Advertentie
Advertentie
dinsdag, 08 juni 2021 20:29

Schiedam kampt met forse tekorten, maar het rijk biedt eindelijk uitkomst

De gemeente Schiedam kampt met flinke tekorten in de begroting. Vandaag presenteerde de gemeente haar zomernota, waarin duidelijk wordt dat de hand waarschijnlijk op de knip moet. Omdat het rijk nu toch met geld over de brug komt, moet de zomernota opnieuw bekeken worden.

De tekorten waar de gemeente mee moet dealen zitten volgens financieel wethouder Duncan Ruseler voornamelijk in 'het sociale domein': de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet zelf redden.

“Jeugdzorg is een van onze grootste zorgenkindjes. De zorgvraag blijft maar toenemen met de vraag of we nu echt daadwerkelijk mensen helpen”. Daarnaast is volgens Ruseler ook de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een oorzaak van de tekorten in de gemeente. “Vroeger was er een inkomstenafhankelijk abonnementstarief voor de WMO. Verdien je veel, dan betaal je veel voor je thuiszorg. Het rijk heeft drie jaar geleden besloten om die tarieven gelijk te trekken, zonder dat wij extra geld kregen. Vervolgens hadden wij drie miljoen meer aan vraag dan dat wij vroeger hadden. Ook verwachten we meer mensen in de bijstand vanwege de coronacrisis en moeten we blijven investeren in onze stad want er is een enorm woningtekort”.

Bibliotheken en zwembaden hoeven niet dicht

Volgens Ruseler kampen meerdere gemeentes met tekorten in de financiën. Door die tekorten zijn er veel gemeentes geweest die bijvoorbeeld bibliotheken of zwembaden hebben moeten sluiten. Ruseler geeft aan dat de gemeente Schiedam deze keuzes gelukkig niet hebben hoeven maken. 

“We hadden veel geld over in 2020. Met corona zie je dat er minder geïnvesteerd is waardoor uitgaven achterlopen. Er was een overschot van 5 miljoen. We hebben dat apart gezet met de gedachte: ‘we gaan er van uit dat we meer geld van het rijk krijgen, daarom gaan we nu niet keihard bezuinigen op de tekorten die we zien’. We gaan dat spaarpotje gebruiken in de komende jaar om die keuzes nu niet te hoeven maken.”

Het kabinet moet over de brug komen

Ondanks dat het spaarpotje volgens Ruseler ruimte biedt voor de komende jaren, zitten er toch twee bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de zomernota die aan de raad worden voorgelegd. “Dat is het afschaffen van de Rotterdampas voor minima. Daarnaast hebben we eerder de hondenbelasting afgeschaft. We hebben de raad gevraagd om dit te heroverwegen. Maar op de dag dat de nota droog was, was de informatie al weer achterhaald.”

Via een arbitragezaak moet het kabinet nu toch met miljarden euro’s over de brug komen. Dit houdt in dat er dus opnieuw gekeken moet worden naar de zomernota. Ruseler: “We hebben nu afgesproken met het college dat we twee weken voor de behandeling in de raad nog een brief schrijven met de stand van zaken op dat moment. We voorzien nu dat we dat in september pas definitief weten. Dus dat is nu nog koffiedik kijken.”

Ruseler hoopt dat het kabinet de gemeentes de komende jaren blijft voorzien van deze financiële tegemoetkoming.  “Het rijk zegt het rijk dat er wel meer geld komt. In ieder geval voor 2022. Laten we hopen dat het de jaren daarna ook zo is.”

Volgens Ruseler is het nog niet duidelijk of de tegemoetkoming van het rijk voldoende is om de tekorten volledig te compenseren. “Wat we nu zien is 1,3 miljard. Als je dan een natte vinger in de lucht steekt dan is tussen de 5 en 8 miljoen voor ons als ze het regulier verdelen, maar dat weten we nog niet. Ik weet pas als het voldoende is als het in de september seculiere staat en het rijk heeft gezegd dit krijg je.”

