Advertentie
maandag, 29 juni 2020 12:02

Staalharderij Dominial krijgt vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens

Schiedam - De Schiedamse staalharderij Dominial krijgt van de gemeente Schiedam een vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens. Dat meldt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

De vergunning was al begin 2019 door het bedrijf aangevraagd. Tegen de vergunningaanvraag kwam verzet van milieudefensie en verschillende partijen in de gemeenteraad omdat méér gasverbruik haaks staat op de duurzame ambities van de gemeente.

In het interview dat we in februari 2019 met Dominial-directeur Aad Hersbach hadden, gaf hij aan dat de gasgestookte ovens de beste oplossing waren voor de specifieke werkzaamheden die de ovens zouden moeten gaan verrichten. Volgens de gemeente moet de aanvraag voor maar liefst vijf gasovens los worden gezien van de duurzaamheidsambities van het college.

Het college schrijft:  'Voor het verlenen van een omgevingsvergunning dient er getoetst te worden aan landelijke wet- en regelgeving. De wet schrijft voor dat een aanvrager bepaalt wat wordt aangevraagd en het college moet beoordelen wat is aangevraagd. Dat is in dit geval een uitbreiding van gas gestookte ovens. De wet schrijft daarnaast voor dat het college moet beoordelen of voor dit soort bedrijven gasgestookte ovens de best beschikbare techniek is, en dat is het geval op basis van de huidige wet- en regelgeving.'

De gemeente had wel eerst een brief gestuurd naar het ministerie: 'het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven, naar aanleiding van de brief die wij hen hebben gezonden, de wetgeving op dit gebied aan passen. Dit is echter nog niet gebeurd'

Binnen de nu geldende wetgeving dient de omgevingsvergunning te worden verleend. Het bedrijf heeft drie gasovens al in gebruik. De Vereniging tegen Milieubederf heeft hiertegen een handhavingsverzoek ingediend. Wij hebben u eerder bericht dat wij, conform jurisprudentie, gehouden zijn om van handhaving af te zien, omdat er concreet zicht was op legalisatie. Met het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning wordt het zicht op legalisatie bevestigd.

Uit de beoordeling van de Omgevingsdienst Haaglanden blijkt dat de beoogde activiteiten van de inrichting als geheel, geen significante depositie van stikstof op daarvoor beschermde natuur veroorzaakt. Dit betekent dat een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming in dit geval niet aan de orde is.'

 

Staalharderij Dominial krijgt vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens
Advertentie
maandag, 29 juni 2020 12:02

Staalharderij Dominial krijgt vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens

Schiedam - De Schiedamse staalharderij Dominial krijgt van de gemeente Schiedam een vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens. Dat meldt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

De vergunning was al begin 2019 door het bedrijf aangevraagd. Tegen de vergunningaanvraag kwam verzet van milieudefensie en verschillende partijen in de gemeenteraad omdat méér gasverbruik haaks staat op de duurzame ambities van de gemeente.

In het interview dat we in februari 2019 met Dominial-directeur Aad Hersbach hadden, gaf hij aan dat de gasgestookte ovens de beste oplossing waren voor de specifieke werkzaamheden die de ovens zouden moeten gaan verrichten. Volgens de gemeente moet de aanvraag voor maar liefst vijf gasovens los worden gezien van de duurzaamheidsambities van het college.

Het college schrijft:  'Voor het verlenen van een omgevingsvergunning dient er getoetst te worden aan landelijke wet- en regelgeving. De wet schrijft voor dat een aanvrager bepaalt wat wordt aangevraagd en het college moet beoordelen wat is aangevraagd. Dat is in dit geval een uitbreiding van gas gestookte ovens. De wet schrijft daarnaast voor dat het college moet beoordelen of voor dit soort bedrijven gasgestookte ovens de best beschikbare techniek is, en dat is het geval op basis van de huidige wet- en regelgeving.'

De gemeente had wel eerst een brief gestuurd naar het ministerie: 'het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven, naar aanleiding van de brief die wij hen hebben gezonden, de wetgeving op dit gebied aan passen. Dit is echter nog niet gebeurd'

Binnen de nu geldende wetgeving dient de omgevingsvergunning te worden verleend. Het bedrijf heeft drie gasovens al in gebruik. De Vereniging tegen Milieubederf heeft hiertegen een handhavingsverzoek ingediend. Wij hebben u eerder bericht dat wij, conform jurisprudentie, gehouden zijn om van handhaving af te zien, omdat er concreet zicht was op legalisatie. Met het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning wordt het zicht op legalisatie bevestigd.

Uit de beoordeling van de Omgevingsdienst Haaglanden blijkt dat de beoogde activiteiten van de inrichting als geheel, geen significante depositie van stikstof op daarvoor beschermde natuur veroorzaakt. Dit betekent dat een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming in dit geval niet aan de orde is.'

 

Staalharderij Dominial krijgt vergunning voor vijf extra gasgestookte ovens
Advertentie