Advertentie
dinsdag, 18 december 2018 19:31

Hoekse lijn nog meer vertraagd

Rotterdam - De Hoekse Lijn gaat op z'n vroegst eind maart 2019 voor het eerst echt rijden,dat is opnieuw een vertraging van een maand op de eerdere planning. Het is al de zoveelste keer dat de ingebruikname uitgesteld wordt. 

Een en ander blijkt uit de voortgangsreportage die de gemeenteraad van Rotterdam vandaag heeft ontvangen. De oorzaak van het nieuwe uitstel ligt wederom bij de softwareleverancier.'

Uit het voortgangsrapport: 'Op 17 december jl. is er overleg geweest tussen de RET, het projectbureau en de softwareleverancier. Tijdens dit overleg is gebleken dat de softwareleverancier de deadline van 17 december 2018 niet heeft gehaald. Door de leverancier is in het overleg aangegeven dat het streven is om de software inclusief
definitieve veiligheidsverklaring nu te leveren op 24 december 2018. Het verschuiven van de oplevering heeft gevolgen voor de start exploitatie. Omdat de software inclusief veiligheidsverklaring later wordt opgeleverd worden vervolgprocessen die afhankelijk zijn van de softwareverklaring ook vertraagd. Doordat er
sprake is van onderlinge afhankelijkheden en volgtijdelijkheid in die processen ontstaat een sneeuwbaleffect, waardoor de uiteindelijke vertraging groter is dan één week. Als gevolg hiervan zal start exploitatie niet eerder mogelijk zijn dan eind maart 2019.'

Sinds april 2017 rijden er geen treinen op het traject tussen Schiedam en Hoek van Holland. Eigenlijk had de ombouw naar een metroverbinding al in september 2017 klaar moeten zijn. 

Advertentie
dinsdag, 18 december 2018 19:31

Hoekse lijn nog meer vertraagd

Rotterdam - De Hoekse Lijn gaat op z'n vroegst eind maart 2019 voor het eerst echt rijden,dat is opnieuw een vertraging van een maand op de eerdere planning. Het is al de zoveelste keer dat de ingebruikname uitgesteld wordt. 

Een en ander blijkt uit de voortgangsreportage die de gemeenteraad van Rotterdam vandaag heeft ontvangen. De oorzaak van het nieuwe uitstel ligt wederom bij de softwareleverancier.'

Uit het voortgangsrapport: 'Op 17 december jl. is er overleg geweest tussen de RET, het projectbureau en de softwareleverancier. Tijdens dit overleg is gebleken dat de softwareleverancier de deadline van 17 december 2018 niet heeft gehaald. Door de leverancier is in het overleg aangegeven dat het streven is om de software inclusief
definitieve veiligheidsverklaring nu te leveren op 24 december 2018. Het verschuiven van de oplevering heeft gevolgen voor de start exploitatie. Omdat de software inclusief veiligheidsverklaring later wordt opgeleverd worden vervolgprocessen die afhankelijk zijn van de softwareverklaring ook vertraagd. Doordat er
sprake is van onderlinge afhankelijkheden en volgtijdelijkheid in die processen ontstaat een sneeuwbaleffect, waardoor de uiteindelijke vertraging groter is dan één week. Als gevolg hiervan zal start exploitatie niet eerder mogelijk zijn dan eind maart 2019.'

Sinds april 2017 rijden er geen treinen op het traject tussen Schiedam en Hoek van Holland. Eigenlijk had de ombouw naar een metroverbinding al in september 2017 klaar moeten zijn. 

Advertentie