Advertentie

Cultuursector in de basis positief over energiecompensatie, de vraag is wel: ‘hoe werkt het uit?’

donderdag, 24 november 2022 15:34

door: Nick van Herk

Eindelijk is er meer duidelijkheid voor de culturele sector in Schiedam. Na maanden van onzekerheid blijkt nu toch dat het Rijk met een energiecompensatie over de brug komt. Ondanks dat de boodschap hoopgevend is, zijn er ook nog veel vragen.

Voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wordt structureel 400 miljoen euro per jaar vrijgemaakt door het kabinet. Daarnaast zal er nog eens 300 miljoen euro voor gemeenten en provincies bij komen. Dat blijkt uit de Najaarsnota die maandag door minister Kaag werd gepubliceerd. Het bedrag is bedoeld als vangnet voor instanties die de stijgende energiekosten niet meer kunnen betalen.

De afgelopen periode heeft de cultuursector in Schiedam te maken gehad met sterk gestegen energiekosten. Verschillende instanties luidde de noodklok. Ook het Stedelijk Museum trok aan de bel toen bleek dat de energiekosten voor het museum zullen verviervoudigen. Volgens directeur Anne de Haij zal -zonder compensatie- het eigen vermogen van het museum binnen enkele jaren verdampen.

Financiële uitwerking 

Anne de Haij reageert in eerste instantie opgelucht op het nieuws, “Ik ben in de basis wel positief dat er iets gebeurt. We hebben natuurlijk vaak gehoord dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een oplossing, maar zagen daar niet veel van. Die oplossing lijkt er nu toch te komen.”

Toch zijn er volgens De Haij wel een aantal losse eindjes omtrent de uitwerking van de compensatie. “Het is nog de vraag hoe het geld wordt verdeeld. Er zijn een aantal instellingen die door het Rijk gefinancierd worden en instellingen die door de gemeente worden gefinancierd. Er gaat een x bedrag naar het gemeentefonds en het is nog maar de vraag hoeveel daarvan naar de cultuursector zal komen. Het is nog maar de vraag hoe de gemeente daarmee zal omgaan.” Ook Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie is blij met de compensatie vanuit het Rijk. “De vraag is wel, hoe werkt het uit? Wat zijn onze tekorten en in hoeverre is het dekkend?” 

Den Haag werkt de compensatie verder uit in de Voorjaarsnota. In mei 2023 verwacht het ministerie daarmee klaar te zijn. Pas dan wordt ook de gedetailleerde uitwerking bekend. Mogelijk worden alle subsidies gelijkmatig verhoogd, maar het ministerie kan ook een deel van de 400 miljoen reserveren om organisaties met ‘grote uitschieters’ tegemoet te komen.

Advertentie

Cultuursector in de basis positief over energiecompensatie, de vraag is wel: ‘hoe werkt het uit?’

donderdag, 24 november 2022 15:34

door: Nick van Herk

Eindelijk is er meer duidelijkheid voor de culturele sector in Schiedam. Na maanden van onzekerheid blijkt nu toch dat het Rijk met een energiecompensatie over de brug komt. Ondanks dat de boodschap hoopgevend is, zijn er ook nog veel vragen.

Voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wordt structureel 400 miljoen euro per jaar vrijgemaakt door het kabinet. Daarnaast zal er nog eens 300 miljoen euro voor gemeenten en provincies bij komen. Dat blijkt uit de Najaarsnota die maandag door minister Kaag werd gepubliceerd. Het bedrag is bedoeld als vangnet voor instanties die de stijgende energiekosten niet meer kunnen betalen.

De afgelopen periode heeft de cultuursector in Schiedam te maken gehad met sterk gestegen energiekosten. Verschillende instanties luidde de noodklok. Ook het Stedelijk Museum trok aan de bel toen bleek dat de energiekosten voor het museum zullen verviervoudigen. Volgens directeur Anne de Haij zal -zonder compensatie- het eigen vermogen van het museum binnen enkele jaren verdampen.

Financiële uitwerking 

Anne de Haij reageert in eerste instantie opgelucht op het nieuws, “Ik ben in de basis wel positief dat er iets gebeurt. We hebben natuurlijk vaak gehoord dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een oplossing, maar zagen daar niet veel van. Die oplossing lijkt er nu toch te komen.”

Toch zijn er volgens De Haij wel een aantal losse eindjes omtrent de uitwerking van de compensatie. “Het is nog de vraag hoe het geld wordt verdeeld. Er zijn een aantal instellingen die door het Rijk gefinancierd worden en instellingen die door de gemeente worden gefinancierd. Er gaat een x bedrag naar het gemeentefonds en het is nog maar de vraag hoeveel daarvan naar de cultuursector zal komen. Het is nog maar de vraag hoe de gemeente daarmee zal omgaan.” Ook Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie is blij met de compensatie vanuit het Rijk. “De vraag is wel, hoe werkt het uit? Wat zijn onze tekorten en in hoeverre is het dekkend?” 

Den Haag werkt de compensatie verder uit in de Voorjaarsnota. In mei 2023 verwacht het ministerie daarmee klaar te zijn. Pas dan wordt ook de gedetailleerde uitwerking bekend. Mogelijk worden alle subsidies gelijkmatig verhoogd, maar het ministerie kan ook een deel van de 400 miljoen reserveren om organisaties met ‘grote uitschieters’ tegemoet te komen.