Schiedam hakt in op Riverboard en stopt subsidie na ‘schokkende’ evaluatie

donderdag, 23 februari 2023 18:09

door Tjerk van der Ende

Netwerkplatform de Riverboard is niet blij met een door de gemeente Schiedam opgestelde evaluatie waarin een subsidiestop wordt beargumenteerd. De Riverboard verwijst de conclusies van de gemeente Schiedam naar het rijk der fabelen.

Sinds 2019 verleent Schiedam subsidie (17.500 euro per jaar) aan de Riverboard. Bij de Riverboard komen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bijeen om de samenwerking te versterken. Na afzonderlijke duurzaamheidsprojecten in de gemeenten werd de Riverboard gelanceerd, vooral om te komen tot efficiëntere resultaten.

FP.00 05 40 01.Still163

De inzet leverde zogenoemde thematafels op. Zo komen duurzaamheidsprojecten ter sprake bij de Green Business Club en wordt op die manier kennis uitgewisseld. Ook voor onderwijs en omscholing worden er afspraken gemaakt bij de thematafel Leven Lang Ontwikkelen. Maar de resultaten zijn onvoldoende, vindt de gemeente Schiedam. In december besloot het college dat dit jaar voor het laatst subsidie wordt verleend.

De gemeente Schiedam heeft een uitgebreide interne evaluatie gedaan om de Riverboard tegen het licht te houden. En daarin worden naast de onvoldoende behaalde resultaten ook andere argumenten genoemd, zoals een bepaalde vrijblijvendheid. Volgens de gemeente is het niet duidelijk wie de besluiten neemt en wie daaraan gebonden is.

FP.00 06 02 22.Still164

Ook benoemt Schiedam dat er in de regio al voldoende alternatieven voor handen zijn, zoals SEN (Sociaal Economisch Netwerk) en binnen de gemeenten samenwerkingsverbanden als de Hoekse Lijn Alliantie en Stroomopwaarts. De Riverboard pareert dit argument door te stellen dat er weinig organisaties zijn waar alle partijen aan tafel komen. “Er zijn tal van verbanden, maar die zijn dan óf alleen voor ondernemers, óf alleen voor overheden, óf alleen voor één stad. Er is gewoon geen ander gremium wat hierop lijkt”, zegt Chris Oerlemans, voorzitter van de Riverboard.

Onaangenaam verrast

De Riverboard is verbolgen over de evaluatie van de gemeente en zegt onaangenaam te zijn verrast. Het bestuur van het samenwerkingsorgaan valt vooral over het neergezette beeld van de Riverboard als weinig daadkrachtig initiatief. “De incorrecte beeldvorming die u op schrift heeft gezet en in het college heeft besproken is als schokkend ervaren”, zegt Oerlemans.

Volgens de Riverboard is het vreemd dat Schiedam de resultaten beoordeelt als onvoldoende. “Het is best wel wonderlijk dat zij tot deze conclusies komen”, zegt Oerlemans, die namens het de Riverboard een uitgebreide reactie naar het Schiedamse college heeft gestuurd. Daarin noemt hij successen. “Voor Schiedam is alleen al 100.000 euro opgehaald met de MKB-deal. Dat is meer dan vijf keer je inleg terug op één project. Dus ik kan me niet voorstellen dat de investering geen rendement heeft.”

Schiedam denkt anders over de resultaten. “We zien er onvoldoende resultaten in. Dat wil niet zeggen dat een Schiedams bedrijf dat meedoet daar prima resultaten uit kan halen. Maar voor ons om geld te geven, vinden wij het onvoldoende”, aldus wethouder Hamerslag.

FP.00 09 11 10.Still165

Gezamenlijke reflectie

Opvallend is dat de partijen in de Riverboard medio 2022 gezamenlijk hebben gereflecteerd op de samenwerking, maar dat de gemeente Schiedam daarbij als enige afwezig was, zo stelt Oerlemans.  Volgens een woordvoerder van de gemeente had de vertegenwoordiger die dag een belangrijke andere afspraak en was de afwezigheid ruim van tevoren bekend. “Overigens was hij niet de enige afwezige en bestond de agenda uit meer onderdelen dan alleen een terugblik”, aldus de woordvoerder van de gemeente Schiedam.

