Advertentie
Advertentie
vrijdag, 16 juli 2021 15:53

Eindelijk miljoenen voor achterstallige Staatsliedenbuurt, wat gaat er met het geld gebeuren?

De gemeente Schiedam krijgt elf miljoen euro van het Rijk voor de Staatsliedenbuurt, die geteisterd werd door schimmelproblemen en te boek staat als één van de slechtst scorende buurten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarnaast stelt de gemeente ook zes miljoen beschikbaar uit de Eneco-gelden. Maar wat gaat de buurt merken van het geld, en wat gaat er de komende periode gebeuren? Bij zowel de gemeente als Woonplus zijn ze erg blij met het geld. “De vlag kan uit”, volgens burgemeester Cor Lamers.

De elf miljoen die de gemeente Schiedam ontvangt komt uit een fonds van het Rijk om kwetsbare wijken een extra impuls te geven. Uit dat fonds waar zo’n vierhonderd miljoen in zit, krijgt Schiedam dus een gedeelte om de Staatsliedenbuurt aan te pakken. “De Staatsliedenbuurt is in Schiedam één van de kwetsbaarste wijken waar ook het meeste achterstallige onderhoud is in binnen- en buitenruimte”, benadrukt burgemeester Cor Lamers de noodzaak achter de aanvraag voor het geld. “We zijn heel blij dat onze aanvraag is gehonoreerd.”

Bekijk ook: Hoe is het om in de Staatsliedenbuurt te wonen: 'Ik schaam me ervoor'

Ook bij Woonplus is het geld een reden voor een heel klein feestje. De sociale huurwoningen in de wijk kampen namelijk met achterstallig onderhoud. Zo zijn de woningen sterk verouderd en zijn er vocht-  en schimmelproblemen geconstateerd. Het nieuws werd dus warm ontvangen bij de woningcorporatie, vertelt projectmanager Investeringen Daniëlle Jutte. “Dit is heel goed nieuws voor Schiedam. Met het geld kunnen 89 particuliere eigenaren geholpen worden bij het verduurzamen van hun woningen. En onze sociale huurwoningen in de buurt kunnen nu vervangen worden door 650 nieuwe duurzame en toekomstbestendige woningen.”

Misverstand & Eneco-gelden

Een veel gedacht misverstand is dat de gemeente Schiedam in maart de miljoenen niet kreeg voor de Staatsliedenbuurt omdat dat verzoek werd afgewezen door het Rijk. Burgemeester Lamers zet dat graag recht. “Dat is een ander fonds waar we een aanvraag voor hebben gedaan toen. Die aanvraag ging toen over de Parkweg. Dit is een ander fonds waaruit we gelden ontvangen.”

Lees ook: Voorlopig nog geen Rijksgeld voor aanpak Staatsliedenbuurt in Nieuwland

“Dit fonds is bedoeld om een brede aanpak in de volkshuisvesting mogelijk te maken”, legt Lamers verder uit. “Dus dat gaat niet alleen om nieuwe woningen bouwen, maar ook om woningen te restaureren en de wijk te herstructureren.” Naast de Staatsliedenbuurt ontvangen zestien andere kwetsbare gebieden in Nederland geld vanuit het fonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het geld is met name bedoeld voor gemeenten die de problemen niet zelf aan kunnen pakken in het gewenste tijdsbestek. “De Staatsliedenbuurt is een grote buurt”, legt Lamers uit. “Er zijn al wel een paar kleine verbeteringen door Woonplus gerealiseerd zoals duurzame woningen. Maar met deze bijdrage van het Rijk wordt een grotere impuls voor de buurt mogelijk.”

Naast de elf miljoen van het Rijk stelt de gemeente Schiedam ook nog eens zes miljoen beschikbaar uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco-aandelen. Zo staat te lezen in de woonvisie van de gemeente Schiedam. Dat geld is nodig om subsidies voor de herstructurering binnen te halen. Daarbij wordt namelijk verlangt van de gemeente dat deze mee financiert aan het project.

