Aanpak schimmelproblematiek Staatsliedenbuurt loopt spaak: Woonplus en gemeente lijnrecht tegenover elkaar

woensdag, 24 mei 2023 15:34

door Nick van Herk

Woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schiedam staan lijnrecht tegenover elkaar in de aanpak van de schimmelproblematiek in de Staatsliedenbuurt. Dat blijkt uit een brief van Woonplus aan de gemeente. De samenwerking lijkt volledig spaak te lopen nu blijkt dat beide partijen het maar niet eens worden over de financiering voor de aanpak van de Staatsliedenbuurt.

Plakkaten schimmel aan de muur, vochtige kamers en rottende kozijnen. Al jarenlang leven de bewoners van de Staatsliedenbuurt in erbarmelijke omstandigheden. Meermaals trokken verschillende bewoners tevergeefs aan de bel. Achter de schermen zochten woningcorporatie Woonplus en de gemeente naar een oplossing. Nu blijkt dat de samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen volledig spaak loopt.

Volgens Emile Klep, directeur van Woonplus, maken de standpunten van de gemeente de voortgang op dit moment ‘op alle fronten onmogelijk’. In een brief aan het college stelt Klep dat de gemeente geen compleet beeld schetst van de situatie. Ook zouden sommige opvattingen van de gemeente onjuist zijn. Klep doelt daarmee op de informatie die het college begin deze maand deelde met de gemeenteraad. 

11,1 miljoen voor de Staatsliedenbuurt?

Een belangrijk discussiepunt tussen Woonplus en de gemeente is de inzet van de miljoenen euro’s die de gemeente bij het Rijk wist los te peuteren. In juli 2021 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 11,1 miljoen euro uit het zogeheten ‘Volkshuisvestingsfonds’ voor de Staatsliedenbuurt. Met deze financiële injectie leek er licht aan het einde van de tunnel voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt. Het geld zou kunnen worden ingezet om de wijk volledig te hervormen. 

Woonplus is het niet eens met het voorstel van de gemeente om het Rijksgeld in te zetten voor een ander doeleinde. Volgens Woonplus is de gemeente dit nu wel van plan. Klep; Het is bijzonder teleurstellend dat we nu uit de brief die u op 4 mei aan de gemeenteraad heeft verstuurd moeten vernemen dat de gemeente de beschikte subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds anders wenst in te zetten dan in de aanvraag is voorgespiegeld.’

Woonplus verwacht dat het geld voor een groot deel wordt gebruikt als vergoeding voor de woningcorporatie. Volgens Klep is er bij de aanvraag van de subsidie rekening gehouden met een vergoeding voor Woonplus: ‘Als in de aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds geen rekening was gehouden met deze vergoeding, had de gemeente de subsidie van 11,1 miljoen nooit gekregen,’ schrijft Klep in de brief. 

Stroperig proces

Nadat de gemeente zo’n twee jaar geleden het Rijksgeld ontving, wordt er -volgens Klep- nauwelijks vooruitgang geboekt. ‘Het eerste half jaar bracht ons radiostilte. In 2022 trad een gemeentelijke projectleider aan en hoopten we weer snel vooruit te kunnen. Maar het proces verloopt ontzettend stroperig.’

Die vertraging valt volgens Klep te wijten aan de gemeente. In een nieuwsbrief van Woonplus wordt naar buiten gebracht dat  de woningcorporatie verwacht om in 2022 te kunnen starten met het uitverhuizen van de bewoners uit de Staatsliedenbuurt. Die boodschap komt voort uit een gezamenlijke planning, gemaakt met de gemeente. Een planning die door de gemeente ook is toegevoegd aan de subsidieaanvraag. Klep: ‘Uiteindelijk bleek deze planning voor de gemeente helemaal niet haalbaar.’ 

Erfpachtcontract 

Een ander belangrijk punt in de discussie tussen Woonplus en gemeente gaat over het zogeheten erfpachtcontract. De gemeente wil dit contract niet eenzijdig opzeggen. Er moet dan namelijk een schadevergoeding worden betaald voor de bestaande woningen die op het opgezegde erfpachtrecht staan. In eerdere projecten, de Wetenschappersbuurt, Fabribuurt en Parkweg-Midden, deed de gemeente dit wel. Bij de Staatsliedenbuurt is er volgens de gemeente echter sprake van een andere situatie.

