Advertentie

Frankeland wordt een heel dorp voor ouderen

zaterdag, 14 november 2020 22:40

Schiedam - Frankeland wordt uitgebreid en het wordt een heel dorp voor ouderen in de stad, met in totaal maar liefst 553 woningen en tal van voorzieningen.

Frankeland, Liduinahof, Havenbogen en het nieuwe HavenVeste wordt straks één dorp voor ouderen. Er zijn al heel veel voorzieningen zoals een zwembad, winkel, fysio, beweegruimte, winkel, kapsalon, beautysalon, pedicure, bibliotheek, internetcafé, kapel en stilteruimte.

HavenVeste komt op de plek wat nu nog de Kalfsbeeklocatie is: het Shell tankstation, de voormalige Bowling de Walvisch en de oude locatie van autobedrijf Kalfsbeek. Het complex is in 2019 door Frankeland aangekocht.  

Het nieuwe gebouw zal maximaal zes bouwlagen hoog worden en is direct aan de straatzijde gelegen. De nieuwbouw draagt, volgens de gemeente Schiedam, bij aan 'het transformeren van bestaand vastgoed en realiseren van passende huisvesting voor een oudere doelgroep, als ook verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve bouwplan, de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan'.

Molenbiotoop

Nu wordt allereerst een voorontwerp bestemmingsplan aangeboden aan onder andere de provincie en het hoogheemraadschap van Delfland. Aan de provincie wordt gevraagd af te wijken van de provinciale regels met betrekking tot de zogenaamde molenbiotoop van molen De Walvisch. De nieuwbouw wordt namelijk 76 cm hoger dan volgens de regels is toegestaan, maar dit is volegns de gemeente noodzakelijk voor een goede functionaliteit van het gebouw. 'Er is onderzocht dat dit geen nadelig effect heeft op de windvang van de molen' stelt de gemeente. 'De Molenstichting heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn' aldus de gemeente.

Na het vooroverleg en de daarop volgende ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Frankeland wordt een heel dorp voor ouderen Inpressie van de nieuwbouw/Kokon Architectuur en Stedebouw
Advertentie
Advertentie

Frankeland wordt een heel dorp voor ouderen

zaterdag, 14 november 2020 22:40

Schiedam - Frankeland wordt uitgebreid en het wordt een heel dorp voor ouderen in de stad, met in totaal maar liefst 553 woningen en tal van voorzieningen.

Frankeland, Liduinahof, Havenbogen en het nieuwe HavenVeste wordt straks één dorp voor ouderen. Er zijn al heel veel voorzieningen zoals een zwembad, winkel, fysio, beweegruimte, winkel, kapsalon, beautysalon, pedicure, bibliotheek, internetcafé, kapel en stilteruimte.

HavenVeste komt op de plek wat nu nog de Kalfsbeeklocatie is: het Shell tankstation, de voormalige Bowling de Walvisch en de oude locatie van autobedrijf Kalfsbeek. Het complex is in 2019 door Frankeland aangekocht.  

Het nieuwe gebouw zal maximaal zes bouwlagen hoog worden en is direct aan de straatzijde gelegen. De nieuwbouw draagt, volgens de gemeente Schiedam, bij aan 'het transformeren van bestaand vastgoed en realiseren van passende huisvesting voor een oudere doelgroep, als ook verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve bouwplan, de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan'.

Molenbiotoop

Nu wordt allereerst een voorontwerp bestemmingsplan aangeboden aan onder andere de provincie en het hoogheemraadschap van Delfland. Aan de provincie wordt gevraagd af te wijken van de provinciale regels met betrekking tot de zogenaamde molenbiotoop van molen De Walvisch. De nieuwbouw wordt namelijk 76 cm hoger dan volgens de regels is toegestaan, maar dit is volegns de gemeente noodzakelijk voor een goede functionaliteit van het gebouw. 'Er is onderzocht dat dit geen nadelig effect heeft op de windvang van de molen' stelt de gemeente. 'De Molenstichting heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn' aldus de gemeente.

Na het vooroverleg en de daarop volgende ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Frankeland wordt een heel dorp voor ouderen Inpressie van de nieuwbouw/Kokon Architectuur en Stedebouw
Advertentie