Medewerker Rogplus rommelt met bewijzen: gedupeerden doen aangifte

dinsdag, 14 maart 2023 16:18

door Nick van Herk

Een medewerker van overheidsorganisatie Rogplus heeft gerommeld met bewijsmateriaal in een rechtszaak over de zorg van een kwetsbaar kind. De persoon heeft moedwillig verkeerde informatie toegevoegd aan een e-mailbericht over de beschikbaarheid van opvang bij een zorginstelling. Gedupeerden doen aangifte tegen Rogplus.

Het rommelen van de medewerker vindt plaats in een casus waarbij een ouder vraagt om extra dagen opvang voor een kwetsbaar kind bij dagbesteding Labyrint in Maassluis. Het verzoek wordt door Rogplus in samenwerking met Mevis afgewezen. Reden voor de ouder om bezwaar aan te tekenen. Een spoedprocedure volgt.

Vakantieopvang

Nu blijkt dat er is gesjoemeld in een document dat door Rogplus is aangedragen als bewijsstuk in de procedure. Verschillende documenten laten zien dat er extra informatie is toegevoegd aan een mailbericht van dagbesteding Labyrint. In de mail geeft directeur Mariëlle Koemans aan welke dagen er met moeder zijn afgesproken voor vakantieopvang van haar zoontje. Een medewerker van Rogplus voegt vervolgens de volgende zin toe: ‘Er is niet gevraagd om meer dagen. Er is nu geen ruimte meer voor extra dagen in de voorjaarsvakantie voor...’ 

Sinds de invoering van het nieuwe jeugdhulp model is Rogplus verantwoordelijk voor de toezicht op en het naleven van de afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente en Mevis (verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Hulpbehoevende inwoners van de MVS-gemeenten kunnen bij Rogplus terecht wanneer zij het niet eens zijn met de zorg die hen wordt toegewezen. Gezinnen hebben alleen contact met Rogplus bij het opvragen van een beschikking en het indienen van een bezwaar hierop.

Vertrouwen beschadigd

Volgens Lous Folkers was de betreffende moeder al maanden op zoek naar ondersteuning voor haar kwetsbare zoontje. Folkers is als juridisch adviseur betrokken bij de zaak en ondersteunt de moeder in het aantekenen van bezwaar tegen de beslissingen over de opvang van haar zoontje. In een post op Linkedin laat Folkers weten dat de ouder naarstig op zoek was naar ontlasting van zorg. Volgens Folkers was het heel duidelijk dat deze voorziening écht nodig was.

Folkers geeft aan dat het vertrouwen van de moeder enorm is beschadigd. Daarnaast heeft ook het vertrouwen van Folkers zelf een deuk opgelopen: ‘Waar ik nog een beetje vertrouwen had in de rechtspraak en de overheid, is daar nu echt nog maar verrekte weinig van over. De gevolgen voor deze gezinnen zijn het grootste. Want ze zijn en blijven afhankelijk van deze gemeenten voor de zorg van hun kinderen’, schrijft Folkers. Folkers laat weten aangifte te doen tegen Rogplus. Ook Mariëlle Koemans, directeur van Labyrint, doet aangifte tegen de overheidsinstelling.

‘Nooit eerder meegemaakt’

Rogplus directeur Anton van Genabeek bevestigt dat er gerommeld is met bewijsstukken: “Wat we nu weten is dat er twee zinnen zijn toegevoegd aan een bewijsstuk. Het is duidelijk dat dit binnen het kantoor van ROGplus is gebeurd. Dat weten we zeker. We kunnen niet met zekerheid zeggen wie dit heeft gedaan.” Van Genabeek betreurt de gang van zaken bij de overheidsinstantie. “We zijn ervan geschrokken, zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt.”

