Lange-adem-project voor Nieuwland en Oost krijgt kleur: ‘komende vier jaar stappen maken’

woensdag, 24 mei 2023 18:44

door Philip van Es

Een project van de lange adem, zo wordt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost toch het meest omschreven. Een project, mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid, waardoor Schiedam meer kan investeren in de twee wijken. Met de presentatie van het uitvoeringsprogramma is de eerste leidraad uitgezet voor de uitwerking van het plan.

Voor Cor Lamers is het één van zijn laatste ‘kunstjes’ voor hij vertrekt als burgemeester van Schiedam. Maar wel één die hem ook een lange adem heeft gekost. “Jaren geleden heb ik al met andere burgemeesters bij de Rijksoverheid gelobbyd hiervoor.” Met de plannen in het uitvoeringsprogramma hoopt Lamers dat Nieuwland en Oost een boost krijgen. “Een hele hoop dingen doen we al. We gaan aansluiten bij wat iedereen al deed in de wijken. Wat iedere partij zelfstandig deed in die wijken, was kennelijk onvoldoende. Dus we moeten het samen doen.”

Één van de peilers in het uitvoeringsprogramma is de taalachterstand van jonge kinderen. Een voorbeeld dat Lamers graag aanhaalt omdat het een mooie metafoor is voor de duur maar ook de lange termijn impact van het project. “Er komen kinderen van vier jaar op de basisschool die de Nederlandse taal niet goed spreken. Zo’n basisschool trekt het niet, binnen die acht jaar dat zo’n kind op school zit, om die taalachterstand bij te spijkeren. Die kinderen gaan dan naar het voortgezet onderwijs met een taalachterstand die ook daar niet is in te halen. Uiteindelijk gaan die kinderen dan de arbeidsmarkt op met een taalachterstand. Met dit project willen we die kinderen, voordat ze naar de basisschool gaan, zoveel mogelijk Nederlands leren, zodat ze die taalachterstand niet meer hebben.”

Het complete traject is naar voorbeeld van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. In dat project zijn na vier jaar de eerste resultaten al gehaald. Met die resultaten in de hand is Lamers ook van mening dat dit project lang moet worden doorgezet. “In Rotterdam-Zuid zeggen ze nu ‘we zijn niet zover als we wilden, maar kijk eens hoe ver we al gekomen zijn’. Ik hoop dat we dat over vier jaar ook in Schiedam kunnen zeggen en dat we een stap hebben kunnen maken.”

Advertentie

Lange-adem-project voor Nieuwland en Oost krijgt kleur: ‘komende vier jaar stappen maken’

woensdag, 24 mei 2023 18:44

door Philip van Es

Een project van de lange adem, zo wordt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost toch het meest omschreven. Een project, mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid, waardoor Schiedam meer kan investeren in de twee wijken. Met de presentatie van het uitvoeringsprogramma is de eerste leidraad uitgezet voor de uitwerking van het plan.

Voor Cor Lamers is het één van zijn laatste ‘kunstjes’ voor hij vertrekt als burgemeester van Schiedam. Maar wel één die hem ook een lange adem heeft gekost. “Jaren geleden heb ik al met andere burgemeesters bij de Rijksoverheid gelobbyd hiervoor.” Met de plannen in het uitvoeringsprogramma hoopt Lamers dat Nieuwland en Oost een boost krijgen. “Een hele hoop dingen doen we al. We gaan aansluiten bij wat iedereen al deed in de wijken. Wat iedere partij zelfstandig deed in die wijken, was kennelijk onvoldoende. Dus we moeten het samen doen.”

Één van de peilers in het uitvoeringsprogramma is de taalachterstand van jonge kinderen. Een voorbeeld dat Lamers graag aanhaalt omdat het een mooie metafoor is voor de duur maar ook de lange termijn impact van het project. “Er komen kinderen van vier jaar op de basisschool die de Nederlandse taal niet goed spreken. Zo’n basisschool trekt het niet, binnen die acht jaar dat zo’n kind op school zit, om die taalachterstand bij te spijkeren. Die kinderen gaan dan naar het voortgezet onderwijs met een taalachterstand die ook daar niet is in te halen. Uiteindelijk gaan die kinderen dan de arbeidsmarkt op met een taalachterstand. Met dit project willen we die kinderen, voordat ze naar de basisschool gaan, zoveel mogelijk Nederlands leren, zodat ze die taalachterstand niet meer hebben.”

Het complete traject is naar voorbeeld van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. In dat project zijn na vier jaar de eerste resultaten al gehaald. Met die resultaten in de hand is Lamers ook van mening dat dit project lang moet worden doorgezet. “In Rotterdam-Zuid zeggen ze nu ‘we zijn niet zover als we wilden, maar kijk eens hoe ver we al gekomen zijn’. Ik hoop dat we dat over vier jaar ook in Schiedam kunnen zeggen en dat we een stap hebben kunnen maken.”

Advertentie