Een vergoeding voor de woningen in de Staatsliedenbuurt valt namelijk heel hoog uit. Het gaat om een bedrag van zo’n 60.000 euro per woning, wat in totaal uitkomt op een bedrag van 14,44 miljoen. Dit terwijl de woningen al lang zijn afgeschreven en door de sloopkosten een negatieve waarde vertegenwoordigen. De gemeente laat weten dat, op advies van een extern advocatenkantoor, een vergoeding niet noodzakelijk is. Daarnaast is de financiële positie van de gemeente niet voldoende toereikend om de kosten voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt te betalen.

Financiële positie

Woonplus erkent dat de financiële positie van de gemeente niet toereikend is. Desalniettemin noemt Klep het ‘kortzichtig’ om een nog hogere financiële inbreng van Woonplus te verwachten. Volgens Klep is de financiële bijdrage vanuit Woonplus nu in totaal al 14 miljoen euro. Daarnaast wekt het volgens Klep de indruk dat er geen goed beeld is van wat de volkshuisvestelijke opgave in de stad betekent voor het huishoudboekje van Woonplus.

Kortom: de onderhandelingen tussen de gemeente en Woonplus zitten muurvast. Het lukt beide partijen niet om tot een oplossing te komen voor de Staatsliedenbuurt. Volgens Woonplus maken de standpunten van de gemeente een verdere onderhandeling ‘op alle fronten onmogelijk’. Ondertussen tasten de bewoners van de Staatsliedenbuurt in het duister. Voor hen blijft het onduidelijk wanneer er nu eindelijk een effectieve oplossing komt. Dat terwijl de schimmel hardnekkig doorgroeit in de vochtige kamers van de woningen. 

Zowel de gemeente Schiedam als Woonplus willen niet ingaan op een interview-verzoek van SCHIE

Aanpak schimmelproblematiek Staatsliedenbuurt loopt spaak: Woonplus en gemeente lijnrecht tegenover elkaar Foto: SCHIE
Advertentie

Aanpak schimmelproblematiek Staatsliedenbuurt loopt spaak: Woonplus en gemeente lijnrecht tegenover elkaar

woensdag, 24 mei 2023 15:34

door Nick van Herk

Woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schiedam staan lijnrecht tegenover elkaar in de aanpak van de schimmelproblematiek in de Staatsliedenbuurt. Dat blijkt uit een brief van Woonplus aan de gemeente. De samenwerking lijkt volledig spaak te lopen nu blijkt dat beide partijen het maar niet eens worden over de financiering voor de aanpak van de Staatsliedenbuurt.

Plakkaten schimmel aan de muur, vochtige kamers en rottende kozijnen. Al jarenlang leven de bewoners van de Staatsliedenbuurt in erbarmelijke omstandigheden. Meermaals trokken verschillende bewoners tevergeefs aan de bel. Achter de schermen zochten woningcorporatie Woonplus en de gemeente naar een oplossing. Nu blijkt dat de samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen volledig spaak loopt.

Volgens Emile Klep, directeur van Woonplus, maken de standpunten van de gemeente de voortgang op dit moment ‘op alle fronten onmogelijk’. In een brief aan het college stelt Klep dat de gemeente geen compleet beeld schetst van de situatie. Ook zouden sommige opvattingen van de gemeente onjuist zijn. Klep doelt daarmee op de informatie die het college begin deze maand deelde met de gemeenteraad. 

11,1 miljoen voor de Staatsliedenbuurt?

Een belangrijk discussiepunt tussen Woonplus en de gemeente is de inzet van de miljoenen euro’s die de gemeente bij het Rijk wist los te peuteren. In juli 2021 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 11,1 miljoen euro uit het zogeheten ‘Volkshuisvestingsfonds’ voor de Staatsliedenbuurt. Met deze financiële injectie leek er licht aan het einde van de tunnel voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt. Het geld zou kunnen worden ingezet om de wijk volledig te hervormen. 

