Zorgen over onderwijs voor nieuwkomers, minister ziet dat ‘de nood hoog is’

vrijdag, 10 maart 2023 12:48

door Siebe van der Ende

Het toenemend aantal nieuwkomers in Nederland heeft een drukkende werking op het basisonderwijs. Het grote aantal nieuwe leerlingen is niet alleen een probleem voor de scholen waar nieuwkomers als eerst terechtkomen, zoals De Wereldschool in Nieuwland, maar ook voor andere basisscholen in de regio. Onderwijsminister Wiersma ontving een brandbrief en deelt de zorgen. Maar een snelle oplossing is er nog niet.

Ruim een maand geleden bracht onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) een bezoek aan basisschool Sint Willibrordus in de Gorzen. Bij dit bezoek ging de minister ook in gesprek met schoolbesturen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Aan het eind van dat gesprek kreeg de minister een brandbrief mee van zeven scholenbesturen en drie nieuwkomersscholen, waarin zorgen werden geuit over het nieuwkomersonderwijs in de regio.

Deze brief kreeg Wiersma uit handen van Annet Dries, bestuurder van scholengemeenschap SIKO. Volgens Dries zijn er drie knelpunten in het onderwijs wat gegeven wordt aan kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats. Allereerst is er een enorm lerarentekort, terwijl het aantal nieuwkomers blijft toenemen. “Je kan wel scholen gaan bouwen, maar een school kan niet draaien zonder leerkrachten”, merkt Dries op, die stelt dat deze druk op het nieuwkomersonderwijs ook zorgt voor extra druk op het reguliere onderwijs. “We willen dat kinderen die hier langer blijven doorstromen naar het reguliere onderwijs.”

Ook kampt het nieuwkomersonderwijs met een tekort aan voorzieningen, met andere woorden: te weinig lokalen. Het derde knelpunt wat Dries noemt gaat over de leerlingen zelf. “De kinderen zijn nog maar kort in Nederland en hebben veel meegemaakt. Deze kinderen hebben meer aandacht nodig van het onderwijs en de jeugdzorg. Deze zorg geven we uiteraard graag aan die kinderen, daar ligt het probleem niet. We hebben gewoon te weinig leerkrachten en lokalen.”

‘Zie dat de nood hoog is’

Minister Wiersma heeft ondertussen netjes een brief teruggestuurd naar SIKO. Hierin zegt Wiersma de zorgen te delen. “Ik zie dat de nood hoog is en dat de maatregelen van de afgelopen jaren op verschillende plekken niet voldoende zijn voor de toenemende instroom”, aldus de minister die hiermee doelt op het toenemende aantal nieuwkomers. Niet alleen door de stroom aan Oekraïense vluchtelingen, maar ook door vele vluchtelingen uit onder andere Syrië.

De minister deelt dus de zorgen, maar komt niet met extra middelen over de brug. Wel gaat de minister kijken naar tussenoplossingen. Volgens Dries moet hierbij worden gedacht aan tijdelijke voorzieningen die misschien niet aan alle eisen voldoen. De minister zal binnenkort ook met een wetsvoorstel komen waarin het recht op onderwijs voor nieuwkomers versterkt wordt.

Kamerleden op werkbezoek

Ondanks het uitblijven van extra middelen is Dries blij met de reactie van de minister. “We snappen dat de minister niet morgen een oplossing heeft, maar we vinden het fijn dat de minister onze zorgen deelt. We hebben ook van een aantal Tweede Kamerleden gehoord dat zij graag op werkbezoek bij ons willen komen.” Volgens Dries komen de huidige problemen echt door de toenemende stroom aan vluchtelingen, vooral uit Oekraïne en Syrië.

“De structurele oplossing is er al. Dat zijn namelijk de drie nieuwkomersscholen die er zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De Wereldschool, De Globe en De Diamant”, stelt Dries. “We moeten die scholen eigenlijk uitbreiden, maar daar zit nou net het knelpunt: we hebben te weinig leerkrachten en lokalen om uit te breiden.”

