Advertentie
Advertentie
maandag, 13 december 2021 11:43

Belabberd bereikbaar Noord krijgt een (aangepaste) ringbus

Schiedam - Dat het belabberd gesteld is met de bereikbaarheid van Schiedam Noord met Openbaar Vervoer (OV) is al langer bekend. Maar door corona wordt het nog erger: door bezuinigingen bij de RET zouden de Woudhoek, Spaland en Sveaparken vanaf 9 januari 2022 ‘s avonds helemaal niet meer met 0V bereikbaar zijn. Het goede nieuws: er komt een ringbus.

Al op 2 juli 2019 werd, bij de behandeling van de Zomernota 2020, de motie ‘Fijnmazige Bereikbaarheid’ door de gemeenteraad aangenomen. In reactie op deze motie is het college in gesprek gegaan met RET en MRDH. Dit heeft geleid tot het voorstel voor de zogenaamde ringbus.

'Wij zijn en blijven met uw raad van mening dat een volwaardige ringbus in Schiedam goed is voor de bereikbaarheid van de stad en het vergroten van de kansen voor onze inwoners' schrijven burgemeester Lamers en de wethouders in een brief aan de gemeenteraad. 'Het is u echter niet ontgaan dat Corona ook grote gevolgen heeft voor de dienstverlening van het gehele openbaar vervoer en dus ook voor het 0V in Schiedam. Dit heeft ook effect op de ambitie met betrekking tot de ringbus in de komende periode. Ondanks de gevolgen van corona in het 0V hebben we met de RET toch de afspraak kunnen maken voor een ringbus in Schiedam Noord'.

Voor Schiedam Noord hebben de coronamaatregelen die de RET treft om het hoofd boven water te kunnen houden grote gevolgen. 'Zo is de frequentie van lijn 51 op werkdagen al teruggebracht van 2x naar 1x per uur en rijdt deze op zaterdag helemaal niet meer. De frequenties van tramljnen 21 en 24 waren al teruggebracht van 4X naar 3X per uur. Vanaf 9 januari 2022 stopt ook lijn 121 met rijden. Het directe gevolg hiervan is dat Woudhoek, Spaland en Sveaparken ‘s avonds niet meer met 0V bereikbaar zijn. Daarnaast is de beperkte 0V bereikbaarheid van Groenoord in de avonduren een blijvend punt van zorg' aldus het college.

Oorspronkelijk plan ringbus

In een normale situatie zou de ringbus met ingang van dit jaar al zeven dagen per week tussen 6 en 23 uur zijn gaan rijden, als koppeling van de bestaande lijnen 51 en 53. In beide richtingen zou de bus gaan rijden met een frequentie van 2x per uur. De uitbreiding naar de avonden en weekenden zou gemeente Schiedam uit eigen middelen met een aanvullende subsidie vanuit MRDH inkopen bij RET. Echter: corona gooide roet in het eten.

Alternatief voorstel: Ringbus Schiedam Noord

Het college schrijft: 'Gelet op de noodzaak om met ingang van 9 januari 2022 de 0V bereikbaarheid van Schiedam Noord te waarborgen, is samen met RET en MRDH gewerkt aan een alternatief voorstel voor de ringbus. In dit voorstel van RET rijdt er vanaf 9 januari 2022 een bus in één richting via de route op de afbeelding'.

'De bus rijdt 7 dagen per week ‘s avonds tussen 19h en 23h, op zaterdagen ook overdag en zondagen ook in de vroege ochtend met een frequentie van 2.x per uur. Deze lijn wordt als vaste lijn met een vaste dienstregeling en lijnnummer, eerst 121 en later 52, opgenomen in alle
dienstregelingen en dienstverleningsconcepten van het openbaar vervoer (apps, reisplanners etc.). 0p rustige momenten wordt met een volledig toegankelijke 8-persoonsbus gereden. Op vrijdagen en zaterdagen kan een 19-persoonsbus worden ingezet. Alle reguliere reisproducten van RET zijn en blijven geldig'.

'We zijn ons ervan bewust dat ook dit voorstel niet voor iedereen een oplossing biedt, maar in elk geval wel voor de grootste groep reizigers. Ongeveer 80% van de 0V reizigers rond Schiedam Noord in de avonduren zijn geholpen bij een meer nabije, directere en toegankelijker
verbinding met het station ten opzichte van de tram.' aldus burgemeester en wethouders.

