Advertentie
Advertentie
woensdag, 25 september 2019 12:55

CvK Jaap Smit voorgedragen voor herbenoeming

Den Haag - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de huidige Commissaris van de Koning, Jaap Smit, voorgedragen voor herbenoeming.

De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020. De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren.

De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september stemde de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de minister.

De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij de koning. De commissaris wordt herbenoemd voor zes jaar.

Advertentie
Advertentie
woensdag, 25 september 2019 12:55

CvK Jaap Smit voorgedragen voor herbenoeming

Den Haag - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de huidige Commissaris van de Koning, Jaap Smit, voorgedragen voor herbenoeming.

De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020. De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren.

De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september stemde de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de minister.

De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij de koning. De commissaris wordt herbenoemd voor zes jaar.

Advertentie