advertentie

Commissie m.e.r: breng effecten fasering Schieveste in beeld

maandag 23 december 2019 12:21

Schiedam - De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) adviseert om in het rapport over Schieveste als woongebied de effecten door fasering in beeld te brengen.

Het gebied Schieveste wordt zeer waarschijnlijk in fases opgeleverd. Met het in beeld brengen van de effecten door de fasering wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen.

De gemeente Schiedam wil de locatie Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo´n 3.500 woningen, werklocaties en voorzieningen. In het gebied, tussen de A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft, is het plan om hoge flats te bouwen. Omdat het gebied tussen de A20 en het spoor ligt, is het risico groot op het ontbreken van afschermende werking door gebouwen. Ook kan er extra geluidshinder ontstaan door de bouw.

De Commissie m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Voordat de gemeenteraad gaat besluiten over het bestemmingsplan voor Schieveste worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Commissie m.e.r: breng effecten fasering Schieveste in beeld
Advertentie

Commissie m.e.r: breng effecten fasering Schieveste in beeld

maandag 23 december 2019 12:21

Schiedam - De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) adviseert om in het rapport over Schieveste als woongebied de effecten door fasering in beeld te brengen.

Het gebied Schieveste wordt zeer waarschijnlijk in fases opgeleverd. Met het in beeld brengen van de effecten door de fasering wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de bewoners te beschermen.

De gemeente Schiedam wil de locatie Schieveste ontwikkelen tot een stedelijk woongebied met zo´n 3.500 woningen, werklocaties en voorzieningen. In het gebied, tussen de A20 en de spoorlijn Rotterdam-Delft, is het plan om hoge flats te bouwen. Omdat het gebied tussen de A20 en het spoor ligt, is het risico groot op het ontbreken van afschermende werking door gebouwen. Ook kan er extra geluidshinder ontstaan door de bouw.

De Commissie m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijke commissie die adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Voordat de gemeenteraad gaat besluiten over het bestemmingsplan voor Schieveste worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Commissie m.e.r: breng effecten fasering Schieveste in beeld
Advertentie