Maassluis en Vlaardingen

In de interne evaluatie die ten grondslag ligt aan de subsidiestop doet de gemeente Schiedam een aantal opvallende uitspraken namens de andere betrokken gemeenten in de Riverboard: Maassluis en Vlaardingen. Zo stelt Schiedam dat ook zij kritiek hebben op het functioneren van de Riverboard. En dat de drie gemeenten de resultaten blijven beoordelen als onvoldoende.

De gemeente Maassluis laat weten dat zij op de hoogte waren van het voornemen van de gemeente Schiedam om de subsidierelatie te evalueren, maar dat zij niet betrokken is geweest en dat de uitkomst onbekend was. De gemeente Vlaardingen zegt ook ‘niet gekend’ te zijn in de evaluatie. “We hebben het niet geverifieerd bij de buren”, bevestigt de Schiedamse wethouder Frans Hamerslag. “We hebben wel signalen opgevangen. Maar misschien hadden we andere woorden moeten gebruiken.”

Oerlemans vindt dat de gemeente Schiedam zichzelf daarmee in de voet schiet. “Als je dat zelf schrijft en daar hele verhalen verzint zonder dat je dat gaat verifiëren bij anderen en hen ook nog eens meningen toeschrijft die zij niet delen, dan is dat toch geen zuiver werk.”

FP.00 06 41 17.Still166

Al eerder besloten

Hamerslag laat weten dat het vorige college al had besloten de subsidierelatie met de Riverboard stop te zetten. Daarvan was de Riverboard nog niet op de hoogte. Oerlemans: “Wat wij wel weten is dat er een jaar geleden al een evaluatie zou plaatsvinden en dat hij negatief zou uitpakken voor de Riverboard.”

Volgens Hamerslag is de beredenering van de Riverboard onjuist. “Ik heb gezegd: ik wil eerst een evaluatie hebben. Het maakt mij niet uit wat eruit komt. Schrijf hem en ik ga zien waar het op uitkomt. En dat ga ik dan beoordelen.” Oerlemans vindt die gang van zaken vreemd. “Dus er is al een besluit en dan ga je evalueren? Dat is een hele aparte volgorde van werken.”

FP.00 06 32 09.Still167

Subsidie vs. deelnemersbijdrage

Met de subsidiestop is Schiedam de enige gemeente in de regio die geen financiële bijdrage levert aan de Riverboard. Dat die steun via een subsidie liep, vindt Oerlemans vreemd. “De Riverboard heeft immers nooit een subsidierelatie nagestreefd”, zegt hij. “Een subsidie betekent dat wij in allerlei hoepels moeten springen om dat bedrag vrij te maken.”

De andere gemeenten, Maassluis en Vlaardingen, geven een deelnemersbijdrage. In de praktijk gaat het niet om hele andere bedragen dan Schiedam. Maassluis geeft jaarlijks 6.500 euro. Daarbovenop wordt nog eens 5.000 euro uitgetrokken voor het participantschap in de Green Business Club. De gemeente Vlaardingen laat weten dat het lidmaatschap van de Riverboard jaarlijks 18.000 euro kost.

“Een subsidie impliceert een beetje een opdrachtgever en opdrachtnemersrelatie”, legt Oerlemans uit. “Maar de Riverboard is gewoon een samenwerking van partijen. Dus je bent als gemeente onderdeel van een samenwerking. Dus dan geef je eigenlijk subsidie aan jezelf.” Daarom ziet Oerlemans liever de constructie met de deelnemersbijdrage. Wethouder Frans Hamerslag verwijst naar het vorige college. “Toen is bedacht om de club met een relatief klein bedrag te ondersteunen.”

De geldstroom stopt niet per direct. De gemeente Schiedam heeft gekozen voor een zogenoemde ‘zachte landing’. De subsidie voor 2023 wordt nog wel verleend, maar bij een nieuwe aanvraag vanuit de Riverboard zal het college ‘nee’ verkopen aan het netwerkplatform.

