Advertentie
donderdag, 10 september 2020 13:29

College doet voorstel voor verlaging hondenbelasting

Schiedam - De gemeenteraad gaat zich later deze maand buigen over de hondenbelasting en het hondenbeleid in Schiedam.

Het tarief bedraagt momenteel in Schiedam 84,22 euro per hond per jaar. Dit ligt boven het gemiddelde onder gemeenten die de belasting heffen (76 euro) en het totale landelijke gemiddelde (45 euro). Het college stelt aan de raad voor om de belasting met zo’n 10 euro per hond per jaar te verlagen. Een volledige afschaffing van de hondenbelasting kan zorgen voor een gat in de begroting. Het geld van deze belasting wordt niet specifiek gebruikt voor de uitvoering van het hondenbeleid maar gaat naar de pot algemene middelen.

Daarnaast komt er een actuele versie van het hondenbeleid uit 2010. Hierin wordt onder meer gesproken over het verwijderen van de hondentoiletten omdat deze maar zeer beperkt gebruikt worden. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een losloopgebied in (de nabijheid van) het centrum en Oost te realiseren.

Verder zou het losloopgebied aan het Volkspark (het Sterrebos) moeten worden uitgebreid. Wel moet dan ook het speelterrein op deze plek veiliger worden gemaakt voor de kinderen door een afscheiding te plaatsen.

Het raadsvoorstel over de hondenbelasting en het hondenbeleid wordt op dinsdag 22 september in de raadscommissie besproken. 

College doet voorstel voor verlaging hondenbelasting
Advertentie
donderdag, 10 september 2020 13:29

College doet voorstel voor verlaging hondenbelasting

Schiedam - De gemeenteraad gaat zich later deze maand buigen over de hondenbelasting en het hondenbeleid in Schiedam.

Het tarief bedraagt momenteel in Schiedam 84,22 euro per hond per jaar. Dit ligt boven het gemiddelde onder gemeenten die de belasting heffen (76 euro) en het totale landelijke gemiddelde (45 euro). Het college stelt aan de raad voor om de belasting met zo’n 10 euro per hond per jaar te verlagen. Een volledige afschaffing van de hondenbelasting kan zorgen voor een gat in de begroting. Het geld van deze belasting wordt niet specifiek gebruikt voor de uitvoering van het hondenbeleid maar gaat naar de pot algemene middelen.

Daarnaast komt er een actuele versie van het hondenbeleid uit 2010. Hierin wordt onder meer gesproken over het verwijderen van de hondentoiletten omdat deze maar zeer beperkt gebruikt worden. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een losloopgebied in (de nabijheid van) het centrum en Oost te realiseren.

Verder zou het losloopgebied aan het Volkspark (het Sterrebos) moeten worden uitgebreid. Wel moet dan ook het speelterrein op deze plek veiliger worden gemaakt voor de kinderen door een afscheiding te plaatsen.

Het raadsvoorstel over de hondenbelasting en het hondenbeleid wordt op dinsdag 22 september in de raadscommissie besproken. 

College doet voorstel voor verlaging hondenbelasting
Advertentie