Advertentie
maandag, 13 januari 2020 17:59

Schiedam en tientallen andere gemeenten tekenen het Schone Lucht Akkoord

Utrecht - Schiedam en tientallen andere Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk hebben maandag het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Met het akkoord willen rijk, provincies en gemeenten de gezondheid bevorderen door de luchtvervuiling in 10 jaar te halveren. Juist voor gebieden waar de lucht het meest vervuild is, komen extra maatregelen. 'Daar doet Schiedam graag aan mee!' aldus wethouder Jeroen Ooijevaar die vooraan in de zaal zat.

SCHIE TV nieuws.00 00 07 19.Still009

Foto: Screenshot beelden RTV Utrecht

De overeenkomst bestaat uit landelijke maatregelen, algemene bepalingen en uitvoeringsplannen per gemeente om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen.

Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof. Het Rijk heeft er vijftig miljoen euro voor uitgetrokken. Zo wil het kabinet onder meer dat mobiele bouwmachines schoner worden en komen er nieuwe emissie-eisen voor de industrie.

Schiedam heeft een actieplan Lucht en Geluid. 'Daarin staan 33 concrete maatregelen die we in Schiedam uitvoeren.' laat wethouder Jeroen Ooijevaar op Twitter weten. 'Met het Schone Lucht Akkoord versterken we de samenwerking met andere overheden voor uitdagingen die regionaal en landelijk spelen.'

Schiedam en tientallen andere gemeenten tekenen het Schone Lucht Akkoord Foto: Screenshot beelden RTV Utrecht
Advertentie
maandag, 13 januari 2020 17:59

Schiedam en tientallen andere gemeenten tekenen het Schone Lucht Akkoord

Utrecht - Schiedam en tientallen andere Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk hebben maandag het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Met het akkoord willen rijk, provincies en gemeenten de gezondheid bevorderen door de luchtvervuiling in 10 jaar te halveren. Juist voor gebieden waar de lucht het meest vervuild is, komen extra maatregelen. 'Daar doet Schiedam graag aan mee!' aldus wethouder Jeroen Ooijevaar die vooraan in de zaal zat.

SCHIE TV nieuws.00 00 07 19.Still009

Foto: Screenshot beelden RTV Utrecht

De overeenkomst bestaat uit landelijke maatregelen, algemene bepalingen en uitvoeringsplannen per gemeente om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen.

Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de aanpak van stikstof. Het Rijk heeft er vijftig miljoen euro voor uitgetrokken. Zo wil het kabinet onder meer dat mobiele bouwmachines schoner worden en komen er nieuwe emissie-eisen voor de industrie.

Schiedam heeft een actieplan Lucht en Geluid. 'Daarin staan 33 concrete maatregelen die we in Schiedam uitvoeren.' laat wethouder Jeroen Ooijevaar op Twitter weten. 'Met het Schone Lucht Akkoord versterken we de samenwerking met andere overheden voor uitdagingen die regionaal en landelijk spelen.'

Schiedam en tientallen andere gemeenten tekenen het Schone Lucht Akkoord Foto: Screenshot beelden RTV Utrecht
Advertentie