Advertentie
Advertentie
woensdag, 21 september 2022 14:06

Wethouder over subsidiestop Frankeland: ‘Kan me helemaal vinden in kritiek Samen Schiedam’

Al langer was bekend dat de subsidiekraan richting de Frankelandgroep wordt dichtgedraaid. Nu, enkele maanden na de bekendmaking, kan ook het college reageren op die maatregel. “Sommige instanties vallen buiten de boot. En in dit geval is dat de Frankelandgroep”, reageert wethouder Petra Zwang (PvdA).

Met de subsidiestop sloten ontmoetingscentra de Suite, de Valm en de Nieuwe Harg haar deuren. “We zijn als eerste gestart met alternatieven te zoeken voor de clubs”, vertelt Zwang, wijzend naar bijvoorbeeld de sjoel-, bridge- en handwerkclub. “Dat hebben we samen met de Frankelandgroep en de clubs zelf gedaan.” Een aantal clubs verhuizen van locatie. Zo verhuizen bijvoorbeeld de koffieochtenden van de Valm naar de Buurtvlinder. En komt de bridgeclub nu op dinsdagmiddag samen bij wijkvereniging Tuindorp in plaats van de Nieuwe Harg.

Winkeltje en brasserie

Naast de drie ontmoetingscentra geldt de subsidiestop ook voor de zogenaamde ‘wijkfunctie’ van de Frankelandgroep. Het gaat om de locaties Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Spaland. De wijkfunctie betreft activiteiten in het kader van welzijn, sport en cultuur die onder andere de sociale cohesie en de kwaliteit van leven in de wijk moeten verhogen. Met andere woorden: de kapper, het winkeltje en met name de brasserie kunnen niet meer op extra financiering vanuit de gemeente rekenen.

“Daarover zijn we met Frankeland in gesprek. We hebben een aantal goede gesprekken gehad”, laat Zwang weten. Een oplossing is er niet zomaar. “We kunnen niet zomaar het subsidieplafond verhogen.” Voorlopig houdt de Frankelandgroep de wijkfunctie met eigen middelen in de lucht.

Samen Schiedam

Het besluit om over te gaan op een subsidiestop komt voort uit de werkwijze ‘Samen Schiedam’. Een subsidietechniek die omstreden blijkt voor veel organisaties in de stad. Het model bestaat uit verschillende ‘thematafels’. Per thema wordt er iedere subsidieperiode een apart deelplan gemaakt.

“Alle aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria. En er was meer aangevraagd dan er beschikbaar was”, legt Zwang uit. Er was veel kritiek op het oordeel. Zo werden er kritische vragen gesteld door politieke partijen AOV en OPS. Zij vroegen onder meer naar de criteria, het in hun ogen onzorgvuldige oordeel van ambtenaren en of het college wel voldoende het belang van de wijkfunctie inziet.

Zwang wil niet dieper ingaan op de beoordeling door de ambtenaren. “De kritische geluiden zitten vooral in de systematiek van Samen Schiedam. Daar kan ik me helemaal in vinden”, aldus Zwang. Het is niet verrassend dat het college het subsidiesysteem bekritiseert. In het coalitieakkoord werd al de ambitie uitgesproken om afscheid te nemen van het huidige systeem. Maar dat kan pas vanaf 2024. “Dit is het staartje en daar moeten we tijdelijk een oplossing voor vinden.”

Bezwaar

De Frankelandgroep heeft bezwaar ingediend als het gaat om de subsidiestop. Het is nog wachten op een uitspraak. Het onderzoek naar de besluitvorming over de subsidiestop wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Zwang is blij dat de Frankelandgroep eigen middelen inzet om de wijkfunctie in stand te houden. “Tuurlijk is de wijkfunctie belangrijk. Maar Frankeland is niet de enige partij die dit doet. Maar we vinden de relatie wel belangrijk. Anders hadden we niet al die gesprekken gevoerd”, vertelt Zwang. "“Als het heel makkelijk was hadden we het al in juli opgelost.”