Zorgen over onderwijs voor nieuwkomers, minister ziet dat ‘de nood hoog is’ Een klas in de Wereldschool
Advertentie

Zorgen over onderwijs voor nieuwkomers, minister ziet dat ‘de nood hoog is’

vrijdag, 10 maart 2023 12:48

door Siebe van der Ende

Het toenemend aantal nieuwkomers in Nederland heeft een drukkende werking op het basisonderwijs. Het grote aantal nieuwe leerlingen is niet alleen een probleem voor de scholen waar nieuwkomers als eerst terechtkomen, zoals De Wereldschool in Nieuwland, maar ook voor andere basisscholen in de regio. Onderwijsminister Wiersma ontving een brandbrief en deelt de zorgen. Maar een snelle oplossing is er nog niet.

Ruim een maand geleden bracht onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) een bezoek aan basisschool Sint Willibrordus in de Gorzen. Bij dit bezoek ging de minister ook in gesprek met schoolbesturen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Aan het eind van dat gesprek kreeg de minister een brandbrief mee van zeven scholenbesturen en drie nieuwkomersscholen, waarin zorgen werden geuit over het nieuwkomersonderwijs in de regio.

Deze brief kreeg Wiersma uit handen van Annet Dries, bestuurder van scholengemeenschap SIKO. Volgens Dries zijn er drie knelpunten in het onderwijs wat gegeven wordt aan kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats. Allereerst is er een enorm lerarentekort, terwijl het aantal nieuwkomers blijft toenemen. “Je kan wel scholen gaan bouwen, maar een school kan niet draaien zonder leerkrachten”, merkt Dries op, die stelt dat deze druk op het nieuwkomersonderwijs ook zorgt voor extra druk op het reguliere onderwijs. “We willen dat kinderen die hier langer blijven doorstromen naar het reguliere onderwijs.”

Ook kampt het nieuwkomersonderwijs met een tekort aan voorzieningen, met andere woorden: te weinig lokalen. Het derde knelpunt wat Dries noemt gaat over de leerlingen zelf. “De kinderen zijn nog maar kort in Nederland en hebben veel meegemaakt. Deze kinderen hebben meer aandacht nodig van het onderwijs en de jeugdzorg. Deze zorg geven we uiteraard graag aan die kinderen, daar ligt het probleem niet. We hebben gewoon te weinig leerkrachten en lokalen.”

‘Zie dat de nood hoog is’

Minister Wiersma heeft ondertussen netjes een brief teruggestuurd naar SIKO. Hierin zegt Wiersma de zorgen te delen. “Ik zie dat de nood hoog is en dat de maatregelen van de afgelopen jaren op verschillende plekken niet voldoende zijn voor de toenemende instroom”, aldus de minister die hiermee doelt op het toenemende aantal nieuwkomers. Niet alleen door de stroom aan Oekraïense vluchtelingen, maar ook door vele vluchtelingen uit onder andere Syrië.

De minister deelt dus de zorgen, maar komt niet met extra middelen over de brug. Wel gaat de minister kijken naar tussenoplossingen. Volgens Dries moet hierbij worden gedacht aan tijdelijke voorzieningen die misschien niet aan alle eisen voldoen. De minister zal binnenkort ook met een wetsvoorstel komen waarin het recht op onderwijs voor nieuwkomers versterkt wordt.

Kamerleden op werkbezoek

Ondanks het uitblijven van extra middelen is Dries blij met de reactie van de minister. “We snappen dat de minister niet morgen een oplossing heeft, maar we vinden het fijn dat de minister onze zorgen deelt. We hebben ook van een aantal Tweede Kamerleden gehoord dat zij graag op werkbezoek bij ons willen komen.” Volgens Dries komen de huidige problemen echt door de toenemende stroom aan vluchtelingen, vooral uit Oekraïne en Syrië.

“De structurele oplossing is er al. Dat zijn namelijk de drie nieuwkomersscholen die er zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De Wereldschool, De Globe en De Diamant”, stelt Dries. “We moeten die scholen eigenlijk uitbreiden, maar daar zit nou net het knelpunt: we hebben te weinig leerkrachten en lokalen om uit te breiden.”

Zorgen over onderwijs voor nieuwkomers, minister ziet dat ‘de nood hoog is’ Een klas in de Wereldschool
Advertentie