Advertentie
donderdag, 07 oktober 2021 18:26

College is enthousiast, GroenLinks kritisch op werking Rotterdamwet

De gemeenteraad beslist in de komende weken of de Rotterdamwet langer van kracht blijft in kwetsbare wijken in Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de werking van de wet en wil de minister vragen om de toepassing van de wet in aangewezen straten in de wijken Nieuwland, Groenoord, West en Oost te verlengen.

De Rotterdamwet, officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, kan sinds 2005 worden ingezet om overlast, criminaliteit en verloedering een wijk aan te pakken. De wet werd als eerst toegepast in Rotterdam. Sinds 2018 wordt de wet ook in Schiedam ingezet. Dat gebeurt op straatniveau. Bepaalde mensen die in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen kunnen worden geweigerd of juist voorrang krijgen dankzij deze wet.

In Schiedam worden twee indicatoren ingezet als het gaat om de uitvoering van de Rotterdamwet. Iemand die een maatschappelijk beroep heeft (bijvoorbeeld zorg, onderwijs en hulpverlening) kan voorrang krijgen op een woning. Mensen met een crimineel verleden, een dossier bij een woningcorporatie of waarvan bekend is dat zij in een andere gemeente voor overlast zorgden, kunnen worden geweigerd als zij in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen. De controversiële inkomensgrens, die in andere steden wel wordt ingezet, is in Schiedam niet van kracht.

Evaluatie

Om verlenging van de Rotterdamwet aan te kunnen vragen, heeft de gemeente Schiedam een evaluatie moeten maken van de werking van de wet in de afgelopen jaren. Aangezien de wet in landelijk opzicht al ruim tien jaar van kracht is, hebben experts onderzoek gedaan naar de resultaten. Zij geven aan dat er ‘nauwelijks aantoonbaar effect’ gemeten kan worden. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, noemde de wet in augustus nog ‘een nuttige aanvulling’.

Enthousiast

Burgemeester Cor Lamers is net als Ollongren enthousiast over de werking van de wet. “Wij zien het zelf ook als één van de vijftien tot twintig instrumenten om woonoverlast aan te pakken. De Rotterdamwet heeft ons heel veel geleerd. Onder meer hebben we meer inzicht over de hoeveelheid leegstaande woningen.” Volgens Lamers zijn er aantoonbaar resultaten te zien. “Mijn mening is dat we zestig gevallen van overlast hebben weten te voorkomen. Het werkt en het is de moeite waard. Het is niet alleen een kwestie van erin geloven of niet. De cijfers bewijzen dat we erger hebben voorkomen in kwetsbare wijken.” Lamers verwijst daarbij naar het aantal van 40 weigeringsgevallen in de afgelopen jaren. Van de geweigerde gezinnen vonden 20 tot 30% alsnog een woning elders in Schiedam. De overige gezinnen vestigden zich buiten de stadsgrenzen.

Kritiek

GroenLinks-raadslid René Karens is kritisch over de werking van de wet. Zijn partij was vier jaar geleden als enige partij tegen het voorstel om de Rotterdamwet in te voeren in Schiedam. Karens vindt vooral de kosten van de wet een probleem. Met de uitvoering van de Rotterdamwet is jaarlijks zo’n 250.000 euro gemoeid. “We weten niet of het effect heeft, maar het zou wel effect kunnen hebben. Als dat de basis van een gemeente om besluiten te nemen, dan weet ik er nog wel een paar”, vertelt Karens. “Als we allerlei maatregelen tegelijk invoeren, kan je nooit meer zeggen door welke maatregel welk effect ontstaat.”

Lamers: “Die meetbaarheid, daar hebben ze wel een punt. Maar we hebben van begin af aan gezegd dat we niet alleen rapporteren over de Rotterdamwet, maar dat we jaarlijks rapporteren over woonoverlast waar al die instrumenten in zitten. Daar laten we echt zien wat de effecten zijn.” Lamers vindt de kosten die gemaakt worden verantwoord. “Als één van die probleemgevallen zich in een kwetsbare wijk had gevestigd, hadden we er zeeën aan energie aan moeten besteden om dat te beteugelen.”

Advertentie
donderdag, 07 oktober 2021 18:26

College is enthousiast, GroenLinks kritisch op werking Rotterdamwet

De gemeenteraad beslist in de komende weken of de Rotterdamwet langer van kracht blijft in kwetsbare wijken in Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de werking van de wet en wil de minister vragen om de toepassing van de wet in aangewezen straten in de wijken Nieuwland, Groenoord, West en Oost te verlengen.

De Rotterdamwet, officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, kan sinds 2005 worden ingezet om overlast, criminaliteit en verloedering een wijk aan te pakken. De wet werd als eerst toegepast in Rotterdam. Sinds 2018 wordt de wet ook in Schiedam ingezet. Dat gebeurt op straatniveau. Bepaalde mensen die in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen kunnen worden geweigerd of juist voorrang krijgen dankzij deze wet.

In Schiedam worden twee indicatoren ingezet als het gaat om de uitvoering van de Rotterdamwet. Iemand die een maatschappelijk beroep heeft (bijvoorbeeld zorg, onderwijs en hulpverlening) kan voorrang krijgen op een woning. Mensen met een crimineel verleden, een dossier bij een woningcorporatie of waarvan bekend is dat zij in een andere gemeente voor overlast zorgden, kunnen worden geweigerd als zij in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen. De controversiële inkomensgrens, die in andere steden wel wordt ingezet, is in Schiedam niet van kracht.

Evaluatie

Om verlenging van de Rotterdamwet aan te kunnen vragen, heeft de gemeente Schiedam een evaluatie moeten maken van de werking van de wet in de afgelopen jaren. Aangezien de wet in landelijk opzicht al ruim tien jaar van kracht is, hebben experts onderzoek gedaan naar de resultaten. Zij geven aan dat er ‘nauwelijks aantoonbaar effect’ gemeten kan worden. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, noemde de wet in augustus nog ‘een nuttige aanvulling’.

Enthousiast

Burgemeester Cor Lamers is net als Ollongren enthousiast over de werking van de wet. “Wij zien het zelf ook als één van de vijftien tot twintig instrumenten om woonoverlast aan te pakken. De Rotterdamwet heeft ons heel veel geleerd. Onder meer hebben we meer inzicht over de hoeveelheid leegstaande woningen.” Volgens Lamers zijn er aantoonbaar resultaten te zien. “Mijn mening is dat we zestig gevallen van overlast hebben weten te voorkomen. Het werkt en het is de moeite waard. Het is niet alleen een kwestie van erin geloven of niet. De cijfers bewijzen dat we erger hebben voorkomen in kwetsbare wijken.” Lamers verwijst daarbij naar het aantal van 40 weigeringsgevallen in de afgelopen jaren. Van de geweigerde gezinnen vonden 20 tot 30% alsnog een woning elders in Schiedam. De overige gezinnen vestigden zich buiten de stadsgrenzen.

Kritiek

GroenLinks-raadslid René Karens is kritisch over de werking van de wet. Zijn partij was vier jaar geleden als enige partij tegen het voorstel om de Rotterdamwet in te voeren in Schiedam. Karens vindt vooral de kosten van de wet een probleem. Met de uitvoering van de Rotterdamwet is jaarlijks zo’n 250.000 euro gemoeid. “We weten niet of het effect heeft, maar het zou wel effect kunnen hebben. Als dat de basis van een gemeente om besluiten te nemen, dan weet ik er nog wel een paar”, vertelt Karens. “Als we allerlei maatregelen tegelijk invoeren, kan je nooit meer zeggen door welke maatregel welk effect ontstaat.”

Lamers: “Die meetbaarheid, daar hebben ze wel een punt. Maar we hebben van begin af aan gezegd dat we niet alleen rapporteren over de Rotterdamwet, maar dat we jaarlijks rapporteren over woonoverlast waar al die instrumenten in zitten. Daar laten we echt zien wat de effecten zijn.” Lamers vindt de kosten die gemaakt worden verantwoord. “Als één van die probleemgevallen zich in een kwetsbare wijk had gevestigd, hadden we er zeeën aan energie aan moeten besteden om dat te beteugelen.”

Advertentie