 

 

Belabberd bereikbaar Noord krijgt een (aangepaste) ringbus
Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar

Advertentie
maandag, 13 december 2021 11:43

Belabberd bereikbaar Noord krijgt een (aangepaste) ringbus

Schiedam - Dat het belabberd gesteld is met de bereikbaarheid van Schiedam Noord met Openbaar Vervoer (OV) is al langer bekend. Maar door corona wordt het nog erger: door bezuinigingen bij de RET zouden de Woudhoek, Spaland en Sveaparken vanaf 9 januari 2022 ‘s avonds helemaal niet meer met 0V bereikbaar zijn. Het goede nieuws: er komt een ringbus.

Al op 2 juli 2019 werd, bij de behandeling van de Zomernota 2020, de motie ‘Fijnmazige Bereikbaarheid’ door de gemeenteraad aangenomen. In reactie op deze motie is het college in gesprek gegaan met RET en MRDH. Dit heeft geleid tot het voorstel voor de zogenaamde ringbus.

'Wij zijn en blijven met uw raad van mening dat een volwaardige ringbus in Schiedam goed is voor de bereikbaarheid van de stad en het vergroten van de kansen voor onze inwoners' schrijven burgemeester Lamers en de wethouders in een brief aan de gemeenteraad. 'Het is u echter niet ontgaan dat Corona ook grote gevolgen heeft voor de dienstverlening van het gehele openbaar vervoer en dus ook voor het 0V in Schiedam. Dit heeft ook effect op de ambitie met betrekking tot de ringbus in de komende periode. Ondanks de gevolgen van corona in het 0V hebben we met de RET toch de afspraak kunnen maken voor een ringbus in Schiedam Noord'.

Voor Schiedam Noord hebben de coronamaatregelen die de RET treft om het hoofd boven water te kunnen houden grote gevolgen. 'Zo is de frequentie van lijn 51 op werkdagen al teruggebracht van 2x naar 1x per uur en rijdt deze op zaterdag helemaal niet meer. De frequenties van tramljnen 21 en 24 waren al teruggebracht van 4X naar 3X per uur. Vanaf 9 januari 2022 stopt ook lijn 121 met rijden. Het directe gevolg hiervan is dat Woudhoek, Spaland en Sveaparken ‘s avonds niet meer met 0V bereikbaar zijn. Daarnaast is de beperkte 0V bereikbaarheid van Groenoord in de avonduren een blijvend punt van zorg' aldus het college.

Oorspronkelijk plan ringbus

In een normale situatie zou de ringbus met ingang van dit jaar al zeven dagen per week tussen 6 en 23 uur zijn gaan rijden, als koppeling van de bestaande lijnen 51 en 53. In beide richtingen zou de bus gaan rijden met een frequentie van 2x per uur. De uitbreiding naar de avonden en weekenden zou gemeente Schiedam uit eigen middelen met een aanvullende subsidie vanuit MRDH inkopen bij RET. Echter: corona gooide roet in het eten.

Alternatief voorstel: Ringbus Schiedam Noord

Het college schrijft: 'Gelet op de noodzaak om met ingang van 9 januari 2022 de 0V bereikbaarheid van Schiedam Noord te waarborgen, is samen met RET en MRDH gewerkt aan een alternatief voorstel voor de ringbus. In dit voorstel van RET rijdt er vanaf 9 januari 2022 een bus in één richting via de route op de afbeelding'.

'De bus rijdt 7 dagen per week ‘s avonds tussen 19h en 23h, op zaterdagen ook overdag en zondagen ook in de vroege ochtend met een frequentie van 2.x per uur. Deze lijn wordt als vaste lijn met een vaste dienstregeling en lijnnummer, eerst 121 en later 52, opgenomen in alle
dienstregelingen en dienstverleningsconcepten van het openbaar vervoer (apps, reisplanners etc.). 0p rustige momenten wordt met een volledig toegankelijke 8-persoonsbus gereden. Op vrijdagen en zaterdagen kan een 19-persoonsbus worden ingezet. Alle reguliere reisproducten van RET zijn en blijven geldig'.

'We zijn ons ervan bewust dat ook dit voorstel niet voor iedereen een oplossing biedt, maar in elk geval wel voor de grootste groep reizigers. Ongeveer 80% van de 0V reizigers rond Schiedam Noord in de avonduren zijn geholpen bij een meer nabije, directere en toegankelijker
verbinding met het station ten opzichte van de tram.' aldus burgemeester en wethouders.

 

 

Belabberd bereikbaar Noord krijgt een (aangepaste) ringbus
Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar