Advertentie
Advertentie
vrijdag, 16 september 2022 19:31

Discussie 'Groenoord van gas af' nog niet voorbij: Rechter beslist over komst warmtestation

Groenoord moet aardgas vrij worden, dat besloot de gemeente in december 2020. Om dat te verwezenlijken zou er in de wijk een warmtestation moeten komen. Hoewel de vergunning er ligt is de bouw nog niet begonnen. Dat heeft te maken met het verzet vanuit twee organisaties: de Poldervaartvereniging en Milieudefensie. Hun verweer brengt de vergunningsprocedure nu bij de rechter. Donderdagmiddag was de inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

De Poldervaartvereniging, die zich inzet voor behoud van de cultuurhistorische waarde van de Poldervaart, stelt dat het warmtestation de dicht op de oever van de Poldervaart gebouwd wordt. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan hun eigen beleid, wijzend naar structuurvisies en bestemmingsplannen uit het verleden. Daarin wordt een marge van 30 meter genoemd ten opzichte van de oever van de Poldervaart. Het huidige station bevindt zich volgens Eneco op 22 meter van de oever, volgens de Poldervaartvereniging is dat zelfs slechts 17 meter.

Ook stelt de vereniging dat de gemeenteraad slecht geïnformeerd is toen in 2020 de keuze voor het hele project werd gemaakt. Daarmee is volgens hen het democratische proces overgeslagen: “Een raadslid dat acht jaar lang de ruimtelijke ordening heeft gedaan en in een serieuze partij van de coalitie zat, zei tegen ons dat het een principebesluit was. En dat ze het nog gaan hebben over het gebouw, hoe groot dat is, waar het precies staat en of het ver genoeg van de Poldervaart is. Maar ze (Eneco en de gemeente Schiedam, red.) hebben nu dus een procedure bedacht waarbij dat helemaal gepasseerd wordt.” Aldus Everard ter Haar van de Poldervaartvereniging.

Afvalverwerking

Milieudefensie mengt zich met de zaak via een andere insteek: het warmtestation zou “greenwashing” zijn van vervuilende praktijken zoals afvalverbranding. De restwarmte waar gebruik van wordt gemaakt door het warmtestation is namelijk afkomstig van AVR, de afvalverwerking in Rozenburg. Waar de Poldervaartvereniging zegt dat het warmtestation moet verplaatsen stelt Milieudefensie dat het er het beste helemaal niet kan komen. Aanjager Fred van der Drift vertelt: “Ik denk dat de bewoners beter af zijn zonder warmtenet, maar met betere isolatie. Dat kan en is goedkoper.”

Volgens berekeningen van Milieudefensie is het gebruik van aardgas duurzamer dan het station dat juist gebouwd zou worden in het teken van duurzaamheid. Dat het station meer zou uitstoten dan dat er nu wordt gedaan pareert het team van de gemeente en Eneco tijdens de zitting met eigen berekeningen.

‘Gedwongen lening’

Milieudefensie pleit voor een rechtvaardige energietransitie. Zij stellen dat de huidige gang van zaken dat niet is. “Bewoners die niet bij de woningcorporatie zitten kunnen volgens hen worden gedwongen om een lening van 15.000 euro op zich te nemen om de transitie te financieren”, stelt Meike Terhorst, jurist van Milieudefensie.

De gemeente en Eneco stellen dat een bewoner weldegelijk kan weigeren van het aardgas af te stappen en zich bij het warmtestation aan te sluiten. Maar Milieudefensie wijst erop dat dat in andere steden niet het geval is geweest. En dat de drempel om als individuele bewoner een procedure te starten tegen de gemeente hoog is.

Over zes weken volgt een uitspraak van de rechter.

Advertentie
vrijdag, 16 september 2022 19:31

Discussie 'Groenoord van gas af' nog niet voorbij: Rechter beslist over komst warmtestation

Groenoord moet aardgas vrij worden, dat besloot de gemeente in december 2020. Om dat te verwezenlijken zou er in de wijk een warmtestation moeten komen. Hoewel de vergunning er ligt is de bouw nog niet begonnen. Dat heeft te maken met het verzet vanuit twee organisaties: de Poldervaartvereniging en Milieudefensie. Hun verweer brengt de vergunningsprocedure nu bij de rechter. Donderdagmiddag was de inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

De Poldervaartvereniging, die zich inzet voor behoud van de cultuurhistorische waarde van de Poldervaart, stelt dat het warmtestation de dicht op de oever van de Poldervaart gebouwd wordt. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan hun eigen beleid, wijzend naar structuurvisies en bestemmingsplannen uit het verleden. Daarin wordt een marge van 30 meter genoemd ten opzichte van de oever van de Poldervaart. Het huidige station bevindt zich volgens Eneco op 22 meter van de oever, volgens de Poldervaartvereniging is dat zelfs slechts 17 meter.

Ook stelt de vereniging dat de gemeenteraad slecht geïnformeerd is toen in 2020 de keuze voor het hele project werd gemaakt. Daarmee is volgens hen het democratische proces overgeslagen: “Een raadslid dat acht jaar lang de ruimtelijke ordening heeft gedaan en in een serieuze partij van de coalitie zat, zei tegen ons dat het een principebesluit was. En dat ze het nog gaan hebben over het gebouw, hoe groot dat is, waar het precies staat en of het ver genoeg van de Poldervaart is. Maar ze (Eneco en de gemeente Schiedam, red.) hebben nu dus een procedure bedacht waarbij dat helemaal gepasseerd wordt.” Aldus Everard ter Haar van de Poldervaartvereniging.

Afvalverwerking

Milieudefensie mengt zich met de zaak via een andere insteek: het warmtestation zou “greenwashing” zijn van vervuilende praktijken zoals afvalverbranding. De restwarmte waar gebruik van wordt gemaakt door het warmtestation is namelijk afkomstig van AVR, de afvalverwerking in Rozenburg. Waar de Poldervaartvereniging zegt dat het warmtestation moet verplaatsen stelt Milieudefensie dat het er het beste helemaal niet kan komen. Aanjager Fred van der Drift vertelt: “Ik denk dat de bewoners beter af zijn zonder warmtenet, maar met betere isolatie. Dat kan en is goedkoper.”

Volgens berekeningen van Milieudefensie is het gebruik van aardgas duurzamer dan het station dat juist gebouwd zou worden in het teken van duurzaamheid. Dat het station meer zou uitstoten dan dat er nu wordt gedaan pareert het team van de gemeente en Eneco tijdens de zitting met eigen berekeningen.

‘Gedwongen lening’

Milieudefensie pleit voor een rechtvaardige energietransitie. Zij stellen dat de huidige gang van zaken dat niet is. “Bewoners die niet bij de woningcorporatie zitten kunnen volgens hen worden gedwongen om een lening van 15.000 euro op zich te nemen om de transitie te financieren”, stelt Meike Terhorst, jurist van Milieudefensie.

De gemeente en Eneco stellen dat een bewoner weldegelijk kan weigeren van het aardgas af te stappen en zich bij het warmtestation aan te sluiten. Maar Milieudefensie wijst erop dat dat in andere steden niet het geval is geweest. En dat de drempel om als individuele bewoner een procedure te starten tegen de gemeente hoog is.

Over zes weken volgt een uitspraak van de rechter.