Advertentie
Advertentie
maandag, 12 september 2022 18:13

Woonplus belooft versnelde isolatie voor 600 huurwoningen in Schiedam

600 woningen in Schiedam krijgen versneld een duurzaamheidsverbetering. Dat belooft Woonplus. Al hun woningen met nu nog label E, F en G zijn voor 2029 getransformeerd naar woningen met een label A, B, C of D.

Elke woning heeft een energielabel, variërend van heel goed: A, tot heel slecht: G. En dat een duurzaamheidsslag in Schiedam hard nodig, blijkt wel uit de ranglijst in Nederland. Schiedam is na Haarlem de stad met de meeste lage energielabels E, F en G.

Een deel van de woningvoorraad is in beheer van de woningcorporatie Woonplus. “Schiedam heeft ook heel veel particuliere woningen die niet echt hoge waardes hebben, dus ik vermoed dat daar ook veel lage energielabels zitten”, legt directeur Emile Klep van Woonplus uit. “Als je naar de Woonplus-portefeuille kijkt, is het ongeveer 15 procent dat een E-, F- of G-label heeft.”

Uiterlijk in 2028

En dat moet beter, vindt het Rijk. Zij maakten eind juni nieuwe afspraken met de woningcorporaties via overkoepelend orgaan Aedes. En dat leverde duidelijke doelen op voor organisaties als Woonplus. Uiterlijk in 2028 moeten alle woningen met een laag label verbeterd zijn. “Corporaties hebben een koplopersrol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving”, benadrukt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Woonplus moet aan de slag met in totaal 1700 woningen. Een grote uitdaging, maar Woonplus was al bezig met een duurzaamheidsslag. “1100 woningen hadden we al in programma’s zitten”, legt Klep uit, wijzend naar Nieuwe Energie voor Groenoord en de herstructureringsprojecten in de wijk Nieuwland. “Het betekent dat we de energieaanpak van ongeveer 600 woningen naar voren moeten halen.”

Het merendeel van die 600 woningen, 42 procent, staat in Nieuwland. En ook in Oost wordt een flinke isolatieslag geslagen.

Meer geld

Om die verbetering te kunnen maken krijgen de woningcorporaties de komende jaren financieel gezien meer ruimte om te handelen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing, belasting die woningcorporaties betalen, is er meer te besteden. Volgens Klep gaat het om 9 miljoen euro die voorheen jaarlijks aan het Rijk moest worden overgemaakt. Vanaf 1 januari 2023 is de heffing afgeschaft en blijft er structureel meer geld over.

Woonplus kan niet vertellen wanneer de eerste isolatiewerkzaamheden van start zullen gaan. Per complex verschilt wat er moet gebeuren. Wel wordt ons verzekerd dat het doel om al deze woningen voor 2029 een beter energielabel te geven gehaald gaat worden.

Advertentie
maandag, 12 september 2022 18:13

Woonplus belooft versnelde isolatie voor 600 huurwoningen in Schiedam

600 woningen in Schiedam krijgen versneld een duurzaamheidsverbetering. Dat belooft Woonplus. Al hun woningen met nu nog label E, F en G zijn voor 2029 getransformeerd naar woningen met een label A, B, C of D.

Elke woning heeft een energielabel, variërend van heel goed: A, tot heel slecht: G. En dat een duurzaamheidsslag in Schiedam hard nodig, blijkt wel uit de ranglijst in Nederland. Schiedam is na Haarlem de stad met de meeste lage energielabels E, F en G.

Een deel van de woningvoorraad is in beheer van de woningcorporatie Woonplus. “Schiedam heeft ook heel veel particuliere woningen die niet echt hoge waardes hebben, dus ik vermoed dat daar ook veel lage energielabels zitten”, legt directeur Emile Klep van Woonplus uit. “Als je naar de Woonplus-portefeuille kijkt, is het ongeveer 15 procent dat een E-, F- of G-label heeft.”

Uiterlijk in 2028

En dat moet beter, vindt het Rijk. Zij maakten eind juni nieuwe afspraken met de woningcorporaties via overkoepelend orgaan Aedes. En dat leverde duidelijke doelen op voor organisaties als Woonplus. Uiterlijk in 2028 moeten alle woningen met een laag label verbeterd zijn. “Corporaties hebben een koplopersrol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving”, benadrukt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Woonplus moet aan de slag met in totaal 1700 woningen. Een grote uitdaging, maar Woonplus was al bezig met een duurzaamheidsslag. “1100 woningen hadden we al in programma’s zitten”, legt Klep uit, wijzend naar Nieuwe Energie voor Groenoord en de herstructureringsprojecten in de wijk Nieuwland. “Het betekent dat we de energieaanpak van ongeveer 600 woningen naar voren moeten halen.”

Het merendeel van die 600 woningen, 42 procent, staat in Nieuwland. En ook in Oost wordt een flinke isolatieslag geslagen.

Meer geld

Om die verbetering te kunnen maken krijgen de woningcorporaties de komende jaren financieel gezien meer ruimte om te handelen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing, belasting die woningcorporaties betalen, is er meer te besteden. Volgens Klep gaat het om 9 miljoen euro die voorheen jaarlijks aan het Rijk moest worden overgemaakt. Vanaf 1 januari 2023 is de heffing afgeschaft en blijft er structureel meer geld over.

Woonplus kan niet vertellen wanneer de eerste isolatiewerkzaamheden van start zullen gaan. Per complex verschilt wat er moet gebeuren. Wel wordt ons verzekerd dat het doel om al deze woningen voor 2029 een beter energielabel te geven gehaald gaat worden.