Advertentie
Advertentie
donderdag, 23 juni 2022 17:14

Ondanks fout ambtenaar stopt subsidie Lets Ruilwinkel definitief

Door toedoen van een ambtenaar van de gemeente Schiedam wachtte hulporganisatie Lets Ruilwinkel onterecht met het aanvragen van subsidie. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de raad. Die late aanvraag was één van de argumenten om de subsidie stop te zetten.

Het feitenrelaas van het college was een verzoek vanuit de gemeenteraad en dat blijkt niet voor niks. De zaak is namelijk complex, blijkt uit het uitgebreide verhaal. Vooral vanwege de geldstromen, want via subsidietafels ontvangt Lets Ruilwinkel (stichting LETS) jaarlijks zo’n 108.000 euro, maar via andere vormen komt er nog eens ca. 150.000 euro extra binnen, waaronder voor financiering van het participatietraject dat loopt vanuit Stroomopwaarts.

Geldstromen

De gemeente stelt dat een deel van het geld vanuit de subsidietafels door LETS wordt ingezet voor begeleidingskosten voor het participatietraject. “Dat past niet binnen de doelstelling van de subsidietafel Samen Schiedam. Participatietrajecten behoren te worden bekostigd via de begroting van Stroomopwaarts.”

Als oplossing werd er in het najaar van 2021 gesproken tussen Stichting LETS en Stroomopwaarts om de vergoedingen voor het participatietraject te verhogen. Daarbij heeft de gemeente Schiedam een bemiddelende rol gespeeld, valt te lezen in de brief. Daarbij vonden ook veel gesprekken plaats door veel verschillende ambtenaren en bestuurders van de gemeente Schiedam.

‘Wachten met subsidieaanvraag’

Tegelijkertijd met de onderhandelingen met Stroomopwaarts, werden de gesprekken over de subsidietafels gevoerd. Daar ging het fout. “In dit onderhandelingsproces is mondeling, door een betrokken functionaris van de gemeente Schiedam, per abuis aangegeven dat het aanvragen van subsidie kon wachten tot de onderhandelingen met Stroomopwaarts waren afgerond.” Met andere woorden: een van de ambtenaren vertelde LETS onterecht dat ze konden wachten met hun subsidieaanvraag.

Uiteindelijk werd eind 2021 duidelijk dat Stroomopwaarts de vergoedingen voor LETS niet aan zouden gaan passen. En realiseerde LETS zich pas in februari na een brief van de gemeente dat ze te laat waren met het aanvragen van subsidie. “Hoewel de verantwoordelijkheid voor een tijdige en juiste subsidieaanvraag bij de aanvrager ligt, erkent het college dat sprake is geweest van abusievelijke (mondelinge) informatie door een functionaris van de gemeente Schiedam.”

‘Participatietraject niet verbeterd’

Niet alleen de te late subsidieaanvraag ligt aan de basis voor het stopzetten van de subsidie, stelt de gemeente. Ook het participatietraject, waarbij Stroomopwaarts mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laat reïntegreren via LETS, is onvoldoende succesvol gebleken. Slechts 16 mensen zijn in de afgelopen jaren door LETS succesvol begeleid naar meer participatie. Dat wil zeggen: een reguliere baan of een vervolgtraject bij een werkleerbedrijf. Volgens LETS waren er in zes jaar tijd 170 participanten opgenomen vanuit het Stroomopwaarts. Daarmee lijkt het succes inderdaad beperkt.

“In vergelijking met andere instanties/bedrijven die participatietrajecten aanbieden, verlopen de trajecten bij LETS minder succesvol”, zegt de gemeente op basis van de ervaringen van Stroomopwaarts. De afgelopen jaren zou veelvuldig gesprek zijn geweest over verbetering van de doorstroming. “De doorstroom is hierop niet verbeterd”, zegt de gemeente.

Eenmalige afbouw

De gemeente is ervan overtuigd dat de subsidie terecht wordt stopgezet en spreekt van een ‘kwetsbare bedrijfsvoering’. Daarnaast wijst de gemeente ook op een aanwezig huisvestingsprobleem en een gebrek aan professionalisering. “Doorslaggevend voor het college is het feit dat de benodigde, publieke, gelden niet in verhouding staan tot de ondersteuning die wordt geboden aan een groep kwetsbare Schiedammers”, zegt de gemeente. “Een subsidieaanvraag in een volgende periode zal vrijwel zeker niet tot een positief besluit leiden.”

Om een directe stop van de stichting te voorkomen, heeft de gemeente LETS een eenmalige subsidie verstrekt van 89.333 euro. Tot 1 augustus van dit jaar wordt daarmee de exploitatie bekostigd. Wel vindt het college het van groot belang dat bij het stoppen van de Lets Ruilwinkel en de Klussendienst ‘een goede overdracht plaatsvindt van cliënten naar de verantwoordelijke instanties en/of andere initiatieven in de stad’.

