Advertentie

College wil extra investeren in de strijd tegen armoede: ‘Het probleem is groot’

donderdag, 13 oktober 2022 18:35

door Nick van Herk

In de strijd tegen armoede wil het college 300.000 euro extra investeren. Dat valt te lezen in de gemeentebegroting die deze week is verschenen. De complete ploeg van burgemeester en wethouders gaf afgelopen dinsdag een toelichting bij de begroting. Wethouder Petra Zwang maakt zich zorgen nu steeds meer mensen in de problemen lijken komen. “Het probleem is groot, maar we weten niet hoe groot.”

Volgens Zwang raakt de energiecrisis steeds meer middeninkomens. Zwang; “Dat maakt dat wij de probleemgevallen minder kennen. We hebben geen beeld bij deze groep. Dat is omdat het veel werkende armen zijn, geen uitkering kunnen aanvragen en schaamte speelt een rol waardoor mensen lang doortobben. De rode draad is dat wij nu niet iedereen bereiken.” 

Armoede-pas

Met de extra 300.000 euro wil het college verschillende stappen ondernemen om meer mensen in armoede te bereiken en te ondersteunen. Een belangrijke stap daarin is het om wegnemen van bureaucratie. “Op die manier willen we het laagdrempelig te houden”, zegt wethouder Zwang. Daarnaast wordt er gekeken of het hele palet aan maatregelen om armoede te bestrijden goed op elkaar aansluit. Ook wil het college voorkomen dat Schiedammers meerdere keren moeten aantonen dat zij in armoede leven. Volgens Zwang zou een armoede-pas daarvoor een goed alternatief zijn.

Makkelijker

Het aanvragen van hulp wordt volgens Zwang op dit moment te vaak onnodig ingewikkeld gemaakt. “Ik keek afgelopen week op de website van de voedselbank en ik kon niet goed inschatten: kom ik hier nou wel of niet voor in aanmerking. Dat moeten we eenvoudiger communiceren. Dat iedereen snapt hoe ze er voor in aanmerking komen. Nu moeten mensen vaak naar de WOT’s of de formulierenbrigade. Ik denk dat heel veel mensen het heel goed zelf kunnen, maar dan moeten wij het wel makkelijker maken.”

Zorgkosten minima

Naast het investeren in een armoede-pas, het wegnemen van de bureaucratie en het stimuleren van samenwerken tussen verschillende instanties, heeft het college ook de aanvullende verzekering voor minima bij DSW geactualiseerd. Voor Schiedammers met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm of Schiedammers die in de schuldsanering zitten is er een regeling getroffen om extra zorgkosten te voorkomen. Zij kunnen met korting een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluiten bij DSW. Daarnaast kan er ook een betere vergoeding worden gegeven voor noodzakelijke behandelingen. De kosten die voor deze maatregel worden gemaakt worden verhaald op de 300.000 euro die extra wordt vrijgemaakt.

Energietoeslag

Eerder was al bekend dat verschillende huishoudens in Schiedam bij Stroomopwaarts terecht kunnen voor een energietoeslag om de hoge energiekosten te compenseren. Inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kunnen eenmalig een bedrag van 1300 euro krijgen. Verschillende gemeenten stellen deze toeslag voor een grotere groep mensen beschikbaar. Zo stelt de gemeente Rotterdam de energietoeslag beschikbaar voor de groep inwoners tot 140 procent van de bijstandsnorm. 

Volgens Zwang zit deze verruiming er voor Schiedam niet in. De verruiming helpt volgen haar maar een beperkte groep: “Voor een paar mensen, en dan kunnen we alle andere dingen niet doen. Drie ton, dat klinkt heel veel, maar dat gaat zitten in naar het kijken naar websites, hoe kunnen we processen optimaliseren, daar heb je geld voor nodig. En de pas, die kost zo’n 90.000 euro per jaar.”

Zwang hoopt dat het invoeren van de pas zorgt voor het in kaart brengen van de groep die hulp nodig heeft in Schiedam. De hulpvraag wordt nu op verschillende plekken neergelegd waardoor de hulpbehoevende groep nu niet bij instanties in beeld komt. “Als we dat kunnen verbinden dan gaat dat helpen. Wel AVG-proof.” Volgens Zwang zal de gemeente meer mensen bereiken als de armoede-pas op meer plekken te beschikbaar is. “Verder is het belangrijk dat we het als gemeente niet alleen kunnen. We hebben Schiedammer (buren en familie) nodig, met name voor die werkende armen. Kijk naar elkaar om en zorg voor elkaar.”

