Advertentie
vrijdag, 17 juli 2020 11:30

Verzakkingen op Sportpark Willem-Alexander nemen toe, vier indoor atletiekbanen nog steeds buiten gebruik

Schiedam - De verzakkingen op Sportpark Willem-Alexander nemen toe en 'omdat overleg met aannemerscombinatie A4-all tot nu toe een oplossing niet of nauwelijks dichterbij heeft gebracht, kunnen wij niet uitsluiten dat een juridische procedure noodzakelijk wordt' schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Zie hier een video over eerdere verzakkingen in december 2019.

De sportvelden kunnen volgens burgemeester en wethouder wel nog steeds gebruikt worden, met uitzondering van 4 indoor atletiekbanen. 'Wel zien we dat de gevolgen van de verzakkingen op meer plaatsen zichtbaar worden.'

De gemeente Schiedam is al geruime tijd in gesprek met aannemerscombinatie A4-all en Rijkswaterstaat over de verzakkingen. De gemeente stelt zich daarbij op het standpunt dat het sportpark door de verzakkingen niet de kwaliteit heeft die het zou moeten hebben. 'Daarnaast hebben wij voor de toekomst zorgen over het nog steeds toenemen van de verzakkingen. Daarom hebben wij er bij de aannemerscombinatie op aangedrongen een herstelplan te maken dat de gebreken duurzaam wegneemt. Desondanks heeft A4-all tot op heden geen compleet plan gepresenteerd, dat aan deze wens beantwoordt'.

Veiligheid

'Voor ons is de vraag of het sportpark veilig kan worden gebruikt vanaf het begin leidend. Zoals u weet hebben wij in augustus 2018 besloten een van de voetbalvelden korte tijd te sluiten. Nadat het gevolg van de verzakking was verholpen, is het veld weer in gebruik genomen. Op dit moment kan het sportpark, met uitzondering van 4 indoor atletiekbanen, normaal worden gebruikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente, samen met de beheerstichting, het sportpark nauwgezet controleert op een eventuele toename van de verzakkingen.'

Gesprekken met aannemerscombinatie A4-all

'Wij zijn met A4-all in gesprek over een aantal onderwerpen. Het meest in het oog springen de 'verzakking' van de zettingsvrije plaat waarop de voetbalvelden (deels) rusten, de aangrenzende 'ballenvangers' en de verzakking van het voorterrein.

Het bewandelen van een juridische weg komt dichterbij. Wij bereiden ons hierop voor. Ook Rijkswaterstaat heeft een rol in het geheel; de aannemer heeft namelijk een overeenkomst met Rijkswaterstaat met betrekking tot het casco; de overeenkomst tussen de gemeente Schiedam en A4-all gaat over het sportpark zelf. Wij zijn om die reden tevens in gesprek met Rijkswaterstaat.'

Extern advies

Wij vinden het ook belangrijk dat onze bevindingen ten aanzien van onder andere de veiligheid bij wijze van second opinion worden getoetst door een onafhankelijke externe partij. Daarom hebben wij een deskundig bouwtechnisch bureau gevraagd ons hierin te adviseren. In 2019 heeft de raad €150.000 werkbudget beschikbaar gesteld. Daarvan is nu voor € 106.714,- verplichtingen aangegaan voor (met name) advocatenkosten. De kosten van eerdere tijdelijke herstelmaatregelen zijn deels betaald door A4-all en  deels door de gemeente Schiedam. Wij zullen de door de gemeente betaalde kosten claimen bij A4-ll. Dit betekent dat er op dit moment nog een financiële ruimte is van € 43.286,-. Wij kunnen hiermee nog wel een paar maanden vooruit, maar we zullen de raad met het oog op een (mogelijk) te volgen procedure t.z.t. een voorstel doen om een aanvullend budget beschikbaar te stellen ter dekking van de (met name juridische) kosten.'

De gemeente heeft naar eigen zeggen goed contact met de beheerstichting van het sportpark en ook met de verenigingen en organisaties die gebruik maken van het sportpark.

