Advertentie
vrijdag, 14 december 2018 17:07

Regionaal technisch onderwijs krijgt extra impuls

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft in samenwerking met een groot aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners het Maritieme Onderwijs- en Innovatie Centrum (MOIC) opgericht. Het MOIC gaat zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van de maritieme bedrijven in de Schiedamse haven.

Het Schiedamse havengebied vervult een belangrijke functie binnen het maritieme cluster. Het kent een hoge concentratie van maritieme ingenieursdiensten en hoogwaardige maritieme maakindustrie, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het Rotterdamse havencluster. De vraag naar gekwalificeerd personeel op alle niveaus is groot. Wethouder Marcel Bregman (Kenniseconomie): “Het bedrijfsleven heeft een groot tekort aan goed opgeleid technisch en maritiem personeel dat is voorbereid op de transities op het gebied van energie, innovatie, circulaire economie en digitale infrastructuur. Door de krachten van bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners te bundelen voorzien we in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daardoor stimuleren we innovatie en versterken we de sector als geheel. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid.”

Het MOIC komt tot stand door de samenwerking van de gemeente Schiedam, Innovation Quarter, het Havenbedrijf Rotterdam, Damen Shipyards, Huisman, RH-Marine, Navingo, Mammoet, TU Delft, STC en de RDM-campus. Het MOIC ontving subsidie van de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Onderwijsagenda

Het MOIC stelt een kwartiermaker aan die in de eerste helft van 2019 de onderwijsbehoefte vanuit het gebied in kaart brengt en samen met alle partners een onderwijsagenda opstelt. Hierna wordt de onderwijsagenda uitgevoerd. De huisvesting van het MOIC vindt binnen de bedrijven zelf plaats. Veel bedrijven hebben namelijk eigen bedrijfsopleidingen die nog niet optimaal met elkaar samenwerken. Hier is veel winst te behalen. Het MOIC heeft hierin een coördinerende rol.

Gebiedsontwikkeling Schiedamse havens

Het bedrijfsleven, partners, omwonenden, betrokken instanties, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam spelen gezamenlijk in op de gebiedsontwikkeling met een omvangrijk investeringsprogramma van 22 miljoen euro. Denk daarbij aan het verbeteren, verduurzamen en innoveren van de bereikbaarheid, het verbeteren en veiliger maken van de infrastructuur, samenwerkingen op het gebied van technisch onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een goede leefomgeving. Haven en stad worden op die manier beter met elkaar verbonden.

Regionaal technisch onderwijs krijgt extra impuls
Advertentie
vrijdag, 14 december 2018 17:07

Regionaal technisch onderwijs krijgt extra impuls

Schiedam - De gemeente Schiedam heeft in samenwerking met een groot aantal bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners het Maritieme Onderwijs- en Innovatie Centrum (MOIC) opgericht. Het MOIC gaat zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van de maritieme bedrijven in de Schiedamse haven.

Het Schiedamse havengebied vervult een belangrijke functie binnen het maritieme cluster. Het kent een hoge concentratie van maritieme ingenieursdiensten en hoogwaardige maritieme maakindustrie, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het Rotterdamse havencluster. De vraag naar gekwalificeerd personeel op alle niveaus is groot. Wethouder Marcel Bregman (Kenniseconomie): “Het bedrijfsleven heeft een groot tekort aan goed opgeleid technisch en maritiem personeel dat is voorbereid op de transities op het gebied van energie, innovatie, circulaire economie en digitale infrastructuur. Door de krachten van bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners te bundelen voorzien we in een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daardoor stimuleren we innovatie en versterken we de sector als geheel. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid.”

Het MOIC komt tot stand door de samenwerking van de gemeente Schiedam, Innovation Quarter, het Havenbedrijf Rotterdam, Damen Shipyards, Huisman, RH-Marine, Navingo, Mammoet, TU Delft, STC en de RDM-campus. Het MOIC ontving subsidie van de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Onderwijsagenda

Het MOIC stelt een kwartiermaker aan die in de eerste helft van 2019 de onderwijsbehoefte vanuit het gebied in kaart brengt en samen met alle partners een onderwijsagenda opstelt. Hierna wordt de onderwijsagenda uitgevoerd. De huisvesting van het MOIC vindt binnen de bedrijven zelf plaats. Veel bedrijven hebben namelijk eigen bedrijfsopleidingen die nog niet optimaal met elkaar samenwerken. Hier is veel winst te behalen. Het MOIC heeft hierin een coördinerende rol.

Gebiedsontwikkeling Schiedamse havens

Het bedrijfsleven, partners, omwonenden, betrokken instanties, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam spelen gezamenlijk in op de gebiedsontwikkeling met een omvangrijk investeringsprogramma van 22 miljoen euro. Denk daarbij aan het verbeteren, verduurzamen en innoveren van de bereikbaarheid, het verbeteren en veiliger maken van de infrastructuur, samenwerkingen op het gebied van technisch onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een goede leefomgeving. Haven en stad worden op die manier beter met elkaar verbonden.

Regionaal technisch onderwijs krijgt extra impuls
Advertentie