Advertentie

Schiedam hakt in op Riverboard en stopt subsidie na ‘schokkende’ evaluatie

donderdag, 23 februari 2023 18:09

door Tjerk van der Ende

Netwerkplatform de Riverboard is niet blij met een door de gemeente Schiedam opgestelde evaluatie waarin een subsidiestop wordt beargumenteerd. De Riverboard verwijst de conclusies van de gemeente Schiedam naar het rijk der fabelen.

Sinds 2019 verleent Schiedam subsidie (17.500 euro per jaar) aan de Riverboard. Bij de Riverboard komen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bijeen om de samenwerking te versterken. Na afzonderlijke duurzaamheidsprojecten in de gemeenten werd de Riverboard gelanceerd, vooral om te komen tot efficiëntere resultaten.

FP.00 05 40 01.Still163

De inzet leverde zogenoemde thematafels op. Zo komen duurzaamheidsprojecten ter sprake bij de Green Business Club en wordt op die manier kennis uitgewisseld. Ook voor onderwijs en omscholing worden er afspraken gemaakt bij de thematafel Leven Lang Ontwikkelen. Maar de resultaten zijn onvoldoende, vindt de gemeente Schiedam. In december besloot het college dat dit jaar voor het laatst subsidie wordt verleend.

De gemeente Schiedam heeft een uitgebreide interne evaluatie gedaan om de Riverboard tegen het licht te houden. En daarin worden naast de onvoldoende behaalde resultaten ook andere argumenten genoemd, zoals een bepaalde vrijblijvendheid. Volgens de gemeente is het niet duidelijk wie de besluiten neemt en wie daaraan gebonden is.

FP.00 06 02 22.Still164

Ook benoemt Schiedam dat er in de regio al voldoende alternatieven voor handen zijn, zoals SEN (Sociaal Economisch Netwerk) en binnen de gemeenten samenwerkingsverbanden als de Hoekse Lijn Alliantie en Stroomopwaarts. De Riverboard pareert dit argument door te stellen dat er weinig organisaties zijn waar alle partijen aan tafel komen. “Er zijn tal van verbanden, maar die zijn dan óf alleen voor ondernemers, óf alleen voor overheden, óf alleen voor één stad. Er is gewoon geen ander gremium wat hierop lijkt”, zegt Chris Oerlemans, voorzitter van de Riverboard.

Onaangenaam verrast

De Riverboard is verbolgen over de evaluatie van de gemeente en zegt onaangenaam te zijn verrast. Het bestuur van het samenwerkingsorgaan valt vooral over het neergezette beeld van de Riverboard als weinig daadkrachtig initiatief. “De incorrecte beeldvorming die u op schrift heeft gezet en in het college heeft besproken is als schokkend ervaren”, zegt Oerlemans.

Volgens de Riverboard is het vreemd dat Schiedam de resultaten beoordeelt als onvoldoende. “Het is best wel wonderlijk dat zij tot deze conclusies komen”, zegt Oerlemans, die namens het de Riverboard een uitgebreide reactie naar het Schiedamse college heeft gestuurd. Daarin noemt hij successen. “Voor Schiedam is alleen al 100.000 euro opgehaald met de MKB-deal. Dat is meer dan vijf keer je inleg terug op één project. Dus ik kan me niet voorstellen dat de investering geen rendement heeft.”

Schiedam denkt anders over de resultaten. “We zien er onvoldoende resultaten in. Dat wil niet zeggen dat een Schiedams bedrijf dat meedoet daar prima resultaten uit kan halen. Maar voor ons om geld te geven, vinden wij het onvoldoende”, aldus wethouder Hamerslag.

FP.00 09 11 10.Still165

Gezamenlijke reflectie

Opvallend is dat de partijen in de Riverboard medio 2022 gezamenlijk hebben gereflecteerd op de samenwerking, maar dat de gemeente Schiedam daarbij als enige afwezig was, zo stelt Oerlemans.  Volgens een woordvoerder van de gemeente had de vertegenwoordiger die dag een belangrijke andere afspraak en was de afwezigheid ruim van tevoren bekend. “Overigens was hij niet de enige afwezige en bestond de agenda uit meer onderdelen dan alleen een terugblik”, aldus de woordvoerder van de gemeente Schiedam.

