Woningen Fabriplein worden gesloopt

De woningen aan het Fabriplein worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.