Advertentie
dinsdag, 27 augustus 2019 11:34

Gemeente: 'Onderzoek aanvraag monumentenstatus Armenschool loopt nog'

Schiedam - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de Armenschool. Volgens de Historische Vereniging was de sloopvergunning al verleend, maar dat is volgens de gemeente niet het geval. 

'Wij hebben wel de gevraagde omgevingsvergunning, mede gelet op de dwingende wettelijke beslistermijnen, verleend. Hierbij is overwogen dat de plannen voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening en geen afbreuk doen aan het beschermd stadsgezicht.' schrijft de gemeente in de brief aan de raad.  Een verzoek is ontvangen voor aanwijzing van de voormalige stadsarmenschool als monument. Hoewel op grond van een eerdere bouwhistorische verkenning (Hylkema Erfgoed, 2018) is geoordeeld dat het pand niet (voldoende) monumentwaardig is, geeft het verzoek aanleiding een hernieuwd onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.'

Indien op basis van het hernieuwde onderzoek alsnog wordt besloten het pand aan te wijzen als monument, dan ontstaat de situatie dat alsnog geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning.

Wij verwachten eind augustus 2019 het nadere advies te ontvangen op het verzoek tot aanwijzing van het gebouw tot gemeentelijk monument. Op basis van dit advies zullen wij een besluit nemen om al dan niet tot aanwijzing over te gaan. Over de voortgang informeren wij u op een later moment nader.

Volledigheidshalve benadrukken wij nog dat het dus om twee afzonderlijke procedures gaat. De nu aangevraagde vergunning moet worden verleend omdat er geen grond is deze te weigeren. Mochten wij op basis van het hernieuwde onderzoek alsnog besluiten het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, dan ontstaat de noodzaak om een nieuwe aanvullende vergunning aan te vragen gelet op de toegekende status van monument.

Voor de herontwikkeling is tevens toekenning van een hogere waarde geluid (industrielawaai) nodig. Voor drie van de twaalf starterswoningen overschrijdt de geluidbelasting vanaf het industrieterrein Eemhaven-Waalhaven de wettelijke norm van 50dB. Om die reden hebben wij voor die drie woningen een hogere waarde van 51dB verleend. Deze waarde valt ruim binnen de kaders waarbinnen we als college bevoegd zijn om een hogere waarde toe te kennen. Ook voldoet de hogere waarde aan de maximale norm van 55 dB zoals we die in ons Actieplan Lucht en Geluid hebben vastgelegd.'

Zie ook: nieuws/college-heeft-al-besloten-tot-sloop-armenschool-en-heeft-daar-niet-over-gecommuniceerd

 

Advertentie
dinsdag, 27 augustus 2019 11:34

Gemeente: 'Onderzoek aanvraag monumentenstatus Armenschool loopt nog'

Schiedam - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de Armenschool. Volgens de Historische Vereniging was de sloopvergunning al verleend, maar dat is volgens de gemeente niet het geval. 

'Wij hebben wel de gevraagde omgevingsvergunning, mede gelet op de dwingende wettelijke beslistermijnen, verleend. Hierbij is overwogen dat de plannen voldoen aan de eis van een goede ruimtelijke ordening en geen afbreuk doen aan het beschermd stadsgezicht.' schrijft de gemeente in de brief aan de raad.  Een verzoek is ontvangen voor aanwijzing van de voormalige stadsarmenschool als monument. Hoewel op grond van een eerdere bouwhistorische verkenning (Hylkema Erfgoed, 2018) is geoordeeld dat het pand niet (voldoende) monumentwaardig is, geeft het verzoek aanleiding een hernieuwd onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.'

Indien op basis van het hernieuwde onderzoek alsnog wordt besloten het pand aan te wijzen als monument, dan ontstaat de situatie dat alsnog geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning.

Wij verwachten eind augustus 2019 het nadere advies te ontvangen op het verzoek tot aanwijzing van het gebouw tot gemeentelijk monument. Op basis van dit advies zullen wij een besluit nemen om al dan niet tot aanwijzing over te gaan. Over de voortgang informeren wij u op een later moment nader.

Volledigheidshalve benadrukken wij nog dat het dus om twee afzonderlijke procedures gaat. De nu aangevraagde vergunning moet worden verleend omdat er geen grond is deze te weigeren. Mochten wij op basis van het hernieuwde onderzoek alsnog besluiten het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, dan ontstaat de noodzaak om een nieuwe aanvullende vergunning aan te vragen gelet op de toegekende status van monument.

Voor de herontwikkeling is tevens toekenning van een hogere waarde geluid (industrielawaai) nodig. Voor drie van de twaalf starterswoningen overschrijdt de geluidbelasting vanaf het industrieterrein Eemhaven-Waalhaven de wettelijke norm van 50dB. Om die reden hebben wij voor die drie woningen een hogere waarde van 51dB verleend. Deze waarde valt ruim binnen de kaders waarbinnen we als college bevoegd zijn om een hogere waarde toe te kennen. Ook voldoet de hogere waarde aan de maximale norm van 55 dB zoals we die in ons Actieplan Lucht en Geluid hebben vastgelegd.'

Zie ook: nieuws/college-heeft-al-besloten-tot-sloop-armenschool-en-heeft-daar-niet-over-gecommuniceerd

 

Advertentie