Maassluis en Vlaardingen

In de interne evaluatie die ten grondslag ligt aan de subsidiestop doet de gemeente Schiedam een aantal opvallende uitspraken namens de andere betrokken gemeenten in de Riverboard: Maassluis en Vlaardingen. Zo stelt Schiedam dat ook zij kritiek hebben op het functioneren van de Riverboard. En dat de drie gemeenten de resultaten blijven beoordelen als onvoldoende.

De gemeente Maassluis laat weten dat zij op de hoogte waren van het voornemen van de gemeente Schiedam om de subsidierelatie te evalueren, maar dat zij niet betrokken is geweest en dat de uitkomst onbekend was. De gemeente Vlaardingen zegt ook ‘niet gekend’ te zijn in de evaluatie. “We hebben het niet geverifieerd bij de buren”, bevestigt de Schiedamse wethouder Frans Hamerslag. “We hebben wel signalen opgevangen. Maar misschien hadden we andere woorden moeten gebruiken.”

Oerlemans vindt dat de gemeente Schiedam zichzelf daarmee in de voet schiet. “Als je dat zelf schrijft en daar hele verhalen verzint zonder dat je dat gaat verifiëren bij anderen en hen ook nog eens meningen toeschrijft die zij niet delen, dan is dat toch geen zuiver werk.”

FP.00 06 41 17.Still166

Al eerder besloten

Hamerslag laat weten dat het vorige college al had besloten de subsidierelatie met de Riverboard stop te zetten. Daarvan was de Riverboard nog niet op de hoogte. Oerlemans: “Wat wij wel weten is dat er een jaar geleden al een evaluatie zou plaatsvinden en dat hij negatief zou uitpakken voor de Riverboard.”

Volgens Hamerslag is de beredenering van de Riverboard onjuist. “Ik heb gezegd: ik wil eerst een evaluatie hebben. Het maakt mij niet uit wat eruit komt. Schrijf hem en ik ga zien waar het op uitkomt. En dat ga ik dan beoordelen.” Oerlemans vindt die gang van zaken vreemd. “Dus er is al een besluit en dan ga je evalueren? Dat is een hele aparte volgorde van werken.”

FP.00 06 32 09.Still167

Subsidie vs. deelnemersbijdrage

Met de subsidiestop is Schiedam de enige gemeente in de regio die geen financiële bijdrage levert aan de Riverboard. Dat die steun via een subsidie liep, vindt Oerlemans vreemd. “De Riverboard heeft immers nooit een subsidierelatie nagestreefd”, zegt hij. “Een subsidie betekent dat wij in allerlei hoepels moeten springen om dat bedrag vrij te maken.”

De andere gemeenten, Maassluis en Vlaardingen, geven een deelnemersbijdrage. In de praktijk gaat het niet om hele andere bedragen dan Schiedam. Maassluis geeft jaarlijks 6.500 euro. Daarbovenop wordt nog eens 5.000 euro uitgetrokken voor het participantschap in de Green Business Club. De gemeente Vlaardingen laat weten dat het lidmaatschap van de Riverboard jaarlijks 18.000 euro kost.

“Een subsidie impliceert een beetje een opdrachtgever en opdrachtnemersrelatie”, legt Oerlemans uit. “Maar de Riverboard is gewoon een samenwerking van partijen. Dus je bent als gemeente onderdeel van een samenwerking. Dus dan geef je eigenlijk subsidie aan jezelf.” Daarom ziet Oerlemans liever de constructie met de deelnemersbijdrage. Wethouder Frans Hamerslag verwijst naar het vorige college. “Toen is bedacht om de club met een relatief klein bedrag te ondersteunen.”

De geldstroom stopt niet per direct. De gemeente Schiedam heeft gekozen voor een zogenoemde ‘zachte landing’. De subsidie voor 2023 wordt nog wel verleend, maar bij een nieuwe aanvraag vanuit de Riverboard zal het college ‘nee’ verkopen aan het netwerkplatform.

Advertentie