Advertentie
Advertentie
donderdag, 23 juni 2022 16:27

Meeste bekeuringen in Schiedam voor parkeren op de stoep, minder boetes voor te hard rijden

Het verkeerd parkeren en op de verkeerde plek met de auto stilstaan op de stoep zijn in Schiedam de meest bekeurde overtreding. In 2021 werden in Schiedam 6.588 bekeuringen voor parkeerovertredingen uitgeschreven. In totaal zijn er in Schiedam 14.557 boetes uitgeschreven, die in totaal dik 2,1 miljoen euro opbrachten. Dat is een daling ten opzichte van 2020 in het aantal bekeuringen, maar niet in het totaalbedrag. In 2020 werd er voor 2 miljoen aan boetes geïnd.

Opvallend is de daling in het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen in 2021. Die trend is al enkele jaren aan de gang. Waar er in 2017 nog 7.076 bekeuringen voor te hard rijden werden uitgeschreven zijn dat er in 2021 nog maar 2.107. Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat er in 2021 naast de avondklok ook een grote landelijke politiestaking was, waarbij kleine overtredingen niet bestraft werden met een bekeuring.

Stilstaan op de stoep

De meest bekeurde overtreding in Schiedam van 2021 is het met een motorvoertuig stilstaan op het trottoir, voetpad of het fietspad. Maar liefst 2.283 keer werd daar een prent voor uitgeschreven. En dat is niet nieuw in Schiedam, sinds 2018 worden de meeste bekeuringen jaarlijks aan dit vergrijp uitgedeeld. In de zes jaren daarvoor staat het stilstaan op een plek waar dat niet de bedoeling is in de top drie van meeste beboete vergrijpen.

Braafste jongetje van de klas

In vergelijking met de buurgemeenten is Schiedam het braafste jongetje van de klas. In Schiedam worden er gemiddeld 18 boetes per 100 inwoners uitgeschreven. In Vlaardingen zijn dat er 25 en in Rotterdam maar liefst 76 per 100 inwoner. Wel is het zo dat in Vlaardingen meer dan de helft van de bekeuringen op de snelweg uitgeschreven wordt voor te hard rijden. In Rotterdam komt ruim een derde van het totaal aantal boetes door automobilisten die op de snelweg het gaspedaal iets te diep intrappen. In Schiedam maken de boetes op de snelweg maar 1,5 procent van het totaal aantal bekeuringen uit.

In de lijst van boetes uit 2021 is één opvallende boetecategorie aanwezig; Het handelen in strijd met de ministeriële regeling betreffende het vertoeven in de openlucht. Beter bekend als de avondklok. In totaal werden er 492 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok, die van 23 januari tot en met 28 april 2021 gold.

Advertentie
donderdag, 23 juni 2022 16:27

Meeste bekeuringen in Schiedam voor parkeren op de stoep, minder boetes voor te hard rijden

Het verkeerd parkeren en op de verkeerde plek met de auto stilstaan op de stoep zijn in Schiedam de meest bekeurde overtreding. In 2021 werden in Schiedam 6.588 bekeuringen voor parkeerovertredingen uitgeschreven. In totaal zijn er in Schiedam 14.557 boetes uitgeschreven, die in totaal dik 2,1 miljoen euro opbrachten. Dat is een daling ten opzichte van 2020 in het aantal bekeuringen, maar niet in het totaalbedrag. In 2020 werd er voor 2 miljoen aan boetes geïnd.

Opvallend is de daling in het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen in 2021. Die trend is al enkele jaren aan de gang. Waar er in 2017 nog 7.076 bekeuringen voor te hard rijden werden uitgeschreven zijn dat er in 2021 nog maar 2.107. Daarbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat er in 2021 naast de avondklok ook een grote landelijke politiestaking was, waarbij kleine overtredingen niet bestraft werden met een bekeuring.

Stilstaan op de stoep

De meest bekeurde overtreding in Schiedam van 2021 is het met een motorvoertuig stilstaan op het trottoir, voetpad of het fietspad. Maar liefst 2.283 keer werd daar een prent voor uitgeschreven. En dat is niet nieuw in Schiedam, sinds 2018 worden de meeste bekeuringen jaarlijks aan dit vergrijp uitgedeeld. In de zes jaren daarvoor staat het stilstaan op een plek waar dat niet de bedoeling is in de top drie van meeste beboete vergrijpen.

Braafste jongetje van de klas

In vergelijking met de buurgemeenten is Schiedam het braafste jongetje van de klas. In Schiedam worden er gemiddeld 18 boetes per 100 inwoners uitgeschreven. In Vlaardingen zijn dat er 25 en in Rotterdam maar liefst 76 per 100 inwoner. Wel is het zo dat in Vlaardingen meer dan de helft van de bekeuringen op de snelweg uitgeschreven wordt voor te hard rijden. In Rotterdam komt ruim een derde van het totaal aantal boetes door automobilisten die op de snelweg het gaspedaal iets te diep intrappen. In Schiedam maken de boetes op de snelweg maar 1,5 procent van het totaal aantal bekeuringen uit.

In de lijst van boetes uit 2021 is één opvallende boetecategorie aanwezig; Het handelen in strijd met de ministeriële regeling betreffende het vertoeven in de openlucht. Beter bekend als de avondklok. In totaal werden er 492 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok, die van 23 januari tot en met 28 april 2021 gold.