Advertentie
Advertentie
woensdag, 03 november 2021 13:19

Raad stemt in met verlenging Rotterdamwet in bepaalde Schiedamse straten

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in de volksmond bekend als de Rotterdamwet, wordt, als het aan de gemeenteraad ligt, nog vier jaar langer toegepast in bepaalde delen van Schiedam. Dinsdagavond werd dat besluit genomen door de meerderheid in de raad (23 voor, 9 tegen). De fracties van Denk, GroenLinks, Progressief Schiedam en de fractie Van Dijk stemden tegen het voorstel.

Bepaalde mensen die in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen kunnen worden geweigerd of juist voorrang krijgen dankzij deze wet. In Schiedam worden twee indicatoren ingezet als het gaat om de uitvoering van de Rotterdamwet. Iemand die een maatschappelijk beroep heeft (bijvoorbeeld zorg, onderwijs en hulpverlening) kan voorrang krijgen op een woning. Mensen met een crimineel verleden, een dossier bij een woningcorporatie of waarvan bekend is dat zij in een andere gemeente voor overlast zorgden, kunnen worden geweigerd als zij in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen. Artikel 8, uitsluiting op basis van inkomen is in Schiedam niet van kracht.

Werking van de wet
GroenLinks-raadslid René Karens vroeg zich vooral af of de Rotterdamwet daadwerkelijk voor verbetering zorgt. Eerder al liet burgemeester Cor Lamers weten dat de Rotterdamwet niet op zichzelf staat. ““Wij zien het zelf ook als één van de vijftien tot twintig instrumenten om woonoverlast aan te pakken”, aldus Lamers. Wat betreft het ontbreken van concrete resultaten kreeg Karens onder meer bijval van D66-raadslid Jarle Lourens. D66 besloot wel in te stemmen met verlenging. “We geven de wet het voordeel van de twijfel”, stelt Lourens, die bij een volgend meetmoment wel conclusies aan de Rotterdamwet-evaluatie wil verbinden. “Omdat je dan wel voldoende periode hebt gehad om te zien of het wel of niet werkt. Als de resultaten dan op hetzelfde niveau uitkomen als de huidige evaluatie, kan je stellig zeggen dat de wet onvoldoende heeft gewerkt.

Discriminatie
De partij Denk stemde tegen de verlenging van de wet en noemt de toepassing van de wet ‘discriminerend’. Die stelling baseerde fractievoorzitter Dogukan Ergin op landelijke evaluatierapporten die kanttekeningen plaatsen bij de werking van de wet. De inkomenseis - artikel 8 van de wet die niet in Schiedam wordt toegepast - wordt berekend op basis van een aantal factoren waar ook etnische afkomst een rol speelt. VVD-raadslid Tom Janssen vroeg Ergin op welke wijze mensen met een migratieachtergrond nu specifiek extra last hebben van de Schiedamse toepassing van de Rotterdamwet. Als antwoord verwees Ergin enkel naar de landelijke onderzoeken. “Ondanks dat we hier het artikel niet toepassen, heeft de wet dezelfde werking.”

Bepaalde wijken
In Schiedam vallen in totaal 2094 woningen onder de Rotterdamwet. De wet is van toepassing op 5,6% van alle woningen in Schiedam. Deze woningen bevinden zich in de wijken Nieuwland, Groenoord, West en Oost. Voor de andere woningen in Schiedam geldt de wet niet.

Voor 1217 woningen wordt alleen artikel 9 toegepast. Dat houdt in dat mensen met een maatschappelijk beroep, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of in de hulpverlening, voorrang kunnen krijgen op woningen. Artikel 10, waarbij mensen met een recent politiedossier of die bekend staan als notoire overlastgever voor een buurt, geldt voor 877 woningen in Schiedam.

Advertentie
woensdag, 03 november 2021 13:19

Raad stemt in met verlenging Rotterdamwet in bepaalde Schiedamse straten

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in de volksmond bekend als de Rotterdamwet, wordt, als het aan de gemeenteraad ligt, nog vier jaar langer toegepast in bepaalde delen van Schiedam. Dinsdagavond werd dat besluit genomen door de meerderheid in de raad (23 voor, 9 tegen). De fracties van Denk, GroenLinks, Progressief Schiedam en de fractie Van Dijk stemden tegen het voorstel.

Bepaalde mensen die in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen kunnen worden geweigerd of juist voorrang krijgen dankzij deze wet. In Schiedam worden twee indicatoren ingezet als het gaat om de uitvoering van de Rotterdamwet. Iemand die een maatschappelijk beroep heeft (bijvoorbeeld zorg, onderwijs en hulpverlening) kan voorrang krijgen op een woning. Mensen met een crimineel verleden, een dossier bij een woningcorporatie of waarvan bekend is dat zij in een andere gemeente voor overlast zorgden, kunnen worden geweigerd als zij in een Rotterdamwet-straat willen gaan wonen. Artikel 8, uitsluiting op basis van inkomen is in Schiedam niet van kracht.

Werking van de wet
GroenLinks-raadslid René Karens vroeg zich vooral af of de Rotterdamwet daadwerkelijk voor verbetering zorgt. Eerder al liet burgemeester Cor Lamers weten dat de Rotterdamwet niet op zichzelf staat. ““Wij zien het zelf ook als één van de vijftien tot twintig instrumenten om woonoverlast aan te pakken”, aldus Lamers. Wat betreft het ontbreken van concrete resultaten kreeg Karens onder meer bijval van D66-raadslid Jarle Lourens. D66 besloot wel in te stemmen met verlenging. “We geven de wet het voordeel van de twijfel”, stelt Lourens, die bij een volgend meetmoment wel conclusies aan de Rotterdamwet-evaluatie wil verbinden. “Omdat je dan wel voldoende periode hebt gehad om te zien of het wel of niet werkt. Als de resultaten dan op hetzelfde niveau uitkomen als de huidige evaluatie, kan je stellig zeggen dat de wet onvoldoende heeft gewerkt.

Discriminatie
De partij Denk stemde tegen de verlenging van de wet en noemt de toepassing van de wet ‘discriminerend’. Die stelling baseerde fractievoorzitter Dogukan Ergin op landelijke evaluatierapporten die kanttekeningen plaatsen bij de werking van de wet. De inkomenseis - artikel 8 van de wet die niet in Schiedam wordt toegepast - wordt berekend op basis van een aantal factoren waar ook etnische afkomst een rol speelt. VVD-raadslid Tom Janssen vroeg Ergin op welke wijze mensen met een migratieachtergrond nu specifiek extra last hebben van de Schiedamse toepassing van de Rotterdamwet. Als antwoord verwees Ergin enkel naar de landelijke onderzoeken. “Ondanks dat we hier het artikel niet toepassen, heeft de wet dezelfde werking.”

Bepaalde wijken
In Schiedam vallen in totaal 2094 woningen onder de Rotterdamwet. De wet is van toepassing op 5,6% van alle woningen in Schiedam. Deze woningen bevinden zich in de wijken Nieuwland, Groenoord, West en Oost. Voor de andere woningen in Schiedam geldt de wet niet.

Voor 1217 woningen wordt alleen artikel 9 toegepast. Dat houdt in dat mensen met een maatschappelijk beroep, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of in de hulpverlening, voorrang kunnen krijgen op woningen. Artikel 10, waarbij mensen met een recent politiedossier of die bekend staan als notoire overlastgever voor een buurt, geldt voor 877 woningen in Schiedam.