advertentie

Om kosten te besparen en kwaliteit te waarborgen stopt Frankelandgroep met inzetten inhuurkrachten

dinsdag 19 september 2023 13:06

door Rembrandt van der Heijden

De Raad van Commissarissen, bestuur en directie van Frankelandgroep hebben besloten om per 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van zzp'ers en andere inhuurkrachten voor zorgfuncties, met als doel om geld te besparen en kwaliteit op de werkvloer te behouden.

Volgens Roel van Tongeren, bestuursvoorzitter van Frankelandgroep, is gebleken dat de betrokkenheid bij de organisatie aanzienlijk afneemt wanneer er personen die niet in loondienst (PNIL) werken, worden ingezet. Hij merkt op: "Als je voor een dag of een paar dagen werkt, heb je niet de betrokkenheid met onze bewoners in de verpleeghuizen”. Daarnaast wijst hij op de verstoringen die het gebruik van zzp'ers op de werkvloer met zich meebrengt en de financiële kosten die ermee gepaard gaan. Van Tongeren benadrukt echter dat dit niet betekent dat alle zzp'ers per definitie slecht zijn.

Een zorgelijk trend

Het percentage personeel dat niet in loondienst is, bedroeg in 2021 tweeënhalf procent en steeg in 2022 naar iets meer dan drie procent. Hoewel dit percentage in het geval van de Frankelandgroep niet extreem hoog is, is er volgens Van Tongeren wel een zorgelijke trend waarneembaar van mensen die uit dienst gaan en als zzp'er gaan werken. Van Tongeren wijst erop dat bij sommige andere organisaties bijna een kwart van het personeelsbestand in de zorg uit zzp'ers bestaat, wat onbetaalbaar is en de geleverde kwaliteit aantast. "Daarom is besloten om vanaf 1 januari 2024 geen zzp'ers meer in te zetten”.

De bestuursvoorzitter legt echter sterk de nadruk op dat inhuurkrachten alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals tijdens een coronagolf waarbij een aanzienlijk deel van het personeel ziek is, als noodzakelijk worden beschouwd.

Om kosten te besparen en kwaliteit te waarborgen stopt Frankelandgroep met inzetten inhuurkrachten
Advertentie

Om kosten te besparen en kwaliteit te waarborgen stopt Frankelandgroep met inzetten inhuurkrachten

dinsdag 19 september 2023 13:06

door Rembrandt van der Heijden

De Raad van Commissarissen, bestuur en directie van Frankelandgroep hebben besloten om per 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van zzp'ers en andere inhuurkrachten voor zorgfuncties, met als doel om geld te besparen en kwaliteit op de werkvloer te behouden.

Volgens Roel van Tongeren, bestuursvoorzitter van Frankelandgroep, is gebleken dat de betrokkenheid bij de organisatie aanzienlijk afneemt wanneer er personen die niet in loondienst (PNIL) werken, worden ingezet. Hij merkt op: "Als je voor een dag of een paar dagen werkt, heb je niet de betrokkenheid met onze bewoners in de verpleeghuizen”. Daarnaast wijst hij op de verstoringen die het gebruik van zzp'ers op de werkvloer met zich meebrengt en de financiële kosten die ermee gepaard gaan. Van Tongeren benadrukt echter dat dit niet betekent dat alle zzp'ers per definitie slecht zijn.

Een zorgelijk trend

Het percentage personeel dat niet in loondienst is, bedroeg in 2021 tweeënhalf procent en steeg in 2022 naar iets meer dan drie procent. Hoewel dit percentage in het geval van de Frankelandgroep niet extreem hoog is, is er volgens Van Tongeren wel een zorgelijke trend waarneembaar van mensen die uit dienst gaan en als zzp'er gaan werken. Van Tongeren wijst erop dat bij sommige andere organisaties bijna een kwart van het personeelsbestand in de zorg uit zzp'ers bestaat, wat onbetaalbaar is en de geleverde kwaliteit aantast. "Daarom is besloten om vanaf 1 januari 2024 geen zzp'ers meer in te zetten”.

De bestuursvoorzitter legt echter sterk de nadruk op dat inhuurkrachten alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals tijdens een coronagolf waarbij een aanzienlijk deel van het personeel ziek is, als noodzakelijk worden beschouwd.

Om kosten te besparen en kwaliteit te waarborgen stopt Frankelandgroep met inzetten inhuurkrachten
Advertentie