Informatiemarkt over het vliegveld in het stadskantoor

vrijdag, 10 februari 2023 00:10

door Paulus Kerpels

Donderdagavond werd er in het Stadskantoor een informatiemarkt gehouden, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, over de voorbereidingen voor het luchthavenbesluit en de voorgenomen milieuonderzoeken over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het luchthavenbesluit moet eind 2024 vastgesteld worden.

Belangstellenden konden vragen stellen aan medewerkers van het ministerie en medewerkers van de luchthaven over de voorbereidingen.

De avond ging vooral over NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en de MER (Milieu Effect Rappartage).

20230209 192313

In de concept-NRD maakt de initiatiefnemer (de luchthaven Rotterdam The Hague Airport) aan het bevoegd gezag (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) bekend welke toekomstscenario’s en welke milieugevolgen in een milieueffectrapportage (MER) onderzocht worden, bijvoorbeeld voor geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Iedereen kan hierover een zienswijze indienen, info via www.platformparticipatie.nl/rtha.

Ook bij leden van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland kon informatie ingewonnen worden.

 

Informatiemarkt over het vliegveld in het stadskantoor Foto's: SCHIE
Advertentie

Informatiemarkt over het vliegveld in het stadskantoor

vrijdag, 10 februari 2023 00:10

door Paulus Kerpels

Donderdagavond werd er in het Stadskantoor een informatiemarkt gehouden, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, over de voorbereidingen voor het luchthavenbesluit en de voorgenomen milieuonderzoeken over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het luchthavenbesluit moet eind 2024 vastgesteld worden.

Belangstellenden konden vragen stellen aan medewerkers van het ministerie en medewerkers van de luchthaven over de voorbereidingen.

De avond ging vooral over NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en de MER (Milieu Effect Rappartage).

20230209 192313

In de concept-NRD maakt de initiatiefnemer (de luchthaven Rotterdam The Hague Airport) aan het bevoegd gezag (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) bekend welke toekomstscenario’s en welke milieugevolgen in een milieueffectrapportage (MER) onderzocht worden, bijvoorbeeld voor geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Iedereen kan hierover een zienswijze indienen, info via www.platformparticipatie.nl/rtha.

Ook bij leden van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam van Schiedam, Rotterdam en Lansingerland kon informatie ingewonnen worden.

 

Informatiemarkt over het vliegveld in het stadskantoor Foto's: SCHIE
Advertentie