Advertentie
Advertentie
zaterdag, 18 december 2021 14:47

Gemeente Schiedam zet zelfs drones in om jaarwisseling ordelijk te laten verlopen

Schiedam - De gemeente Schiedam pakt rond oud & nieuw uit, niet met cadeautjes maar met maatregelen om de jaarwisseling ordelijk te laten verlopen. Zo worden extra beveiligers ingehuurd en wordt zelfs het droneteam van de brandweer ingezet.

'Sinds een aantal jaren hanteren wij een preventieve aanpak' stelt burgemeester Lamers. 'Dankzij intensieve samenwerking met de hulpdiensten en andere partners hebben we grote incidenten kunnen voorkomen. Daarom blijven we ook dit jaar onverminderd onze preventieve
aanpak inzetten. Ondanks een vuurwerkverbod blijkt deze aanpak noodzakelijk en effectief te zijn'.

Schiedam kent sinds 2 januari 2021 een lokaal vuurwerkafsteek- en verkoopverbod. Daarvoor in de plaats zou een door de gemeente georganiseerde grote vuurwerkshow komen, maar helaas gooide ook hier het coronavirus roet in het eten.

'Ter voorkoming van overlast en vervuiling zal voorafgaand aan de jaarwisseling tot zelfs op oudejaarsdag door Irado extra afval worden ingezameld. Ter voorkoming van vreugdevuren zullen ook dit jaar weer kerstbomen worden ingezameld en zullen de multidisciplinaire teams
de wijken in gaan om afval op te ruimen voordat dit tot overlastgevende en gevaarlijke situaties kan leiden'. Het droneteam van de brandweer wordt op 31 december ingezet 'om vanuit de lucht brandbare opgeslagen materialen op te sporen' aldus Lamers.

Naast de talrijke al in Schiedam aanwezige camera’s, worden extra tijdelijke camera’s geplaatst. 'Deze camera’s kunnen door de politie en team Toezicht & Handhaving worden uitgelezen'. Om vernielingen aan gemeentelijke panden, scholen, kinderdagverblijven en speeltoestellen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt met de jaarwisseling een beveiligingsbedrjf ingezet voor extra toezicht. Op 29, 30 en 31 december zijn er tot 20.00 uur ambulant jongerenwerkers aanwezig rondom de zogenaamde hotspotlocaties (plekken die bekend staan om overlastmeldingen).

Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen worden volgens de burgemeester niet toegestaan. Potentiële raddraaiers ontvangen volgens de burgemeester 'persoonlijk een waarschuwingsbrief met het doel hen ervan te weerhouden strafbare feiten te plegen'. En: 'bij agressief gedrag of geweld tegen medewerkers en/of hulpverleners zal aangifte worden gedaan'.

Gemeente Schiedam zet zelfs drones in om jaarwisseling ordelijk te laten verlopen Foto: Flashphoto.nl
Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar

Advertentie
zaterdag, 18 december 2021 14:47

Gemeente Schiedam zet zelfs drones in om jaarwisseling ordelijk te laten verlopen

Schiedam - De gemeente Schiedam pakt rond oud & nieuw uit, niet met cadeautjes maar met maatregelen om de jaarwisseling ordelijk te laten verlopen. Zo worden extra beveiligers ingehuurd en wordt zelfs het droneteam van de brandweer ingezet.

'Sinds een aantal jaren hanteren wij een preventieve aanpak' stelt burgemeester Lamers. 'Dankzij intensieve samenwerking met de hulpdiensten en andere partners hebben we grote incidenten kunnen voorkomen. Daarom blijven we ook dit jaar onverminderd onze preventieve
aanpak inzetten. Ondanks een vuurwerkverbod blijkt deze aanpak noodzakelijk en effectief te zijn'.

Schiedam kent sinds 2 januari 2021 een lokaal vuurwerkafsteek- en verkoopverbod. Daarvoor in de plaats zou een door de gemeente georganiseerde grote vuurwerkshow komen, maar helaas gooide ook hier het coronavirus roet in het eten.

'Ter voorkoming van overlast en vervuiling zal voorafgaand aan de jaarwisseling tot zelfs op oudejaarsdag door Irado extra afval worden ingezameld. Ter voorkoming van vreugdevuren zullen ook dit jaar weer kerstbomen worden ingezameld en zullen de multidisciplinaire teams
de wijken in gaan om afval op te ruimen voordat dit tot overlastgevende en gevaarlijke situaties kan leiden'. Het droneteam van de brandweer wordt op 31 december ingezet 'om vanuit de lucht brandbare opgeslagen materialen op te sporen' aldus Lamers.

Naast de talrijke al in Schiedam aanwezige camera’s, worden extra tijdelijke camera’s geplaatst. 'Deze camera’s kunnen door de politie en team Toezicht & Handhaving worden uitgelezen'. Om vernielingen aan gemeentelijke panden, scholen, kinderdagverblijven en speeltoestellen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt met de jaarwisseling een beveiligingsbedrjf ingezet voor extra toezicht. Op 29, 30 en 31 december zijn er tot 20.00 uur ambulant jongerenwerkers aanwezig rondom de zogenaamde hotspotlocaties (plekken die bekend staan om overlastmeldingen).

Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen worden volgens de burgemeester niet toegestaan. Potentiële raddraaiers ontvangen volgens de burgemeester 'persoonlijk een waarschuwingsbrief met het doel hen ervan te weerhouden strafbare feiten te plegen'. En: 'bij agressief gedrag of geweld tegen medewerkers en/of hulpverleners zal aangifte worden gedaan'.

Gemeente Schiedam zet zelfs drones in om jaarwisseling ordelijk te laten verlopen Foto: Flashphoto.nl
Advertentie

Gemeente Schiedam Waterklaar