Sociale huurwoningen vervangen, nieuwe woningen plaatsen

Het geld voor de wijk wordt onder andere gestoken in het ondersteunen van eigenaren van particuliere woningen om hun woning te verduurzamen en te onderhouden. “Daarnaast is er in de woningen van Woonplus ook wat achterstallig onderhoud, zoals de schimmelproblematiek”, volgens burgemeester Lamers. “Met dit geld kunnen we Woonplus helpen om sommige blokken te slopen en te vervangen door eengezinswoningen en appartementencomplexen.”

Lees ook: Alsnog 11 miljoen van Rijk voor Staatsliedenbuurt

In die herstructurering van de wijk trekt de gemeente op met woningcorporatie Woonplus. Daarover lopen al gesprekken tussen de gemeente en Woonplus. “Maar de afspraken moeten nog definitief gemaakt worden”, volgens Jutte van Woonplus. “We hebben samengewerkt aan de plannen en de ambitie voor de wijk. En die ambitie is om de wijk een meer gemengde wijk te maken. Dus we willen hetzelfde aantal sociale huurwoningen, maar daarnaast ook nieuwe woningen bouwen in het middensegment.”

Lees ook: Richard de Mos (Code Oranje) op bezoek in Schiedam: “Schandalig dat de Staatsliedenbuurt geen Rijkssteun krijgt"

Lamers bevestigt die lezing. “Door een behoorlijk aantal woningen toe te voegen gaan we de wijk wat beter mengen.” Daarmee doelt hij op de mogelijkheid om mensen van verschillende achtergronden, inkomens en leeftijden in de wijk samen te laten leven.”

In de wijk worden 228 woningen vervangen voor 650 nieuwe woningen. Van die 650 nieuwe woningen zullen 228 woningen weer in de sociale huursector terecht komen.

Wat gaan bewoners merken?

De bewoners zullen dit jaar in de omgeving nog niet direct iets merken van de plannen. Wel zullen de bewoners benadert worden door de gemeente zegt de burgemeester. “Wat ze gaan merken is dat de planvorming gaat starten. We hebben natuurlijk al berekend wat er nodig is voor die aanvraag van het fonds. Maar die plannen moeten nog worden uitgewerkt. Dat gaan we zeker met de bewoners doen. Want bewoners die graag terug willen keren, moeten we daar ook in helpen.”

Maar daarvoor moeten de huidige bewoners eerst worden uitverhuisd, legt Jutte van Woonplus uit. “Met zorg zullen we de huurders daarbij begeleiden. Er ligt in Schiedam een goed stedelijk plan, dus de rechten van de huurders zijn daarin geborgd. Huurders hebben daarin recht op een andere woning en een verhuisvergoeding. Dat uitverhuizen gaat gefaseerd plaatsvinden. We denken dat we de eerste bewoners in 2022 kunnen uitverhuizen. Maar we proberen altijd zoveel als mogelijk redelijk te houden met de wensen van de bewoners.”

Lees ook: Schiedam heeft maar liefst vijf 'kwetsbare wijken' en Oost scoort het slechtst

Naast alle nieuwbouw en verbouwplannen blijven er ook gedeeltes van de Staatsliedenbuurt gewoon staan, weet Jutte. “Het nieuwbouw gedeelte blijft gewoon staan, en ook de woningen die we met Woonplus hebben verduurzaamd zullen gewoon blijven staan.”

Openbaar vervoerswijk

Omdat de wijk dichtbij het station ligt hoopt Lamers dat de wijk zo ingericht kan worden, zodat mensen wat vaker het openbaar vervoer gebruiken. “In het verleden hebben we daar te weinig gebruik van gemaakt. Het is een hele mooie kans. Bij de herinrichting van de wijk willen we de wijk als een soort voorhof voor het station maken. Voor mensen die geen auto willen of graag met het openbaar vervoer reizen is het een prachtige mogelijkheid om in Schiedam te gaan wonen.”

Ook Woonplus omarmt die gedachte van de Staatsliedenbuurt als een voorportaal van het station. “Deze wijk ligt in de buurt van de trein, de metro en de tram. Dat maakt dit een ideale plek om extra woningen neer te zetten die in de Randstad zo broodnodig zijn.” 