Advertentie
vrijdag, 17 juli 2020 11:30

Verzakkingen op Sportpark Willem-Alexander nemen toe, vier indoor atletiekbanen nog steeds buiten gebruik

Schiedam - De verzakkingen op Sportpark Willem-Alexander nemen toe en 'omdat overleg met aannemerscombinatie A4-all tot nu toe een oplossing niet of nauwelijks dichterbij heeft gebracht, kunnen wij niet uitsluiten dat een juridische procedure noodzakelijk wordt' schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Zie hier een video over eerdere verzakkingen in december 2019.

De sportvelden kunnen volgens burgemeester en wethouder wel nog steeds gebruikt worden, met uitzondering van 4 indoor atletiekbanen. 'Wel zien we dat de gevolgen van de verzakkingen op meer plaatsen zichtbaar worden.'

De gemeente Schiedam is al geruime tijd in gesprek met aannemerscombinatie A4-all en Rijkswaterstaat over de verzakkingen. De gemeente stelt zich daarbij op het standpunt dat het sportpark door de verzakkingen niet de kwaliteit heeft die het zou moeten hebben. 'Daarnaast hebben wij voor de toekomst zorgen over het nog steeds toenemen van de verzakkingen. Daarom hebben wij er bij de aannemerscombinatie op aangedrongen een herstelplan te maken dat de gebreken duurzaam wegneemt. Desondanks heeft A4-all tot op heden geen compleet plan gepresenteerd, dat aan deze wens beantwoordt'.

Veiligheid

'Voor ons is de vraag of het sportpark veilig kan worden gebruikt vanaf het begin leidend. Zoals u weet hebben wij in augustus 2018 besloten een van de voetbalvelden korte tijd te sluiten. Nadat het gevolg van de verzakking was verholpen, is het veld weer in gebruik genomen. Op dit moment kan het sportpark, met uitzondering van 4 indoor atletiekbanen, normaal worden gebruikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente, samen met de beheerstichting, het sportpark nauwgezet controleert op een eventuele toename van de verzakkingen.'

Gesprekken met aannemerscombinatie A4-all

'Wij zijn met A4-all in gesprek over een aantal onderwerpen. Het meest in het oog springen de 'verzakking' van de zettingsvrije plaat waarop de voetbalvelden (deels) rusten, de aangrenzende 'ballenvangers' en de verzakking van het voorterrein.

Het bewandelen van een juridische weg komt dichterbij. Wij bereiden ons hierop voor. Ook Rijkswaterstaat heeft een rol in het geheel; de aannemer heeft namelijk een overeenkomst met Rijkswaterstaat met betrekking tot het casco; de overeenkomst tussen de gemeente Schiedam en A4-all gaat over het sportpark zelf. Wij zijn om die reden tevens in gesprek met Rijkswaterstaat.'

Extern advies

Wij vinden het ook belangrijk dat onze bevindingen ten aanzien van onder andere de veiligheid bij wijze van second opinion worden getoetst door een onafhankelijke externe partij. Daarom hebben wij een deskundig bouwtechnisch bureau gevraagd ons hierin te adviseren. In 2019 heeft de raad €150.000 werkbudget beschikbaar gesteld. Daarvan is nu voor € 106.714,- verplichtingen aangegaan voor (met name) advocatenkosten. De kosten van eerdere tijdelijke herstelmaatregelen zijn deels betaald door A4-all en  deels door de gemeente Schiedam. Wij zullen de door de gemeente betaalde kosten claimen bij A4-ll. Dit betekent dat er op dit moment nog een financiële ruimte is van € 43.286,-. Wij kunnen hiermee nog wel een paar maanden vooruit, maar we zullen de raad met het oog op een (mogelijk) te volgen procedure t.z.t. een voorstel doen om een aanvullend budget beschikbaar te stellen ter dekking van de (met name juridische) kosten.'

De gemeente heeft naar eigen zeggen goed contact met de beheerstichting van het sportpark en ook met de verenigingen en organisaties die gebruik maken van het sportpark.

Advertentie