Advertentie
zondag, 12 januari 2020 17:14

Kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland gaat binnenkort sluiten

Schiedam - De afdeling klinische kindergeneeskunde in Schiedam gaat binnenkort dicht vanwege 'een tekort aan verpleegkundigen', zo laat het ziekenhuis aan SCHIE weten.

De afdeling kindergeneeskunde wordt 'samengevoegd' met het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. 'Door één klinische kinderafdeling te vormen, wordt de totale opnamecapaciteit voor kinderen in de regio groter, waar grote behoefte aan is.' aldus het ziekenhuis.

'Afgelopen donderdag is met de leden van de Huisartsenpost Schievliet (nieuwe naam HAP NWN) gesproken over de gevolgen voor de spoedzorg aan kinderen en zijn oplossingen besproken. Dit was een constructief overleg.' is de mening van het ziekenhuis. Huisarts Marjan Tenk was bij het overleg aanwezig en heeft een andere lezing: 'We werden echt door het besluit overvallen. Het bestuur van de HAP lijkt achter het besluit van het ziekenhuis te staan.' laat Marjan aan SCHIE weten.

In 2016 stonden huisartsen, verloskundigen en de Waterweg-gemeenten nog lijnrecht tegenover het bestuur van ziekenhuis toen het ziekenhuis de geboortezorg naar Rotterdam wilde verhuizen. Er werden door de verschillende partijen allerlei acties gevoerd. In november 2018 werd beloof dat het 'nog zeker drie jaar' zou duren voordat de Schiedamse kraamzorg-afdeling gesloten zou worden.  

Keren we met het besluit van het ziekenhuis om de afdeling kindergeneeskunde in Schiedam te sluiten nu weer terug naar de tijd van actie tegen het ziekenhuis? Marjan Tenk: 'Het draagvlak voor weer nieuwe acties is niet zo groot vrees ik. Op de Ledenvergadering van de HAP waar dit verteld werd, waren de reacties nogal lauw. Maar we werden er ook door overvallen.  Ik neem aan dat ze geen andere keuze hadden, maar een paar jaar geleden leken we nog constructief met elkaar in gesprek over oplossingen. Dat overleg leek niet meer nodig omdat het logistiek niet mogelijk was de kinderafdeling naar Rotterdam te verhuizen. En dan vind ik het schokkend dat nu zonder verder overleg (althans zo lijkt het) de kinderafdeling wel naar Rotterdam verhuist.'

'Er is nog geen besluitvorming over de maatregel. Het management en kinderartsen bereiden momenteel de maatregel zorgvuldig voor in overleg met partners (waaronder huisartsen) en intern betrokkenen (zoals de SEH en verpleegkundigen)' laat het ziekenhuis weten, maar volgens Marjan Tenk is er wel degelijk al een datum genoemd: '30 maart, die datum is donderdag concreet genoemd tijdens het overleg met het ziekenhuis. Een collega die ook bij de bijeenkomst was bevestigde de datum. Ze wilden het zelfs eigenlijk al eind januari doorvoeren. Dat kon om bepaalde redenen uiteindelijk niet.'

'De verandering sluit aan op de landelijke tendens van concentratie om kwaliteit van (spoed)zorg te bevorderen.' aldus het ziekenhuis.
Kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland gaat binnenkort sluiten
Advertentie
zondag, 12 januari 2020 17:14

Kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland gaat binnenkort sluiten

Schiedam - De afdeling klinische kindergeneeskunde in Schiedam gaat binnenkort dicht vanwege 'een tekort aan verpleegkundigen', zo laat het ziekenhuis aan SCHIE weten.

De afdeling kindergeneeskunde wordt 'samengevoegd' met het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. 'Door één klinische kinderafdeling te vormen, wordt de totale opnamecapaciteit voor kinderen in de regio groter, waar grote behoefte aan is.' aldus het ziekenhuis.

'Afgelopen donderdag is met de leden van de Huisartsenpost Schievliet (nieuwe naam HAP NWN) gesproken over de gevolgen voor de spoedzorg aan kinderen en zijn oplossingen besproken. Dit was een constructief overleg.' is de mening van het ziekenhuis. Huisarts Marjan Tenk was bij het overleg aanwezig en heeft een andere lezing: 'We werden echt door het besluit overvallen. Het bestuur van de HAP lijkt achter het besluit van het ziekenhuis te staan.' laat Marjan aan SCHIE weten.

In 2016 stonden huisartsen, verloskundigen en de Waterweg-gemeenten nog lijnrecht tegenover het bestuur van ziekenhuis toen het ziekenhuis de geboortezorg naar Rotterdam wilde verhuizen. Er werden door de verschillende partijen allerlei acties gevoerd. In november 2018 werd beloof dat het 'nog zeker drie jaar' zou duren voordat de Schiedamse kraamzorg-afdeling gesloten zou worden.  

Keren we met het besluit van het ziekenhuis om de afdeling kindergeneeskunde in Schiedam te sluiten nu weer terug naar de tijd van actie tegen het ziekenhuis? Marjan Tenk: 'Het draagvlak voor weer nieuwe acties is niet zo groot vrees ik. Op de Ledenvergadering van de HAP waar dit verteld werd, waren de reacties nogal lauw. Maar we werden er ook door overvallen.  Ik neem aan dat ze geen andere keuze hadden, maar een paar jaar geleden leken we nog constructief met elkaar in gesprek over oplossingen. Dat overleg leek niet meer nodig omdat het logistiek niet mogelijk was de kinderafdeling naar Rotterdam te verhuizen. En dan vind ik het schokkend dat nu zonder verder overleg (althans zo lijkt het) de kinderafdeling wel naar Rotterdam verhuist.'

'Er is nog geen besluitvorming over de maatregel. Het management en kinderartsen bereiden momenteel de maatregel zorgvuldig voor in overleg met partners (waaronder huisartsen) en intern betrokkenen (zoals de SEH en verpleegkundigen)' laat het ziekenhuis weten, maar volgens Marjan Tenk is er wel degelijk al een datum genoemd: '30 maart, die datum is donderdag concreet genoemd tijdens het overleg met het ziekenhuis. Een collega die ook bij de bijeenkomst was bevestigde de datum. Ze wilden het zelfs eigenlijk al eind januari doorvoeren. Dat kon om bepaalde redenen uiteindelijk niet.'

'De verandering sluit aan op de landelijke tendens van concentratie om kwaliteit van (spoed)zorg te bevorderen.' aldus het ziekenhuis.
Kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland gaat binnenkort sluiten
Advertentie