  

Advertentie
Advertentie
vrijdag, 16 juli 2021 15:53

Eindelijk miljoenen voor achterstallige Staatsliedenbuurt, wat gaat er met het geld gebeuren?

De gemeente Schiedam krijgt elf miljoen euro van het Rijk voor de Staatsliedenbuurt, die geteisterd werd door schimmelproblemen en te boek staat als één van de slechtst scorende buurten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarnaast stelt de gemeente ook zes miljoen beschikbaar uit de Eneco-gelden. Maar wat gaat de buurt merken van het geld, en wat gaat er de komende periode gebeuren? Bij zowel de gemeente als Woonplus zijn ze erg blij met het geld. “De vlag kan uit”, volgens burgemeester Cor Lamers.

De elf miljoen die de gemeente Schiedam ontvangt komt uit een fonds van het Rijk om kwetsbare wijken een extra impuls te geven. Uit dat fonds waar zo’n vierhonderd miljoen in zit, krijgt Schiedam dus een gedeelte om de Staatsliedenbuurt aan te pakken. “De Staatsliedenbuurt is in Schiedam één van de kwetsbaarste wijken waar ook het meeste achterstallige onderhoud is in binnen- en buitenruimte”, benadrukt burgemeester Cor Lamers de noodzaak achter de aanvraag voor het geld. “We zijn heel blij dat onze aanvraag is gehonoreerd.”

Bekijk ook: Hoe is het om in de Staatsliedenbuurt te wonen: 'Ik schaam me ervoor'

Ook bij Woonplus is het geld een reden voor een heel klein feestje. De sociale huurwoningen in de wijk kampen namelijk met achterstallig onderhoud. Zo zijn de woningen sterk verouderd en zijn er vocht-  en schimmelproblemen geconstateerd. Het nieuws werd dus warm ontvangen bij de woningcorporatie, vertelt projectmanager Investeringen Daniëlle Jutte. “Dit is heel goed nieuws voor Schiedam. Met het geld kunnen 89 particuliere eigenaren geholpen worden bij het verduurzamen van hun woningen. En onze sociale huurwoningen in de buurt kunnen nu vervangen worden door 650 nieuwe duurzame en toekomstbestendige woningen.”

Misverstand & Eneco-gelden

Een veel gedacht misverstand is dat de gemeente Schiedam in maart de miljoenen niet kreeg voor de Staatsliedenbuurt omdat dat verzoek werd afgewezen door het Rijk. Burgemeester Lamers zet dat graag recht. “Dat is een ander fonds waar we een aanvraag voor hebben gedaan toen. Die aanvraag ging toen over de Parkweg. Dit is een ander fonds waaruit we gelden ontvangen.”

Lees ook: Voorlopig nog geen Rijksgeld voor aanpak Staatsliedenbuurt in Nieuwland

“Dit fonds is bedoeld om een brede aanpak in de volkshuisvesting mogelijk te maken”, legt Lamers verder uit. “Dus dat gaat niet alleen om nieuwe woningen bouwen, maar ook om woningen te restaureren en de wijk te herstructureren.” Naast de Staatsliedenbuurt ontvangen zestien andere kwetsbare gebieden in Nederland geld vanuit het fonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het geld is met name bedoeld voor gemeenten die de problemen niet zelf aan kunnen pakken in het gewenste tijdsbestek. “De Staatsliedenbuurt is een grote buurt”, legt Lamers uit. “Er zijn al wel een paar kleine verbeteringen door Woonplus gerealiseerd zoals duurzame woningen. Maar met deze bijdrage van het Rijk wordt een grotere impuls voor de buurt mogelijk.”

Naast de elf miljoen van het Rijk stelt de gemeente Schiedam ook nog eens zes miljoen beschikbaar uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco-aandelen. Zo staat te lezen in de woonvisie van de gemeente Schiedam. Dat geld is nodig om subsidies voor de herstructurering binnen te halen. Daarbij wordt namelijk verlangt van de gemeente dat deze mee financiert aan het project.

