Advertentie
Advertentie
donderdag, 30 september 2021 16:22

Extra nadruk op Kethel en kerken in nieuw monumentenbeleid Schiedam

Het dorp Kethel en de sporen van religie in Schiedam staan centraal in het nieuwe erfgoed- en monumentenbeleid van de gemeente. Het oude beleidsdocument stamt uit 2008 en was nodig aan vervanging toe.

Het beleid is gebaseerd op vijf verhaallijnen: Schiedam als jeneverstad, Schiedam aan het water, de havens en scheepsbouw, het boerendorp in stedelijk gebied (Kethel) en de sporen van religie. Het laatste thema hangt samen met de ontwikkeling van kerken in Nederland. Het Rijk heeft een subsidie klaarliggen voor de gemeente Schiedam van €50.000 euro om een kerkenvisie op te stellen waarin beschreven staat hoe de gemeente omgaat met gebouwen die geen religieuze functie meer vervullen en herontwikkeld moeten worden.

Daarnaast is de gemeente Schiedam bezig met een inventarisatie van de monumentenlijst. In totaal telt de gemeente 300 rijksmonumenten en 200 gemeentelijke monumenten. De historische vereniging brengt regelmatig adviezen uit over nieuw te benoemen monumenten. Recent stelde het college voor om de Glasfabriek en de voormalige Coca-Cola bottelerij in Nieuw-Mathenesse te benoemen tot monument. In de praktijk zorgt het ervoor dat de uitstraling van deze bouwwerken in stand blijven en dat de gebouwen niet zomaar gesloopt mogen worden.

Kethel

Het historische dorpsgezicht van het boerendorp Kethel in Schiedam-Noord wordt apart benoemd in het nieuwe beleid. Het in 1941 geannexeerde Kethel komt ook terug in de top drie in de enquête waarin Schiedammers worden gevraagd naar onderbelichte plekken in de stad. Volgens het stadsbestuur is de kans groot dat het monumentenbeleid leidt tot een strengere regelgeving om het dorpsgezicht van Kethel in stand te houden. 

Wel benadrukt het college dat het gaat om een beleidsvisie en niet om een praktische uitwerking. De gemeente Schiedam wil het nieuwe monumentenbeleid werkbaar maken door cultuurhistorische waardekaarten op te stellen. In de komende drie jaar wordt deze praktische werkwijze verder uitgewerkt.

Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar

Advertentie
donderdag, 30 september 2021 16:22

Extra nadruk op Kethel en kerken in nieuw monumentenbeleid Schiedam

Het dorp Kethel en de sporen van religie in Schiedam staan centraal in het nieuwe erfgoed- en monumentenbeleid van de gemeente. Het oude beleidsdocument stamt uit 2008 en was nodig aan vervanging toe.

Het beleid is gebaseerd op vijf verhaallijnen: Schiedam als jeneverstad, Schiedam aan het water, de havens en scheepsbouw, het boerendorp in stedelijk gebied (Kethel) en de sporen van religie. Het laatste thema hangt samen met de ontwikkeling van kerken in Nederland. Het Rijk heeft een subsidie klaarliggen voor de gemeente Schiedam van €50.000 euro om een kerkenvisie op te stellen waarin beschreven staat hoe de gemeente omgaat met gebouwen die geen religieuze functie meer vervullen en herontwikkeld moeten worden.

Daarnaast is de gemeente Schiedam bezig met een inventarisatie van de monumentenlijst. In totaal telt de gemeente 300 rijksmonumenten en 200 gemeentelijke monumenten. De historische vereniging brengt regelmatig adviezen uit over nieuw te benoemen monumenten. Recent stelde het college voor om de Glasfabriek en de voormalige Coca-Cola bottelerij in Nieuw-Mathenesse te benoemen tot monument. In de praktijk zorgt het ervoor dat de uitstraling van deze bouwwerken in stand blijven en dat de gebouwen niet zomaar gesloopt mogen worden.

Kethel

Het historische dorpsgezicht van het boerendorp Kethel in Schiedam-Noord wordt apart benoemd in het nieuwe beleid. Het in 1941 geannexeerde Kethel komt ook terug in de top drie in de enquête waarin Schiedammers worden gevraagd naar onderbelichte plekken in de stad. Volgens het stadsbestuur is de kans groot dat het monumentenbeleid leidt tot een strengere regelgeving om het dorpsgezicht van Kethel in stand te houden. 

Wel benadrukt het college dat het gaat om een beleidsvisie en niet om een praktische uitwerking. De gemeente Schiedam wil het nieuwe monumentenbeleid werkbaar maken door cultuurhistorische waardekaarten op te stellen. In de komende drie jaar wordt deze praktische werkwijze verder uitgewerkt.

Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar