Advertentie

Stem van bewoners wordt belangrijker in gemeentebeleid

dinsdag, 22 november 2022 23:22

door Philip van Es en Tjerk van der Ende

De gemeente wil bewoners nog beter betrekken bij de besluiten die genomen worden. Zo heeft de gemeenteraad van Schiedam unaniem besloten. In een nieuwe zogenaamde Participatieverordening is dat nu geregeld, en dat was hard nodig: het vorige document dat inspraak van burgers in politieke processen regelde stamt namelijk uit 2005.

Met de nieuwe verordening moeten burgers beter betrokken worden bij besluiten die de gemeente maakt. Met het document in de hand moet de gemeente op een heldere en effectieve manier in overleg treden met burgers over besluiten. Concreet kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld het parkeerreferendum in Schiedam West. Daarbij mogen burgers nu stemmen of ze betaald willen parkeren in hun wijk. Daarbij licht de gemeente van te voren objectief voor over de gevolgen van een keuze en heeft het al bepaald op welke manier ze om zullen gaan met de uitslag. In het geval van het parkeerreferendum is de uitslag bindend.

Drie vormen van omgang

Voorafgaand aan de participatie moet de gemeente besluiten op welke manier ze omgaat met de uitkomsten van het participatietraject. Dat is onderverdeeld in drie vormen. Men neemt kennis van de uitkomst en kijkt of het kan meegenomen wordt in de besluitvorming. Of men beschouwt de adviezen als zwaarwegend en neemt ze mee. Het stadsbestuur kan er ook voor kiezen om het advies uit de participatie in z’n volledigheid overnemen en uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gaat gebeuren met het betaald parkeren in Schiedam West. Wat de bewoners beslissen, wordt uitgevoerd.

Toch waren er in de gemeenteraad wat vragen bij het document. Zo vroeg GroenLinks raadslid Carlien Schoondermark de wethouder Petra Zwang hoe zij het meetbaar gaat maken dat Schiedammers het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. Volgens Zwang is dat moeilijk. “Dat we luisteren betekent niet altijd dat je jouw gelijk krijgt. Dat maakt het moeilijk. Maar het is gewoon onderdeel van het evaluatieproces.”

Over die evaluatie bleef één heikel punt staan. Voor gemeenteraadslid John Maris was het een rekenkundig hoogstandje. Want nu wordt het participatiebeleid één keer per bestuursperiode geëvalueerd. Dit zou kunnen betekenen dat je in 2022 evalueert in deze bestuursperiode en in 2030 in de volgende bestuursperiode. Volgens Maris is dat een te lange periode. “We hebben liever eens in de vier jaar een evaluatie in plaats van één keer per bestuursperiode.” Volgens Zwang is het de bedoeling dat het gewoon eens in de vier jaar wordt besproken.

Uitzonderingen

Overigens betekent de nieuwe verordening niet dat er bij iedere verandering in Schiedam er een participatietraject wordt opgetuigd. Onder andere als de Rijksoverheid of provincie Schiedam nieuwe wetgeving oplegt waarin de gemeente geen keuzevrijheid heeft, of als een besluit spoedeisend is, zal er geen participatie plaatsvinden.

Advertentie

Stem van bewoners wordt belangrijker in gemeentebeleid

dinsdag, 22 november 2022 23:22

door Philip van Es en Tjerk van der Ende

De gemeente wil bewoners nog beter betrekken bij de besluiten die genomen worden. Zo heeft de gemeenteraad van Schiedam unaniem besloten. In een nieuwe zogenaamde Participatieverordening is dat nu geregeld, en dat was hard nodig: het vorige document dat inspraak van burgers in politieke processen regelde stamt namelijk uit 2005.

Met de nieuwe verordening moeten burgers beter betrokken worden bij besluiten die de gemeente maakt. Met het document in de hand moet de gemeente op een heldere en effectieve manier in overleg treden met burgers over besluiten. Concreet kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld het parkeerreferendum in Schiedam West. Daarbij mogen burgers nu stemmen of ze betaald willen parkeren in hun wijk. Daarbij licht de gemeente van te voren objectief voor over de gevolgen van een keuze en heeft het al bepaald op welke manier ze om zullen gaan met de uitslag. In het geval van het parkeerreferendum is de uitslag bindend.

Drie vormen van omgang

Voorafgaand aan de participatie moet de gemeente besluiten op welke manier ze omgaat met de uitkomsten van het participatietraject. Dat is onderverdeeld in drie vormen. Men neemt kennis van de uitkomst en kijkt of het kan meegenomen wordt in de besluitvorming. Of men beschouwt de adviezen als zwaarwegend en neemt ze mee. Het stadsbestuur kan er ook voor kiezen om het advies uit de participatie in z’n volledigheid overnemen en uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gaat gebeuren met het betaald parkeren in Schiedam West. Wat de bewoners beslissen, wordt uitgevoerd.

Toch waren er in de gemeenteraad wat vragen bij het document. Zo vroeg GroenLinks raadslid Carlien Schoondermark de wethouder Petra Zwang hoe zij het meetbaar gaat maken dat Schiedammers het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. Volgens Zwang is dat moeilijk. “Dat we luisteren betekent niet altijd dat je jouw gelijk krijgt. Dat maakt het moeilijk. Maar het is gewoon onderdeel van het evaluatieproces.”

Over die evaluatie bleef één heikel punt staan. Voor gemeenteraadslid John Maris was het een rekenkundig hoogstandje. Want nu wordt het participatiebeleid één keer per bestuursperiode geëvalueerd. Dit zou kunnen betekenen dat je in 2022 evalueert in deze bestuursperiode en in 2030 in de volgende bestuursperiode. Volgens Maris is dat een te lange periode. “We hebben liever eens in de vier jaar een evaluatie in plaats van één keer per bestuursperiode.” Volgens Zwang is het de bedoeling dat het gewoon eens in de vier jaar wordt besproken.

Uitzonderingen

Overigens betekent de nieuwe verordening niet dat er bij iedere verandering in Schiedam er een participatietraject wordt opgetuigd. Onder andere als de Rijksoverheid of provincie Schiedam nieuwe wetgeving oplegt waarin de gemeente geen keuzevrijheid heeft, of als een besluit spoedeisend is, zal er geen participatie plaatsvinden.