Sociale huurwoningen vervangen, nieuwe woningen plaatsen

Het geld voor de wijk wordt onder andere gestoken in het ondersteunen van eigenaren van particuliere woningen om hun woning te verduurzamen en te onderhouden. “Daarnaast is er in de woningen van Woonplus ook wat achterstallig onderhoud, zoals de schimmelproblematiek”, volgens burgemeester Lamers. “Met dit geld kunnen we Woonplus helpen om sommige blokken te slopen en te vervangen door eengezinswoningen en appartementencomplexen.”

Lees ook: Alsnog 11 miljoen van Rijk voor Staatsliedenbuurt

In die herstructurering van de wijk trekt de gemeente op met woningcorporatie Woonplus. Daarover lopen al gesprekken tussen de gemeente en Woonplus. “Maar de afspraken moeten nog definitief gemaakt worden”, volgens Jutte van Woonplus. “We hebben samengewerkt aan de plannen en de ambitie voor de wijk. En die ambitie is om de wijk een meer gemengde wijk te maken. Dus we willen hetzelfde aantal sociale huurwoningen, maar daarnaast ook nieuwe woningen bouwen in het middensegment.”

Lees ook: Richard de Mos (Code Oranje) op bezoek in Schiedam: “Schandalig dat de Staatsliedenbuurt geen Rijkssteun krijgt"

Lamers bevestigt die lezing. “Door een behoorlijk aantal woningen toe te voegen gaan we de wijk wat beter mengen.” Daarmee doelt hij op de mogelijkheid om mensen van verschillende achtergronden, inkomens en leeftijden in de wijk samen te laten leven.”

In de wijk worden 228 woningen vervangen voor 650 nieuwe woningen. Van die 650 nieuwe woningen zullen 228 woningen weer in de sociale huursector terecht komen.

Wat gaan bewoners merken?

De bewoners zullen dit jaar in de omgeving nog niet direct iets merken van de plannen. Wel zullen de bewoners benadert worden door de gemeente zegt de burgemeester. “Wat ze gaan merken is dat de planvorming gaat starten. We hebben natuurlijk al berekend wat er nodig is voor die aanvraag van het fonds. Maar die plannen moeten nog worden uitgewerkt. Dat gaan we zeker met de bewoners doen. Want bewoners die graag terug willen keren, moeten we daar ook in helpen.”

Maar daarvoor moeten de huidige bewoners eerst worden uitverhuisd, legt Jutte van Woonplus uit. “Met zorg zullen we de huurders daarbij begeleiden. Er ligt in Schiedam een goed stedelijk plan, dus de rechten van de huurders zijn daarin geborgd. Huurders hebben daarin recht op een andere woning en een verhuisvergoeding. Dat uitverhuizen gaat gefaseerd plaatsvinden. We denken dat we de eerste bewoners in 2022 kunnen uitverhuizen. Maar we proberen altijd zoveel als mogelijk redelijk te houden met de wensen van de bewoners.”

Lees ook: Schiedam heeft maar liefst vijf 'kwetsbare wijken' en Oost scoort het slechtst

Naast alle nieuwbouw en verbouwplannen blijven er ook gedeeltes van de Staatsliedenbuurt gewoon staan, weet Jutte. “Het nieuwbouw gedeelte blijft gewoon staan, en ook de woningen die we met Woonplus hebben verduurzaamd zullen gewoon blijven staan.”

Openbaar vervoerswijk

Omdat de wijk dichtbij het station ligt hoopt Lamers dat de wijk zo ingericht kan worden, zodat mensen wat vaker het openbaar vervoer gebruiken. “In het verleden hebben we daar te weinig gebruik van gemaakt. Het is een hele mooie kans. Bij de herinrichting van de wijk willen we de wijk als een soort voorhof voor het station maken. Voor mensen die geen auto willen of graag met het openbaar vervoer reizen is het een prachtige mogelijkheid om in Schiedam te gaan wonen.”

Ook Woonplus omarmt die gedachte van de Staatsliedenbuurt als een voorportaal van het station. “Deze wijk ligt in de buurt van de trein, de metro en de tram. Dat maakt dit een ideale plek om extra woningen neer te zetten die in de Randstad zo broodnodig zijn.” 

  

Advertentie