“In de loop van vorige week maandag werd het voor mij duidelijk. Ik was aanwezig toen het bewijsstuk ingetrokken werd in de rechtszaal. Ik dacht dat het ging om een procedurefout, later bleek dat er meer aan de hand was. We hebben het bewijsstuk onmiddellijk ingetrokken toen wij constateerden dat er iets niet klopte aan het document.”

Weinig ervaring met spoedprocedures

De vraag blijft hoe het heeft kunnen gebeuren dat de fraude in het kantoor van Rogplus plaatsvond. Van Genabeek: “We hebben procedures die moeten voorkomen dat mensen in de verleiding komen om gekke dingen te doen. Bij de juridische afhandeling van bezwaren is er een adviestraject waarbij een commissie checkt of zij het eens zijn met met het afwijzen van het bezwaar.”

Volgens Van Genabeek bestaat er een verschil tussen de reguliere juridische afhandeling van bezwaren en een spoedprocedure. “In dit geval ging het om een spoedprocedure, daar wordt een commissie niet bij betrokken. Het zou kunnen dat de korte tijdspanne en de druk hiertoe hebben geleid.” Daarnaast heeft Rogplus, volgens van Genabeek weinig ervaring met spoedprocedures. Van Genabeek begrijpt dat dit gevolgen heeft voor het vertrouwen dat mensen in Rogplus hebben: “Ik begrijp dat als er zoiets gebeurd, dat het mensen te denken geeft.”

Intern onderzoek

Om precies vast te kunnen stellen wat er is gebeurd, wie de email heeft voorzien van extra informatie en of dit vaker is voorgekomen, laat Rogplus een onderzoek instellen. Hiervoor is onderzoeksbureau Hoffmann aangesteld.
Een reden voor de fraude kan Van Genabeek niet noemen, daarnaast is het onduidelijk wat de vervolgstappen zullen zijn. “Daar kan ik niet op vooruitlopen, wat we daarna gaan doen zien we wel ik verwacht dat het onderzoek helderheid geeft over wat er is gebeurd.”

bron: Unsplash.com bron: Unsplash.com
Advertentie

Medewerker Rogplus rommelt met bewijzen: gedupeerden doen aangifte

dinsdag, 14 maart 2023 16:18

door Nick van Herk

Een medewerker van overheidsorganisatie Rogplus heeft gerommeld met bewijsmateriaal in een rechtszaak over de zorg van een kwetsbaar kind. De persoon heeft moedwillig verkeerde informatie toegevoegd aan een e-mailbericht over de beschikbaarheid van opvang bij een zorginstelling. Gedupeerden doen aangifte tegen Rogplus.

Het rommelen van de medewerker vindt plaats in een casus waarbij een ouder vraagt om extra dagen opvang voor een kwetsbaar kind bij dagbesteding Labyrint in Maassluis. Het verzoek wordt door Rogplus in samenwerking met Mevis afgewezen. Reden voor de ouder om bezwaar aan te tekenen. Een spoedprocedure volgt.

Vakantieopvang

Nu blijkt dat er is gesjoemeld in een document dat door Rogplus is aangedragen als bewijsstuk in de procedure. Verschillende documenten laten zien dat er extra informatie is toegevoegd aan een mailbericht van dagbesteding Labyrint. In de mail geeft directeur Mariëlle Koemans aan welke dagen er met moeder zijn afgesproken voor vakantieopvang van haar zoontje. Een medewerker van Rogplus voegt vervolgens de volgende zin toe: ‘Er is niet gevraagd om meer dagen. Er is nu geen ruimte meer voor extra dagen in de voorjaarsvakantie voor...’ 

Sinds de invoering van het nieuwe jeugdhulp model is Rogplus verantwoordelijk voor de toezicht op en het naleven van de afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente en Mevis (verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Hulpbehoevende inwoners van de MVS-gemeenten kunnen bij Rogplus terecht wanneer zij het niet eens zijn met de zorg die hen wordt toegewezen. Gezinnen hebben alleen contact met Rogplus bij het opvragen van een beschikking en het indienen van een bezwaar hierop.

