Advertentie
woensdag, 19 december 2018 20:01

Woonplus spreekt prestatieafspraken af met gemeente Schiedam

Schiedam - Woningcorporatie Woonplus Schiedam en de gemeente Schiedam hebben prestatieafspraken vastgelegd voor 2019. Deze kwamen tot stand in overleg met de HOW (Huurdersbelangen Organisatie Woonplus).

De afspraken zijn een concrete uitwerking voor het realiseren van de doelstellingen uit de Woonvisie Schiedam 2030. De prestatieafspraken gaan onder andere over de bestaande en nieuwe woningvoorraad van Schiedam, de woonomgeving, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit, nieuwbouw, energiezuinigheid en CO2-reductie en de opvang van specifieke doelgroepen.

Parkweg Midden
In de herontwikkeling van het gebied ‘Parkweg Midden’ in Nieuwland zijn meerdere doelen uit deze prestatieafspraken terug te vinden. In de Woonvisie staat centraal dat Schiedam een beter afgewogen woningvoorraad en meer verschillende woonmilieus wil ontwikkelen. De stedelijke vernieuwing vindt plaats door verouderde appartementen te slopen en deels te vervangen door eengezinswoningen. In het gebied tussen Van Heuven Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat worden 304 flat- en portiekwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurzame nieuwbouwwoningen, die passen in een toekomst zonder aardgas. Daarmee sluit de herontwikkeling van de buurt direct aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van beide partijen.

Duurzame warmte
In het project ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ werken de gemeente en Woonplus samen met andere partijen aan de ambitie uit om deze wijken voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Met een de aansluiting op een warmtenet moet in de nabije toekomst het overgrote deel van de woningen in Groenoord en Nieuwland van duurzame warmte worden voorzien. Groenoord staat als eerste wijk in Schiedam op de planning. De voorbereiding, aanleg en aansluiting van woningen op een warmtenet vraagt van diverse partijen forse investeringen. Voor Woonplus behelst de totale investering voor Groenoord ongeveer 43 miljoen euro.

Woonplus spreekt prestatieafspraken af met gemeente Schiedam
Advertentie
woensdag, 19 december 2018 20:01

Woonplus spreekt prestatieafspraken af met gemeente Schiedam

Schiedam - Woningcorporatie Woonplus Schiedam en de gemeente Schiedam hebben prestatieafspraken vastgelegd voor 2019. Deze kwamen tot stand in overleg met de HOW (Huurdersbelangen Organisatie Woonplus).

De afspraken zijn een concrete uitwerking voor het realiseren van de doelstellingen uit de Woonvisie Schiedam 2030. De prestatieafspraken gaan onder andere over de bestaande en nieuwe woningvoorraad van Schiedam, de woonomgeving, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit, nieuwbouw, energiezuinigheid en CO2-reductie en de opvang van specifieke doelgroepen.

Parkweg Midden
In de herontwikkeling van het gebied ‘Parkweg Midden’ in Nieuwland zijn meerdere doelen uit deze prestatieafspraken terug te vinden. In de Woonvisie staat centraal dat Schiedam een beter afgewogen woningvoorraad en meer verschillende woonmilieus wil ontwikkelen. De stedelijke vernieuwing vindt plaats door verouderde appartementen te slopen en deels te vervangen door eengezinswoningen. In het gebied tussen Van Heuven Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat worden 304 flat- en portiekwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurzame nieuwbouwwoningen, die passen in een toekomst zonder aardgas. Daarmee sluit de herontwikkeling van de buurt direct aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van beide partijen.

Duurzame warmte
In het project ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ werken de gemeente en Woonplus samen met andere partijen aan de ambitie uit om deze wijken voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Met een de aansluiting op een warmtenet moet in de nabije toekomst het overgrote deel van de woningen in Groenoord en Nieuwland van duurzame warmte worden voorzien. Groenoord staat als eerste wijk in Schiedam op de planning. De voorbereiding, aanleg en aansluiting van woningen op een warmtenet vraagt van diverse partijen forse investeringen. Voor Woonplus behelst de totale investering voor Groenoord ongeveer 43 miljoen euro.

Woonplus spreekt prestatieafspraken af met gemeente Schiedam
Advertentie