Advertentie
donderdag, 23 juni 2022 17:14

Ondanks fout ambtenaar stopt subsidie Lets Ruilwinkel definitief

Door toedoen van een ambtenaar van de gemeente Schiedam wachtte hulporganisatie Lets Ruilwinkel onterecht met het aanvragen van subsidie. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de raad. Die late aanvraag was één van de argumenten om de subsidie stop te zetten.

Het feitenrelaas van het college was een verzoek vanuit de gemeenteraad en dat blijkt niet voor niks. De zaak is namelijk complex, blijkt uit het uitgebreide verhaal. Vooral vanwege de geldstromen, want via subsidietafels ontvangt Lets Ruilwinkel (stichting LETS) jaarlijks zo’n 108.000 euro, maar via andere vormen komt er nog eens ca. 150.000 euro extra binnen, waaronder voor financiering van het participatietraject dat loopt vanuit Stroomopwaarts.

Geldstromen

De gemeente stelt dat een deel van het geld vanuit de subsidietafels door LETS wordt ingezet voor begeleidingskosten voor het participatietraject. “Dat past niet binnen de doelstelling van de subsidietafel Samen Schiedam. Participatietrajecten behoren te worden bekostigd via de begroting van Stroomopwaarts.”

Als oplossing werd er in het najaar van 2021 gesproken tussen Stichting LETS en Stroomopwaarts om de vergoedingen voor het participatietraject te verhogen. Daarbij heeft de gemeente Schiedam een bemiddelende rol gespeeld, valt te lezen in de brief. Daarbij vonden ook veel gesprekken plaats door veel verschillende ambtenaren en bestuurders van de gemeente Schiedam.

‘Wachten met subsidieaanvraag’

Tegelijkertijd met de onderhandelingen met Stroomopwaarts, werden de gesprekken over de subsidietafels gevoerd. Daar ging het fout. “In dit onderhandelingsproces is mondeling, door een betrokken functionaris van de gemeente Schiedam, per abuis aangegeven dat het aanvragen van subsidie kon wachten tot de onderhandelingen met Stroomopwaarts waren afgerond.” Met andere woorden: een van de ambtenaren vertelde LETS onterecht dat ze konden wachten met hun subsidieaanvraag.

Uiteindelijk werd eind 2021 duidelijk dat Stroomopwaarts de vergoedingen voor LETS niet aan zouden gaan passen. En realiseerde LETS zich pas in februari na een brief van de gemeente dat ze te laat waren met het aanvragen van subsidie. “Hoewel de verantwoordelijkheid voor een tijdige en juiste subsidieaanvraag bij de aanvrager ligt, erkent het college dat sprake is geweest van abusievelijke (mondelinge) informatie door een functionaris van de gemeente Schiedam.”

‘Participatietraject niet verbeterd’

Niet alleen de te late subsidieaanvraag ligt aan de basis voor het stopzetten van de subsidie, stelt de gemeente. Ook het participatietraject, waarbij Stroomopwaarts mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laat reïntegreren via LETS, is onvoldoende succesvol gebleken. Slechts 16 mensen zijn in de afgelopen jaren door LETS succesvol begeleid naar meer participatie. Dat wil zeggen: een reguliere baan of een vervolgtraject bij een werkleerbedrijf. Volgens LETS waren er in zes jaar tijd 170 participanten opgenomen vanuit het Stroomopwaarts. Daarmee lijkt het succes inderdaad beperkt.

“In vergelijking met andere instanties/bedrijven die participatietrajecten aanbieden, verlopen de trajecten bij LETS minder succesvol”, zegt de gemeente op basis van de ervaringen van Stroomopwaarts. De afgelopen jaren zou veelvuldig gesprek zijn geweest over verbetering van de doorstroming. “De doorstroom is hierop niet verbeterd”, zegt de gemeente.

Eenmalige afbouw

De gemeente is ervan overtuigd dat de subsidie terecht wordt stopgezet en spreekt van een ‘kwetsbare bedrijfsvoering’. Daarnaast wijst de gemeente ook op een aanwezig huisvestingsprobleem en een gebrek aan professionalisering. “Doorslaggevend voor het college is het feit dat de benodigde, publieke, gelden niet in verhouding staan tot de ondersteuning die wordt geboden aan een groep kwetsbare Schiedammers”, zegt de gemeente. “Een subsidieaanvraag in een volgende periode zal vrijwel zeker niet tot een positief besluit leiden.”

Om een directe stop van de stichting te voorkomen, heeft de gemeente LETS een eenmalige subsidie verstrekt van 89.333 euro. Tot 1 augustus van dit jaar wordt daarmee de exploitatie bekostigd. Wel vindt het college het van groot belang dat bij het stoppen van de Lets Ruilwinkel en de Klussendienst ‘een goede overdracht plaatsvindt van cliënten naar de verantwoordelijke instanties en/of andere initiatieven in de stad’.