Vertrouwen beschadigd

Volgens Lous Folkers was de betreffende moeder al maanden op zoek naar ondersteuning voor haar kwetsbare zoontje. Folkers is als juridisch adviseur betrokken bij de zaak en ondersteunt de moeder in het aantekenen van bezwaar tegen de beslissingen over de opvang van haar zoontje. In een post op Linkedin laat Folkers weten dat de ouder naarstig op zoek was naar ontlasting van zorg. Volgens Folkers was het heel duidelijk dat deze voorziening écht nodig was.

Folkers geeft aan dat het vertrouwen van de moeder enorm is beschadigd. Daarnaast heeft ook het vertrouwen van Folkers zelf een deuk opgelopen: ‘Waar ik nog een beetje vertrouwen had in de rechtspraak en de overheid, is daar nu echt nog maar verrekte weinig van over. De gevolgen voor deze gezinnen zijn het grootste. Want ze zijn en blijven afhankelijk van deze gemeenten voor de zorg van hun kinderen’, schrijft Folkers. Folkers laat weten aangifte te doen tegen Rogplus. Ook Mariëlle Koemans, directeur van Labyrint, doet aangifte tegen de overheidsinstelling.

‘Nooit eerder meegemaakt’

Rogplus directeur Anton van Genabeek bevestigt dat er gerommeld is met bewijsstukken: “Wat we nu weten is dat er twee zinnen zijn toegevoegd aan een bewijsstuk. Het is duidelijk dat dit binnen het kantoor van ROGplus is gebeurd. Dat weten we zeker. We kunnen niet met zekerheid zeggen wie dit heeft gedaan.” Van Genabeek betreurt de gang van zaken bij de overheidsinstantie. “We zijn ervan geschrokken, zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt.”

“In de loop van vorige week maandag werd het voor mij duidelijk. Ik was aanwezig toen het bewijsstuk ingetrokken werd in de rechtszaal. Ik dacht dat het ging om een procedurefout, later bleek dat er meer aan de hand was. We hebben het bewijsstuk onmiddellijk ingetrokken toen wij constateerden dat er iets niet klopte aan het document.”

Weinig ervaring met spoedprocedures

De vraag blijft hoe het heeft kunnen gebeuren dat de fraude in het kantoor van Rogplus plaatsvond. Van Genabeek: “We hebben procedures die moeten voorkomen dat mensen in de verleiding komen om gekke dingen te doen. Bij de juridische afhandeling van bezwaren is er een adviestraject waarbij een commissie checkt of zij het eens zijn met met het afwijzen van het bezwaar.”

Volgens Van Genabeek bestaat er een verschil tussen de reguliere juridische afhandeling van bezwaren en een spoedprocedure. “In dit geval ging het om een spoedprocedure, daar wordt een commissie niet bij betrokken. Het zou kunnen dat de korte tijdspanne en de druk hiertoe hebben geleid.” Daarnaast heeft Rogplus, volgens van Genabeek weinig ervaring met spoedprocedures. Van Genabeek begrijpt dat dit gevolgen heeft voor het vertrouwen dat mensen in Rogplus hebben: “Ik begrijp dat als er zoiets gebeurd, dat het mensen te denken geeft.”

Intern onderzoek

Om precies vast te kunnen stellen wat er is gebeurd, wie de email heeft voorzien van extra informatie en of dit vaker is voorgekomen, laat Rogplus een onderzoek instellen. Hiervoor is onderzoeksbureau Hoffmann aangesteld.
Een reden voor de fraude kan Van Genabeek niet noemen, daarnaast is het onduidelijk wat de vervolgstappen zullen zijn. “Daar kan ik niet op vooruitlopen, wat we daarna gaan doen zien we wel ik verwacht dat het onderzoek helderheid geeft over wat er is gebeurd.”

bron: Unsplash.com bron: Unsplash.com
Advertentie