Advertentie
donderdag, 30 juli 2020 14:41

Marcel Houtkamp nieuwe voorzitter Gemeenschapsfonds

Schiedam - Oud-wethouder Marcel Houtkamp is de nieuwe voorzitter van het Gemeenschapsfonds Schiedam. Hij neemt het stokje, na 14 jaar (!) over van Ad van Leeuwen.

Voor Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam breekt er een nieuw tijdperk aan. Steunpilaren van het eerste uur Ad van Leeuwen, Dolf Jaeger en Reinier Scheeres hebben begin 2020 afscheid genomen van het bestuur. Vanaf de start, 14 jaar geleden, hebben zij zich vooral gericht op projecten waarbij betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn en een stevige inzet van vrijwilligers duidelijk zichtbaar is. Het fonds wil daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid in Schiedam.

Het Gemeenschapsfonds droeg bij aan verschillende activiteiten in de stad. In 2019 bijvoorbeeld van de scoutinggroepen, het kerstdiner van de Voedselbank, de sprookjestocht in het Beatrixpark, de jaarlijkse Sinterklaas-intocht, het programma van KunstWerkt en het festival van de Rolantino's.

Medeoprichter Reinier Scheeres: "Het motto van het Gemeenschapsfonds is: “Voor en door Schiedammers”.  Vóór Schiedammers heeft het fonds in de afgelopen jaren veel kunnen doen maar het fonds kan dat alleen volhouden als het ook ruimhartig dóór Schiedammers wordt ondersteund. Laten we hopen dat de saamhorigheid die nu opbloeit ook na de crisisdagen een blijvend fundament zal blijken voor het Gemeenschapsfonds."

Een nieuwe ploeg bestuursleden zet onder voorzitterschap van Marcel Houtkamp het werk van Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam voort. Concrete, kleinschalige projecten georganiseerd door Schiedammers voor Schiedammers op het brede gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en gezondheidszorg kunnen op steun blijven rekenen. Het vernieuwde bestuur bestaat naast de voorzitter uit Jan-Anne Boswinkel (secretaris), Jeroen de Vos (penningmeester), Marinda Verhoeven en Bart de Leede. Er worden nog twee nieuwe bestuursleden gezocht om de werkzaamheden van het fonds te versterken op het gebied van social media, diversiteit en fondsenwerving.

Oud-voorzitter Ad van Leeuwen: "De afgelopen jaren heeft het Gemeenschapsfonds ruim 400 lokale initiatieven kunnen ondersteunen. Dat kon het fonds doen dankzij giften van Schiedammers en Schiedamse bedrijven. Ook voor de toekomst zullen giften nodig zijn om lokale initiatieven in Schiedam te kunnen blijven ondersteunen en daarmee de leefbaarheid in Schiedam verder te verbeteren.”

De komende jaren zal het nieuwe bestuur van Stichting Gemeenschapsfonds zich in blijven zetten om geld ter beschikking te stellen voor projecten. Juist nu zullen er projecten nodig zijn die de saamhorigheid en leefbaarheid in de stad ten goede komen. Dit kan het fonds niet alleen. Een aantal Schiedamse bedrijven ondersteunt het fonds jaarlijks. Legaten en andere (individuele) giften kunnen ook bijdragen aan het fonds, dat is erkend als ANBI-instelling. Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij de Stichting Lokale Fondsen Nederland om kennis te delen met andere lokale fondsen.

 

Marcel Houtkamp nieuwe voorzitter Gemeenschapsfonds
Advertentie
donderdag, 30 juli 2020 14:41

Marcel Houtkamp nieuwe voorzitter Gemeenschapsfonds

Schiedam - Oud-wethouder Marcel Houtkamp is de nieuwe voorzitter van het Gemeenschapsfonds Schiedam. Hij neemt het stokje, na 14 jaar (!) over van Ad van Leeuwen.

Voor Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam breekt er een nieuw tijdperk aan. Steunpilaren van het eerste uur Ad van Leeuwen, Dolf Jaeger en Reinier Scheeres hebben begin 2020 afscheid genomen van het bestuur. Vanaf de start, 14 jaar geleden, hebben zij zich vooral gericht op projecten waarbij betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn en een stevige inzet van vrijwilligers duidelijk zichtbaar is. Het fonds wil daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de leefbaarheid in Schiedam.

Het Gemeenschapsfonds droeg bij aan verschillende activiteiten in de stad. In 2019 bijvoorbeeld van de scoutinggroepen, het kerstdiner van de Voedselbank, de sprookjestocht in het Beatrixpark, de jaarlijkse Sinterklaas-intocht, het programma van KunstWerkt en het festival van de Rolantino's.

Medeoprichter Reinier Scheeres: "Het motto van het Gemeenschapsfonds is: “Voor en door Schiedammers”.  Vóór Schiedammers heeft het fonds in de afgelopen jaren veel kunnen doen maar het fonds kan dat alleen volhouden als het ook ruimhartig dóór Schiedammers wordt ondersteund. Laten we hopen dat de saamhorigheid die nu opbloeit ook na de crisisdagen een blijvend fundament zal blijken voor het Gemeenschapsfonds."

Een nieuwe ploeg bestuursleden zet onder voorzitterschap van Marcel Houtkamp het werk van Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam voort. Concrete, kleinschalige projecten georganiseerd door Schiedammers voor Schiedammers op het brede gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en gezondheidszorg kunnen op steun blijven rekenen. Het vernieuwde bestuur bestaat naast de voorzitter uit Jan-Anne Boswinkel (secretaris), Jeroen de Vos (penningmeester), Marinda Verhoeven en Bart de Leede. Er worden nog twee nieuwe bestuursleden gezocht om de werkzaamheden van het fonds te versterken op het gebied van social media, diversiteit en fondsenwerving.

Oud-voorzitter Ad van Leeuwen: "De afgelopen jaren heeft het Gemeenschapsfonds ruim 400 lokale initiatieven kunnen ondersteunen. Dat kon het fonds doen dankzij giften van Schiedammers en Schiedamse bedrijven. Ook voor de toekomst zullen giften nodig zijn om lokale initiatieven in Schiedam te kunnen blijven ondersteunen en daarmee de leefbaarheid in Schiedam verder te verbeteren.”

De komende jaren zal het nieuwe bestuur van Stichting Gemeenschapsfonds zich in blijven zetten om geld ter beschikking te stellen voor projecten. Juist nu zullen er projecten nodig zijn die de saamhorigheid en leefbaarheid in de stad ten goede komen. Dit kan het fonds niet alleen. Een aantal Schiedamse bedrijven ondersteunt het fonds jaarlijks. Legaten en andere (individuele) giften kunnen ook bijdragen aan het fonds, dat is erkend als ANBI-instelling. Het Gemeenschapsfonds Schiedam is aangesloten bij de Stichting Lokale Fondsen Nederland om kennis te delen met andere lokale fondsen.

 

Marcel Houtkamp nieuwe voorzitter Gemeenschapsfonds
Advertentie