Advertentie
woensdag, 13 januari 2021 09:15

Commissie voor de milieueffectrapportage: 'Nog onvoldoende informatie over geluidbelasting op woningen in Schieveste'

Schiedam - Nadat eerder al de NS met zorgen kwam tegen de bouw van Schieveste en meer onderzoek eiste, komt nu de Commissie voor de Milieueffectrapportage met min of meer hetzelfde advies: 'eerst het rapport aanvullen en daarna pas een besluit nemen over het bestemmingsplan'.

De Commissie schrijft: 'Het milieueffectrapport voor het nieuwe stedelijk woongebied Schieveste geeft nog onvoldoende informatie over de geluidbelasting op en in de woningen. Ook is onduidelijk wat de milieugevolgen zijn als de woningen worden aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem'. De gemeente Schiedam had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Schiedam wil Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo’n 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen. Afgezien van enkele kantoorgebouwen is Schieveste nu grotendeels onbebouwd. Het gebied ligt tussen de rijksweg A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft en grenst aan het station Schiedam. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie schrijft: 'Het rapport is grondig en goed leesbaar. De Commissie mist desondanks informatie over het geluidniveau op en in de woningen, en wat de gezondheidseffecten hiervan zijn voor de nieuwe inwoners. Veel woningen krijgen te maken met veel geluid van de snelweg en het spoor. Het is daardoor nog onduidelijk of het maximale binnengeluidniveau van 33 dB haalbaar is.

Er ontbreekt informatie over wat de milieugevolgen zijn van het verwarmen of koelen van woningen met een warmte-koudeopslag. Dit systeem kan invloed hebben op de bodem, het water en neemt ruimte in beslag. Het is daardoor onduidelijk of de keuze voor dit systeem conflicteert met andere ambities en doelen, bijvoorbeeld het aantal woningen, kantoren en voorzieningen.'

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

 

Commissie voor de milieueffectrapportage: 'Nog onvoldoende informatie over geluidbelasting op woningen in Schieveste'
Advertentie
woensdag, 13 januari 2021 09:15

Commissie voor de milieueffectrapportage: 'Nog onvoldoende informatie over geluidbelasting op woningen in Schieveste'

Schiedam - Nadat eerder al de NS met zorgen kwam tegen de bouw van Schieveste en meer onderzoek eiste, komt nu de Commissie voor de Milieueffectrapportage met min of meer hetzelfde advies: 'eerst het rapport aanvullen en daarna pas een besluit nemen over het bestemmingsplan'.

De Commissie schrijft: 'Het milieueffectrapport voor het nieuwe stedelijk woongebied Schieveste geeft nog onvoldoende informatie over de geluidbelasting op en in de woningen. Ook is onduidelijk wat de milieugevolgen zijn als de woningen worden aangesloten op een warmte-koudeopslagsysteem'. De gemeente Schiedam had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Schiedam wil Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo’n 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen. Afgezien van enkele kantoorgebouwen is Schieveste nu grotendeels onbebouwd. Het gebied ligt tussen de rijksweg A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft en grenst aan het station Schiedam. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie schrijft: 'Het rapport is grondig en goed leesbaar. De Commissie mist desondanks informatie over het geluidniveau op en in de woningen, en wat de gezondheidseffecten hiervan zijn voor de nieuwe inwoners. Veel woningen krijgen te maken met veel geluid van de snelweg en het spoor. Het is daardoor nog onduidelijk of het maximale binnengeluidniveau van 33 dB haalbaar is.

Er ontbreekt informatie over wat de milieugevolgen zijn van het verwarmen of koelen van woningen met een warmte-koudeopslag. Dit systeem kan invloed hebben op de bodem, het water en neemt ruimte in beslag. Het is daardoor onduidelijk of de keuze voor dit systeem conflicteert met andere ambities en doelen, bijvoorbeeld het aantal woningen, kantoren en voorzieningen.'

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

 

Commissie voor de milieueffectrapportage: 'Nog onvoldoende informatie over geluidbelasting op woningen in Schieveste'
Advertentie