Advertentie
vrijdag, 03 januari 2020 18:05

CBS: bevolkingsgroei Schiedam 10 per duizend inwoners

Schiedam - In 2019 groeide de bevolking in Schiedam met 10 per duizend inwoners, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2019.

De natuurlijke aanwas was slechts 0,6 en er verhuisden meer mensen Schiedam uit dan erin (-2,4 %), maar door een migratiesaldo van 11,8 per duizend inwoners, komt Schiedam toch op een forse plus.

De afgelopen 4 jaar is de bevolking in Schiedam met 24,8 per duizend inwoners gestegen. 

In z'n algemeenheid groeide de bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden relatief gezien het sterkst. 

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar.

Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. 18 procent van de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, bijna 6 procent van de totale immigratie.

CBS: bevolkingsgroei Schiedam 10 per duizend inwoners
Advertentie
vrijdag, 03 januari 2020 18:05

CBS: bevolkingsgroei Schiedam 10 per duizend inwoners

Schiedam - In 2019 groeide de bevolking in Schiedam met 10 per duizend inwoners, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2019.

De natuurlijke aanwas was slechts 0,6 en er verhuisden meer mensen Schiedam uit dan erin (-2,4 %), maar door een migratiesaldo van 11,8 per duizend inwoners, komt Schiedam toch op een forse plus.

De afgelopen 4 jaar is de bevolking in Schiedam met 24,8 per duizend inwoners gestegen. 

In z'n algemeenheid groeide de bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden relatief gezien het sterkst. 

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar.

Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. 18 procent van de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, bijna 6 procent van de totale immigratie.

CBS: bevolkingsgroei Schiedam 10 per duizend inwoners
Advertentie