Advertentie

College wil extra investeren in de strijd tegen armoede: ‘Het probleem is groot’

donderdag, 13 oktober 2022 18:35

door Nick van Herk

In de strijd tegen armoede wil het college 300.000 euro extra investeren. Dat valt te lezen in de gemeentebegroting die deze week is verschenen. De complete ploeg van burgemeester en wethouders gaf afgelopen dinsdag een toelichting bij de begroting. Wethouder Petra Zwang maakt zich zorgen nu steeds meer mensen in de problemen lijken komen. “Het probleem is groot, maar we weten niet hoe groot.”

Volgens Zwang raakt de energiecrisis steeds meer middeninkomens. Zwang; “Dat maakt dat wij de probleemgevallen minder kennen. We hebben geen beeld bij deze groep. Dat is omdat het veel werkende armen zijn, geen uitkering kunnen aanvragen en schaamte speelt een rol waardoor mensen lang doortobben. De rode draad is dat wij nu niet iedereen bereiken.” 

Armoede-pas

Met de extra 300.000 euro wil het college verschillende stappen ondernemen om meer mensen in armoede te bereiken en te ondersteunen. Een belangrijke stap daarin is het om wegnemen van bureaucratie. “Op die manier willen we het laagdrempelig te houden”, zegt wethouder Zwang. Daarnaast wordt er gekeken of het hele palet aan maatregelen om armoede te bestrijden goed op elkaar aansluit. Ook wil het college voorkomen dat Schiedammers meerdere keren moeten aantonen dat zij in armoede leven. Volgens Zwang zou een armoede-pas daarvoor een goed alternatief zijn.

Makkelijker

Het aanvragen van hulp wordt volgens Zwang op dit moment te vaak onnodig ingewikkeld gemaakt. “Ik keek afgelopen week op de website van de voedselbank en ik kon niet goed inschatten: kom ik hier nou wel of niet voor in aanmerking. Dat moeten we eenvoudiger communiceren. Dat iedereen snapt hoe ze er voor in aanmerking komen. Nu moeten mensen vaak naar de WOT’s of de formulierenbrigade. Ik denk dat heel veel mensen het heel goed zelf kunnen, maar dan moeten wij het wel makkelijker maken.”

Zorgkosten minima

Naast het investeren in een armoede-pas, het wegnemen van de bureaucratie en het stimuleren van samenwerken tussen verschillende instanties, heeft het college ook de aanvullende verzekering voor minima bij DSW geactualiseerd. Voor Schiedammers met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm of Schiedammers die in de schuldsanering zitten is er een regeling getroffen om extra zorgkosten te voorkomen. Zij kunnen met korting een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluiten bij DSW. Daarnaast kan er ook een betere vergoeding worden gegeven voor noodzakelijke behandelingen. De kosten die voor deze maatregel worden gemaakt worden verhaald op de 300.000 euro die extra wordt vrijgemaakt.

Energietoeslag

Eerder was al bekend dat verschillende huishoudens in Schiedam bij Stroomopwaarts terecht kunnen voor een energietoeslag om de hoge energiekosten te compenseren. Inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kunnen eenmalig een bedrag van 1300 euro krijgen. Verschillende gemeenten stellen deze toeslag voor een grotere groep mensen beschikbaar. Zo stelt de gemeente Rotterdam de energietoeslag beschikbaar voor de groep inwoners tot 140 procent van de bijstandsnorm. 

Volgens Zwang zit deze verruiming er voor Schiedam niet in. De verruiming helpt volgen haar maar een beperkte groep: “Voor een paar mensen, en dan kunnen we alle andere dingen niet doen. Drie ton, dat klinkt heel veel, maar dat gaat zitten in naar het kijken naar websites, hoe kunnen we processen optimaliseren, daar heb je geld voor nodig. En de pas, die kost zo’n 90.000 euro per jaar.”

Zwang hoopt dat het invoeren van de pas zorgt voor het in kaart brengen van de groep die hulp nodig heeft in Schiedam. De hulpvraag wordt nu op verschillende plekken neergelegd waardoor de hulpbehoevende groep nu niet bij instanties in beeld komt. “Als we dat kunnen verbinden dan gaat dat helpen. Wel AVG-proof.” Volgens Zwang zal de gemeente meer mensen bereiken als de armoede-pas op meer plekken te beschikbaar is. “Verder is het belangrijk dat we het als gemeente niet alleen kunnen. We hebben Schiedammer (buren en familie) nodig, met name voor die werkende armen. Kijk naar elkaar om en zorg voor elkaar.”