Advertentie
Advertentie
Advertentie
dinsdag, 08 juni 2021 20:29

Schiedam kampt met forse tekorten, maar het rijk biedt eindelijk uitkomst

De gemeente Schiedam kampt met flinke tekorten in de begroting. Vandaag presenteerde de gemeente haar zomernota, waarin duidelijk wordt dat de hand waarschijnlijk op de knip moet. Omdat het rijk nu toch met geld over de brug komt, moet de zomernota opnieuw bekeken worden.

De tekorten waar de gemeente mee moet dealen zitten volgens financieel wethouder Duncan Ruseler voornamelijk in 'het sociale domein': de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet zelf redden.

“Jeugdzorg is een van onze grootste zorgenkindjes. De zorgvraag blijft maar toenemen met de vraag of we nu echt daadwerkelijk mensen helpen”. Daarnaast is volgens Ruseler ook de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een oorzaak van de tekorten in de gemeente. “Vroeger was er een inkomstenafhankelijk abonnementstarief voor de WMO. Verdien je veel, dan betaal je veel voor je thuiszorg. Het rijk heeft drie jaar geleden besloten om die tarieven gelijk te trekken, zonder dat wij extra geld kregen. Vervolgens hadden wij drie miljoen meer aan vraag dan dat wij vroeger hadden. Ook verwachten we meer mensen in de bijstand vanwege de coronacrisis en moeten we blijven investeren in onze stad want er is een enorm woningtekort”.

Bibliotheken en zwembaden hoeven niet dicht

Volgens Ruseler kampen meerdere gemeentes met tekorten in de financiën. Door die tekorten zijn er veel gemeentes geweest die bijvoorbeeld bibliotheken of zwembaden hebben moeten sluiten. Ruseler geeft aan dat de gemeente Schiedam deze keuzes gelukkig niet hebben hoeven maken. 

“We hadden veel geld over in 2020. Met corona zie je dat er minder geïnvesteerd is waardoor uitgaven achterlopen. Er was een overschot van 5 miljoen. We hebben dat apart gezet met de gedachte: ‘we gaan er van uit dat we meer geld van het rijk krijgen, daarom gaan we nu niet keihard bezuinigen op de tekorten die we zien’. We gaan dat spaarpotje gebruiken in de komende jaar om die keuzes nu niet te hoeven maken.”

Het kabinet moet over de brug komen

Ondanks dat het spaarpotje volgens Ruseler ruimte biedt voor de komende jaren, zitten er toch twee bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de zomernota die aan de raad worden voorgelegd. “Dat is het afschaffen van de Rotterdampas voor minima. Daarnaast hebben we eerder de hondenbelasting afgeschaft. We hebben de raad gevraagd om dit te heroverwegen. Maar op de dag dat de nota droog was, was de informatie al weer achterhaald.”

Via een arbitragezaak moet het kabinet nu toch met miljarden euro’s over de brug komen. Dit houdt in dat er dus opnieuw gekeken moet worden naar de zomernota. Ruseler: “We hebben nu afgesproken met het college dat we twee weken voor de behandeling in de raad nog een brief schrijven met de stand van zaken op dat moment. We voorzien nu dat we dat in september pas definitief weten. Dus dat is nu nog koffiedik kijken.”

Ruseler hoopt dat het kabinet de gemeentes de komende jaren blijft voorzien van deze financiële tegemoetkoming.  “Het rijk zegt het rijk dat er wel meer geld komt. In ieder geval voor 2022. Laten we hopen dat het de jaren daarna ook zo is.”

Volgens Ruseler is het nog niet duidelijk of de tegemoetkoming van het rijk voldoende is om de tekorten volledig te compenseren. “Wat we nu zien is 1,3 miljard. Als je dan een natte vinger in de lucht steekt dan is tussen de 5 en 8 miljoen voor ons als ze het regulier verdelen, maar dat weten we nog niet. Ik weet pas als het voldoende is als het in de september seculiere staat en het rijk heeft gezegd dit krijg je.”

Advertentie
Advertentie