Advertentie
dinsdag, 01 oktober 2019 11:47

Begroting 2020: college wil blijven investeren in de stad

Schiedam - Schiedam gaat voor 2020 een sluitende begroting presenteren hoewel de gemeentelijke financiën onder druk staan door zaken als de oplopende kosten in de zorg.

Dat zegt wethouder financiën Duncan Ruseler. De begroting voor 2020 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het college kiest ervoor om te blijven investeren in de stad, met als uitgangspunt dat de lasten voor de Schiedammers zo min mogelijk stijgen.

Volgens Ruseler kan dit jaar worden opgevangen zonder bezuinigingen of grote tekorten. In de begroting voor 2020 worden extra mogelijkheden opgenomen voor de woningvoorraad in de stad. Omdat Schiedam steeds aantrekkelijker wordt groeit de vraag naar goede en nieuwe woningen.

Volgens burgemeester Lamers is het nu het moment om de juiste keuzes te maken die goed zijn voor de toekomst van Schiedam. Hij verwijst daarbij naar de groeiende economie, de marktomstandigheden (onder meer op woninggebied) en de positieve ontwikkeling van Rotterdam. Lamers stelt dat dit goede kansen biedt voor het versneld realiseren van resultaten. De totale begroting van Schiedam bedraagt circa 300 miljoen euro.

Op dinsdag 5 november bespreekt de raadscommissie de begroting. De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 12 november.

Advertentie
dinsdag, 01 oktober 2019 11:47

Begroting 2020: college wil blijven investeren in de stad

Schiedam - Schiedam gaat voor 2020 een sluitende begroting presenteren hoewel de gemeentelijke financiën onder druk staan door zaken als de oplopende kosten in de zorg.

Dat zegt wethouder financiën Duncan Ruseler. De begroting voor 2020 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het college kiest ervoor om te blijven investeren in de stad, met als uitgangspunt dat de lasten voor de Schiedammers zo min mogelijk stijgen.

Volgens Ruseler kan dit jaar worden opgevangen zonder bezuinigingen of grote tekorten. In de begroting voor 2020 worden extra mogelijkheden opgenomen voor de woningvoorraad in de stad. Omdat Schiedam steeds aantrekkelijker wordt groeit de vraag naar goede en nieuwe woningen.

Volgens burgemeester Lamers is het nu het moment om de juiste keuzes te maken die goed zijn voor de toekomst van Schiedam. Hij verwijst daarbij naar de groeiende economie, de marktomstandigheden (onder meer op woninggebied) en de positieve ontwikkeling van Rotterdam. Lamers stelt dat dit goede kansen biedt voor het versneld realiseren van resultaten. De totale begroting van Schiedam bedraagt circa 300 miljoen euro.

Op dinsdag 5 november bespreekt de raadscommissie de begroting. De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 12 november.

Advertentie