Advertentie
woensdag, 21 september 2022 14:06

Wethouder over subsidiestop Frankeland: ‘Kan me helemaal vinden in kritiek Samen Schiedam’

Al langer was bekend dat de subsidiekraan richting de Frankelandgroep wordt dichtgedraaid. Nu, enkele maanden na de bekendmaking, kan ook het college reageren op die maatregel. “Sommige instanties vallen buiten de boot. En in dit geval is dat de Frankelandgroep”, reageert wethouder Petra Zwang (PvdA).

Met de subsidiestop sloten ontmoetingscentra de Suite, de Valm en de Nieuwe Harg haar deuren. “We zijn als eerste gestart met alternatieven te zoeken voor de clubs”, vertelt Zwang, wijzend naar bijvoorbeeld de sjoel-, bridge- en handwerkclub. “Dat hebben we samen met de Frankelandgroep en de clubs zelf gedaan.” Een aantal clubs verhuizen van locatie. Zo verhuizen bijvoorbeeld de koffieochtenden van de Valm naar de Buurtvlinder. En komt de bridgeclub nu op dinsdagmiddag samen bij wijkvereniging Tuindorp in plaats van de Nieuwe Harg.

Winkeltje en brasserie

Naast de drie ontmoetingscentra geldt de subsidiestop ook voor de zogenaamde ‘wijkfunctie’ van de Frankelandgroep. Het gaat om de locaties Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Spaland. De wijkfunctie betreft activiteiten in het kader van welzijn, sport en cultuur die onder andere de sociale cohesie en de kwaliteit van leven in de wijk moeten verhogen. Met andere woorden: de kapper, het winkeltje en met name de brasserie kunnen niet meer op extra financiering vanuit de gemeente rekenen.

“Daarover zijn we met Frankeland in gesprek. We hebben een aantal goede gesprekken gehad”, laat Zwang weten. Een oplossing is er niet zomaar. “We kunnen niet zomaar het subsidieplafond verhogen.” Voorlopig houdt de Frankelandgroep de wijkfunctie met eigen middelen in de lucht.

Samen Schiedam

Het besluit om over te gaan op een subsidiestop komt voort uit de werkwijze ‘Samen Schiedam’. Een subsidietechniek die omstreden blijkt voor veel organisaties in de stad. Het model bestaat uit verschillende ‘thematafels’. Per thema wordt er iedere subsidieperiode een apart deelplan gemaakt.

“Alle aanvragen zijn beoordeeld op een aantal criteria. En er was meer aangevraagd dan er beschikbaar was”, legt Zwang uit. Er was veel kritiek op het oordeel. Zo werden er kritische vragen gesteld door politieke partijen AOV en OPS. Zij vroegen onder meer naar de criteria, het in hun ogen onzorgvuldige oordeel van ambtenaren en of het college wel voldoende het belang van de wijkfunctie inziet.

Zwang wil niet dieper ingaan op de beoordeling door de ambtenaren. “De kritische geluiden zitten vooral in de systematiek van Samen Schiedam. Daar kan ik me helemaal in vinden”, aldus Zwang. Het is niet verrassend dat het college het subsidiesysteem bekritiseert. In het coalitieakkoord werd al de ambitie uitgesproken om afscheid te nemen van het huidige systeem. Maar dat kan pas vanaf 2024. “Dit is het staartje en daar moeten we tijdelijk een oplossing voor vinden.”

Bezwaar

De Frankelandgroep heeft bezwaar ingediend als het gaat om de subsidiestop. Het is nog wachten op een uitspraak. Het onderzoek naar de besluitvorming over de subsidiestop wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Zwang is blij dat de Frankelandgroep eigen middelen inzet om de wijkfunctie in stand te houden. “Tuurlijk is de wijkfunctie belangrijk. Maar Frankeland is niet de enige partij die dit doet. Maar we vinden de relatie wel belangrijk. Anders hadden we niet al die gesprekken gevoerd”, vertelt Zwang. "“Als het heel makkelijk was hadden we het al in juli opgelost.”