Advertentie
dinsdag, 13 juli 2021 00:22

Bewoners en milieuorganisaties vertrouwen instanties als het DCMR niet en richten eigen meldpunt vliegtuiglawaai op

Bewoners die overlast ervaren van het vliegverkeer in Nederland hebben, samen met milieuorganisaties, hun eigen meldpunt voor vliegtuigoverlast opgezet, omdat ze instanties als het DCMR niet vertrouwen.

Op de website vliegherrie.nl kan geluidsoverlast van vliegtuigen worden gemeld. Dat kon al bij de DCMR in Schiedam en het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), echter 'veel bewoners wantrouwen die sites omdat ze worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door een overheidsonderdeel dat er geen prioriteit aan geeft' stelt Alfred Blokhuizen, voorzitter van BTV-Rotterdam (Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport). 'De meldpunten functioneren niet. Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen.'

De bewoners worden in hun initiatief gesteund door onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Woordvoerder Arjan de Boer van Milieudefensie: "We ondersteunen dit initiatief omdat de gezondheidsschade, de milieu- en geluidsoverlast van het vliegverkeer onacceptabel groot zijn en nog elke dag toeneemt. Schiphol (waar ook RTHA onder valt, red.), de luchtverkeersleiding en andere meldpunten zijn onvoldoende transparant."

De site richt zich op bewoners in de ruime omtrek van alle vliegvelden in Nederland. 'Op vliegherrie.nl kunnen burgers in het hele land vanaf vandaag hun meldingen van vliegtuigoverlast ongelimiteerd kwijt. De geanonimiseerde meldingen worden openbaar gemaakt, zodat alle bezoekers kunnen lezen wat er speelt rond het thema vliegoverlast' aldus Blokhuizen. 'Periodiek wordt er verslag uitgebracht over aantallen, inhoud van de meldingen en over de geografische spreiding. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport'. 

 

Bewoners en milieuorganisaties vertrouwen instanties als het DCMR niet en richten eigen meldpunt vliegtuiglawaai op Foto: SCHIE
Advertentie
dinsdag, 13 juli 2021 00:22

Bewoners en milieuorganisaties vertrouwen instanties als het DCMR niet en richten eigen meldpunt vliegtuiglawaai op

Bewoners die overlast ervaren van het vliegverkeer in Nederland hebben, samen met milieuorganisaties, hun eigen meldpunt voor vliegtuigoverlast opgezet, omdat ze instanties als het DCMR niet vertrouwen.

Op de website vliegherrie.nl kan geluidsoverlast van vliegtuigen worden gemeld. Dat kon al bij de DCMR in Schiedam en het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), echter 'veel bewoners wantrouwen die sites omdat ze worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door een overheidsonderdeel dat er geen prioriteit aan geeft' stelt Alfred Blokhuizen, voorzitter van BTV-Rotterdam (Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport). 'De meldpunten functioneren niet. Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen.'

De bewoners worden in hun initiatief gesteund door onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Woordvoerder Arjan de Boer van Milieudefensie: "We ondersteunen dit initiatief omdat de gezondheidsschade, de milieu- en geluidsoverlast van het vliegverkeer onacceptabel groot zijn en nog elke dag toeneemt. Schiphol (waar ook RTHA onder valt, red.), de luchtverkeersleiding en andere meldpunten zijn onvoldoende transparant."

De site richt zich op bewoners in de ruime omtrek van alle vliegvelden in Nederland. 'Op vliegherrie.nl kunnen burgers in het hele land vanaf vandaag hun meldingen van vliegtuigoverlast ongelimiteerd kwijt. De geanonimiseerde meldingen worden openbaar gemaakt, zodat alle bezoekers kunnen lezen wat er speelt rond het thema vliegoverlast' aldus Blokhuizen. 'Periodiek wordt er verslag uitgebracht over aantallen, inhoud van de meldingen en over de geografische spreiding. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport'. 

 

Bewoners en milieuorganisaties vertrouwen instanties als het DCMR niet en richten eigen meldpunt vliegtuiglawaai op Foto: SCHIE
Advertentie