Advertentie

Alsnog 11 miljoen van Rijk voor Staatsliedenbuurt

donderdag, 15 juli 2021 08:48

Schiedam - De voorbereidingen voor de aanpak van de Staatsliedenbuurt kunnen van start. Het Rijk investeert 11 miljoen in deze 'kwetsbare buurt'.

In mei van dit jaar heeft de gemeente Schiedam een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds aangevraagd voor de fysieke aanpak van de Staatsliedenbuurt. Toen werd de aanvraag nog afgewezen.

Vandaag laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat de aanvraag wel is gehonoreerd. Met de 11 miljoen euro van het Rijk kan volgens het gemeentebestuur de verbetering van de Staatsliedenbuurt daadwerkelijk in gang worden gezet.

Maar liefst 89 particuliere eigenaren krijgen ondersteuning bij de verduurzaming van hun woningen. Verder kunnen 228 sociale woningen worden vervangen door ongeveer 650 duurzame en 'klimaat-adaptieve' woningen, waarbij het aantal sociale huurwoningen in de nieuwe wijk gelijk blijft. Deze sociale huurwoningen komen weer in handen van Woonplus. Wethouder Antoinette Laan: “Vanaf het moment dat ik in april als wethouder in Schiedam aan de slag ging, was mij duidelijk dat de aanpak van de Staatsliedenbuurt de hoogste prioriteit heeft. Ik ben enorm blij dat we met dit geld nu ook echt aan de slag kunnen. Dat is goed nieuws voor de Staatsliedenbuurt én voor Schiedam.”

090721 INFOGRAPHIC Infographic met logo

Schiedam Nieuwland en Oost vormen samen een van de door het Ministerie van BZK aangewezen 16 kwetsbare gebieden in Nederland, waar een stedelijke vernieuwingsaanpak nodig is. De Staatsliedenbuurt ligt in Nieuwland en scoort op een aantal terreinen het slechtst van Schiedam, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Veel woningen hebben achterstallig onderhoud en er is sprake van een eenzijdig woningaanbod. De woningen hebben er lage energielabels en er is veel schimmelproblematiek.

Emile Klep, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonplus Schiedam: “Niet alleen de kwaliteit van onze woningen is belangrijk. Het inbedden van onze woningen in wijken waarin mensen van alle leeftijden, achtergronden en inkomens samenleven is minstens zo belangrijk. Deze grootschalige transformatie is precies wat de Staatsliedenbuurt nodig heeft.”

'Kwetsbare wijken verdienen aandacht'

De gemeente Schiedam: 'Voor Schiedam Nieuwland en Oost werken gemeente, Rijk en Woonplus nauw samen. Zo ook in de plannen voor de Staatsliedenbuurt. Burgemeester Cor Lamers heeft zich samen met 14 andere burgemeesters sterk gemaakt om steun te krijgen voor de kwetsbaarste gebieden van Nederland. Zij deden bij de kabinetsformatie een dringende oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de gebieden die dat heel hard nodig hebben. Dat heeft nu tot resultaat geleid. Mede dankzij de uitstekende samenwerking met het ministerie van BZK in de afgelopen periode, niet alleen bij het vragen van aandacht voor de kwetsbare gebieden, maar ook bij het daadwerkelijk verkrijgen van de middelen, zoals nu met het Volkshuisvestingsfonds.'

Advertentie

Alsnog 11 miljoen van Rijk voor Staatsliedenbuurt

donderdag, 15 juli 2021 08:48

Schiedam - De voorbereidingen voor de aanpak van de Staatsliedenbuurt kunnen van start. Het Rijk investeert 11 miljoen in deze 'kwetsbare buurt'.

In mei van dit jaar heeft de gemeente Schiedam een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds aangevraagd voor de fysieke aanpak van de Staatsliedenbuurt. Toen werd de aanvraag nog afgewezen.

Vandaag laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat de aanvraag wel is gehonoreerd. Met de 11 miljoen euro van het Rijk kan volgens het gemeentebestuur de verbetering van de Staatsliedenbuurt daadwerkelijk in gang worden gezet.

Maar liefst 89 particuliere eigenaren krijgen ondersteuning bij de verduurzaming van hun woningen. Verder kunnen 228 sociale woningen worden vervangen door ongeveer 650 duurzame en 'klimaat-adaptieve' woningen, waarbij het aantal sociale huurwoningen in de nieuwe wijk gelijk blijft. Deze sociale huurwoningen komen weer in handen van Woonplus. Wethouder Antoinette Laan: “Vanaf het moment dat ik in april als wethouder in Schiedam aan de slag ging, was mij duidelijk dat de aanpak van de Staatsliedenbuurt de hoogste prioriteit heeft. Ik ben enorm blij dat we met dit geld nu ook echt aan de slag kunnen. Dat is goed nieuws voor de Staatsliedenbuurt én voor Schiedam.”

090721 INFOGRAPHIC Infographic met logo

Schiedam Nieuwland en Oost vormen samen een van de door het Ministerie van BZK aangewezen 16 kwetsbare gebieden in Nederland, waar een stedelijke vernieuwingsaanpak nodig is. De Staatsliedenbuurt ligt in Nieuwland en scoort op een aantal terreinen het slechtst van Schiedam, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Veel woningen hebben achterstallig onderhoud en er is sprake van een eenzijdig woningaanbod. De woningen hebben er lage energielabels en er is veel schimmelproblematiek.

Emile Klep, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonplus Schiedam: “Niet alleen de kwaliteit van onze woningen is belangrijk. Het inbedden van onze woningen in wijken waarin mensen van alle leeftijden, achtergronden en inkomens samenleven is minstens zo belangrijk. Deze grootschalige transformatie is precies wat de Staatsliedenbuurt nodig heeft.”

'Kwetsbare wijken verdienen aandacht'

De gemeente Schiedam: 'Voor Schiedam Nieuwland en Oost werken gemeente, Rijk en Woonplus nauw samen. Zo ook in de plannen voor de Staatsliedenbuurt. Burgemeester Cor Lamers heeft zich samen met 14 andere burgemeesters sterk gemaakt om steun te krijgen voor de kwetsbaarste gebieden van Nederland. Zij deden bij de kabinetsformatie een dringende oproep om extra geld beschikbaar te stellen voor de gebieden die dat heel hard nodig hebben. Dat heeft nu tot resultaat geleid. Mede dankzij de uitstekende samenwerking met het ministerie van BZK in de afgelopen periode, niet alleen bij het vragen van aandacht voor de kwetsbare gebieden, maar ook bij het daadwerkelijk verkrijgen van de middelen, zoals nu met het Volkshuisvestingsfonds.'