Advertentie
dinsdag, 30 juni 2020 12:06

Kosten uitkeringen lopen de spuigaten uit: water staat gemeenten aan de lippen

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft, net als tal van andere gemeenten, een noodkreet gestuurd aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

De gemeente schrijft: 'Via deze brief brengen wij de zorgelijke financiële situatie van gemeenten in Nederland, in het bijzonder onze gemeente, onder uw aandacht. Onze gemeenteraad stelde in november 2019 een sluitende meerjarenbegroting vast, waarbij sprake was van kleine overschotten. Wij hebben er bewust voor gekozen deze overschotten beschikbaar te houden om financiële tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. Inmiddels is van een sluitende meerjarenbegroting geen sprake meer. Onze gemeente moet om een structureel sluitende begroting te kunnen leveren € 8 miljoen per jaar bezuinigen (exclusief Corona-effecten).' 

In nog geen half jaar tijd is het positieve meerjarig beeld omgeslagen in een structureel tekort. 'De snelheid waarin zich dit manifesteert is ongekend.' aldus Schiedam.

Het tekort wordt voor het grootste deel veroorzaakt door tekorten in het 'Sociaal Domein' (ruim € 6 miljoen). Dat is de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet redden. Onder het 'Sociaal Domein' vallen de uitkeringen van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. 'De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zonder dat wij hier als gemeente heel veel in kunnen beïnvloeden. Ombuigingen in het Sociaal Domein zijn sowieso trajecten van de lange adem.

Wij constateren dat de gemeentelijke autonomie (zelfstandigheid, red.) steeds kleiner wordt en dat de financiële situatie van gemeenten in Nederland inmiddels zeer zorgelijk is. Dit in een tijd waar in het juist nodig is om als gemeente te blijven investeren in de samenleving, de lokale economie,de leefbaarheid en de toekomst van de steden. Dat investeren staat inmiddels onder grote druk van een sluitende meerjarenbegroting. Het betekent voor Schiedam dat wij om de kosten uit het Sociaal Domein te kunnen blijven dekken en wij onze autonomie willen behouden, moeten bezuinigen op cultuur, openbare ruimte en veiligheid.'

Kosten uitkeringen lopen de spuigaten uit: water staat gemeenten aan de lippen
Advertentie
dinsdag, 30 juni 2020 12:06

Kosten uitkeringen lopen de spuigaten uit: water staat gemeenten aan de lippen

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft, net als tal van andere gemeenten, een noodkreet gestuurd aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

De gemeente schrijft: 'Via deze brief brengen wij de zorgelijke financiële situatie van gemeenten in Nederland, in het bijzonder onze gemeente, onder uw aandacht. Onze gemeenteraad stelde in november 2019 een sluitende meerjarenbegroting vast, waarbij sprake was van kleine overschotten. Wij hebben er bewust voor gekozen deze overschotten beschikbaar te houden om financiële tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. Inmiddels is van een sluitende meerjarenbegroting geen sprake meer. Onze gemeente moet om een structureel sluitende begroting te kunnen leveren € 8 miljoen per jaar bezuinigen (exclusief Corona-effecten).' 

In nog geen half jaar tijd is het positieve meerjarig beeld omgeslagen in een structureel tekort. 'De snelheid waarin zich dit manifesteert is ongekend.' aldus Schiedam.

Het tekort wordt voor het grootste deel veroorzaakt door tekorten in het 'Sociaal Domein' (ruim € 6 miljoen). Dat is de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet redden. Onder het 'Sociaal Domein' vallen de uitkeringen van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. 'De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zonder dat wij hier als gemeente heel veel in kunnen beïnvloeden. Ombuigingen in het Sociaal Domein zijn sowieso trajecten van de lange adem.

Wij constateren dat de gemeentelijke autonomie (zelfstandigheid, red.) steeds kleiner wordt en dat de financiële situatie van gemeenten in Nederland inmiddels zeer zorgelijk is. Dit in een tijd waar in het juist nodig is om als gemeente te blijven investeren in de samenleving, de lokale economie,de leefbaarheid en de toekomst van de steden. Dat investeren staat inmiddels onder grote druk van een sluitende meerjarenbegroting. Het betekent voor Schiedam dat wij om de kosten uit het Sociaal Domein te kunnen blijven dekken en wij onze autonomie willen behouden, moeten bezuinigen op cultuur, openbare ruimte en veiligheid.'

Kosten uitkeringen lopen de spuigaten uit: water staat gemeenten aan de lippen
Advertentie