Advertentie

Natuurfanaten vrezen teloorgang Kethelse Kerkbuurt

dinsdag, 29 november 2022 13:59

door Tjerk van der Ende

Het gebied rond de Kethelse Kerkbuurt, vlakbij de Jacobuskerk, is belangrijk voor Schiedam en dit wordt onvoldoende op waarde geschat. Dat vindt de Midden-Delflandvereniging. Zij schreven een brief aan de gemeente waarin hun zorgen worden geuit.

Het gebied, de driehoek tussen de Kerkweg, de Joppelaan en het treinspoor, is in de ogen van de vereniging van grote culturele en historische waarde. “Onze oproep is om dit gebiedje in zijn totaliteit te bekijken”, zegt Hans Groeneveld, actief bij de vereniging. Bestuurslid Wim van der Eijk vult aan: “Op deze plek heeft het bijzonder provinciaal landschap eigenlijk zijn uitloop de stad in.”

De omgeving van de Kerkbuurt werd in 2021 officieel toegevoegd aan het Midden-Delflandgebied. Met de titel ‘bijzonder provinciaal landschap’ kent dit gebied meer bescherming en lijken andere overheden (zoals de gemeente) de gebieden met meer zorgvuldigheid te behandelen. In de brief noemt de Midden-Delflandvereniging de Kerkbuurt ‘een cruciale schakel tussen de stad Schiedam en het open landschap’.

De Midden-Delflandvereniging bestaat al sinds 1977. Sindsdien zetten zij zich in voor bescherming en het behouden van de open uitstraling van het Midden-Delflandgebied. De vereniging kent ongeveer 3.000 leden.

Ontwikkelingen

De vereniging ziet veel ontwikkelingen in de ‘driehoek’: woningbouwplannen, burgerinitiatieven om de openbare ruimte te verbeteren, hoge verkeersdruk met sluipverkeer en aanpassingen aan het spoor. De vereniging pleit daarom om een bredere blik op het gebied waarbij alle aspecten onderdeel uitmaken van plannen die gemaakt worden. In overheidstermen: integraal in plaats van sectoraal.

“Wat we nu zien is dat vooral vanuit afzonderlijke plannetjes wordt gedacht”, zegt Groeneveld. “Met die afzonderlijke plannen los je deelprobleempjes op, maar het totale gebied zou dan nog wel eens de dupe kunnen worden.”

Kandelaar

Van der Eijk: “De verdubbeling van de spoorbaan heeft grote impact. Ook de spoorovergang naar de Kandelaar staat onder druk. Er is totaal nog geen zicht op hoe die verbreding ingevuld gaat worden”, waarschuwt hij. “Als je nu gedeelten al gaat invullen of gaat herbestemmen, laat je kansen liggen die nu concreet ook onder de aandacht moeten komen.”

De Midden-Delflandvereniging stuurt aan op een tastbare reactie van de gemeente. “Anders laten ze de handschoen liggen om mee te denken met het gebied”, zegt Van der Eijk. “Die handschoen moet opgepakt worden en er moeten partijen met elkaar in gesprek.”

Advertentie

Natuurfanaten vrezen teloorgang Kethelse Kerkbuurt

dinsdag, 29 november 2022 13:59

door Tjerk van der Ende

Het gebied rond de Kethelse Kerkbuurt, vlakbij de Jacobuskerk, is belangrijk voor Schiedam en dit wordt onvoldoende op waarde geschat. Dat vindt de Midden-Delflandvereniging. Zij schreven een brief aan de gemeente waarin hun zorgen worden geuit.

Het gebied, de driehoek tussen de Kerkweg, de Joppelaan en het treinspoor, is in de ogen van de vereniging van grote culturele en historische waarde. “Onze oproep is om dit gebiedje in zijn totaliteit te bekijken”, zegt Hans Groeneveld, actief bij de vereniging. Bestuurslid Wim van der Eijk vult aan: “Op deze plek heeft het bijzonder provinciaal landschap eigenlijk zijn uitloop de stad in.”

De omgeving van de Kerkbuurt werd in 2021 officieel toegevoegd aan het Midden-Delflandgebied. Met de titel ‘bijzonder provinciaal landschap’ kent dit gebied meer bescherming en lijken andere overheden (zoals de gemeente) de gebieden met meer zorgvuldigheid te behandelen. In de brief noemt de Midden-Delflandvereniging de Kerkbuurt ‘een cruciale schakel tussen de stad Schiedam en het open landschap’.

De Midden-Delflandvereniging bestaat al sinds 1977. Sindsdien zetten zij zich in voor bescherming en het behouden van de open uitstraling van het Midden-Delflandgebied. De vereniging kent ongeveer 3.000 leden.

Ontwikkelingen

De vereniging ziet veel ontwikkelingen in de ‘driehoek’: woningbouwplannen, burgerinitiatieven om de openbare ruimte te verbeteren, hoge verkeersdruk met sluipverkeer en aanpassingen aan het spoor. De vereniging pleit daarom om een bredere blik op het gebied waarbij alle aspecten onderdeel uitmaken van plannen die gemaakt worden. In overheidstermen: integraal in plaats van sectoraal.

“Wat we nu zien is dat vooral vanuit afzonderlijke plannetjes wordt gedacht”, zegt Groeneveld. “Met die afzonderlijke plannen los je deelprobleempjes op, maar het totale gebied zou dan nog wel eens de dupe kunnen worden.”

Kandelaar

Van der Eijk: “De verdubbeling van de spoorbaan heeft grote impact. Ook de spoorovergang naar de Kandelaar staat onder druk. Er is totaal nog geen zicht op hoe die verbreding ingevuld gaat worden”, waarschuwt hij. “Als je nu gedeelten al gaat invullen of gaat herbestemmen, laat je kansen liggen die nu concreet ook onder de aandacht moeten komen.”

De Midden-Delflandvereniging stuurt aan op een tastbare reactie van de gemeente. “Anders laten ze de handschoen liggen om mee te denken met het gebied”, zegt Van der Eijk. “Die handschoen moet opgepakt worden en er moeten partijen met elkaar in gesprek.”