Woonplus is het niet eens met het voorstel van de gemeente om het Rijksgeld in te zetten voor een ander doeleinde. Volgens Woonplus is de gemeente dit nu wel van plan. Klep; Het is bijzonder teleurstellend dat we nu uit de brief die u op 4 mei aan de gemeenteraad heeft verstuurd moeten vernemen dat de gemeente de beschikte subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds anders wenst in te zetten dan in de aanvraag is voorgespiegeld.’

Woonplus verwacht dat het geld voor een groot deel wordt gebruikt als vergoeding voor de woningcorporatie. Volgens Klep is er bij de aanvraag van de subsidie rekening gehouden met een vergoeding voor Woonplus: ‘Als in de aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds geen rekening was gehouden met deze vergoeding, had de gemeente de subsidie van 11,1 miljoen nooit gekregen,’ schrijft Klep in de brief. 

Stroperig proces

Nadat de gemeente zo’n twee jaar geleden het Rijksgeld ontving, wordt er -volgens Klep- nauwelijks vooruitgang geboekt. ‘Het eerste half jaar bracht ons radiostilte. In 2022 trad een gemeentelijke projectleider aan en hoopten we weer snel vooruit te kunnen. Maar het proces verloopt ontzettend stroperig.’

Die vertraging valt volgens Klep te wijten aan de gemeente. In een nieuwsbrief van Woonplus wordt naar buiten gebracht dat  de woningcorporatie verwacht om in 2022 te kunnen starten met het uitverhuizen van de bewoners uit de Staatsliedenbuurt. Die boodschap komt voort uit een gezamenlijke planning, gemaakt met de gemeente. Een planning die door de gemeente ook is toegevoegd aan de subsidieaanvraag. Klep: ‘Uiteindelijk bleek deze planning voor de gemeente helemaal niet haalbaar.’ 

Erfpachtcontract 

Een ander belangrijk punt in de discussie tussen Woonplus en gemeente gaat over het zogeheten erfpachtcontract. De gemeente wil dit contract niet eenzijdig opzeggen. Er moet dan namelijk een schadevergoeding worden betaald voor de bestaande woningen die op het opgezegde erfpachtrecht staan. In eerdere projecten, de Wetenschappersbuurt, Fabribuurt en Parkweg-Midden, deed de gemeente dit wel. Bij de Staatsliedenbuurt is er volgens de gemeente echter sprake van een andere situatie.

Een vergoeding voor de woningen in de Staatsliedenbuurt valt namelijk heel hoog uit. Het gaat om een bedrag van zo’n 60.000 euro per woning, wat in totaal uitkomt op een bedrag van 14,44 miljoen. Dit terwijl de woningen al lang zijn afgeschreven en door de sloopkosten een negatieve waarde vertegenwoordigen. De gemeente laat weten dat, op advies van een extern advocatenkantoor, een vergoeding niet noodzakelijk is. Daarnaast is de financiële positie van de gemeente niet voldoende toereikend om de kosten voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt te betalen.

Financiële positie

Woonplus erkent dat de financiële positie van de gemeente niet toereikend is. Desalniettemin noemt Klep het ‘kortzichtig’ om een nog hogere financiële inbreng van Woonplus te verwachten. Volgens Klep is de financiële bijdrage vanuit Woonplus nu in totaal al 14 miljoen euro. Daarnaast wekt het volgens Klep de indruk dat er geen goed beeld is van wat de volkshuisvestelijke opgave in de stad betekent voor het huishoudboekje van Woonplus.

Kortom: de onderhandelingen tussen de gemeente en Woonplus zitten muurvast. Het lukt beide partijen niet om tot een oplossing te komen voor de Staatsliedenbuurt. Volgens Woonplus maken de standpunten van de gemeente een verdere onderhandeling ‘op alle fronten onmogelijk’. Ondertussen tasten de bewoners van de Staatsliedenbuurt in het duister. Voor hen blijft het onduidelijk wanneer er nu eindelijk een effectieve oplossing komt. Dat terwijl de schimmel hardnekkig doorgroeit in de vochtige kamers van de woningen. 

Zowel de gemeente Schiedam als Woonplus willen niet ingaan op een interview-verzoek van SCHIE

Aanpak schimmelproblematiek Staatsliedenbuurt loopt spaak: Woonplus en gemeente lijnrecht tegenover elkaar Foto: SCHIE
Advertentie