Advertentie
Advertentie
dinsdag, 28 januari 2020 23:03

Raad stemt in met woningbouw op Schieveste, alleen OPS tegen

Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste te laten maken. Alleen de Ouderen Partij Schiedam (OPS) stemde tegen.

'Hiermee zet de gemeente Schiedam een nieuwe stap om woningbouw nabij het station Schiedam Centrum mogelijk te maken.' aldus de gemeente.

De OntwikkelCombinatie Schieveste (OCS) heeft plannen om hier een multifunctionele woonlocatie te realiseren met circa 3.000 woningen. Zie ook: video/met-nieuwbouw-schieveste-gaat-schiedam-vooral-nieuwe-bewoners-aantrekken

Het marktinitiatief om nieuwbouw op Schieveste te realiseren, is voor Schiedam het antwoord op de vraag naar woningen, aldus wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen). “Volgens de Verstedelijkingsopgave voor deze regio heeft de stad de publieke opgave om de komende jaren circa 7.000 woningen te bouwen. Schiedam heeft niet veel ruimte om uit te breiden. Met de wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie kan Schiedam vanuit haar publieke rol een goede invulling geven aan deze regionale afspraken. Bovendien is het een enorme kans om Schiedam een goede impuls te geven. ”

maxresdefault

Verhuisbewegingen

Er is een toename van de eigen bevolking. Bovendien verandert de samenstelling van huishoudens in Schiedam naar meer eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners. Woningbouw op Schieveste kan verhuisbewegingen in de stad op gang brengen en nieuwe doelgroepen aantrekken. Door nieuwbouw op deze locatie ontstaat ook een logische entree naar de binnenstad, een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant. De toekomstige woningen kunnen ook bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijvenpolders.

Vier grote bouw- en ontwikkelbedrijven in Nederland, verenigd in de OntwikkelCombinatie Schieveste, hebben zich met een initiatief gemeld in Schiedam. In december 2018 tekende OCS een overeenkomst voor de grondreservering voor Schieveste. Een jaar later – op 20 november 2019 – presenteerde de OCS een Masterplan met haar ambities voor deze locatie. Het gaat om een strook grond tussen het spoor en de rijksweg A20 van 8,5 hectare groot bij DCMR en Lentiz Life College. De aantrekkende economie en recente activiteiten op Schieveste (Bioscoop- en leisurecentrum, ontwikkeling hotel De Veste, revitalisering bedrijventerreinen) maken Schieveste een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw.

d98be9e7 f7b9 49ce a27a e75e1285ac36 thumb840

Voorzieningen van hoge kwaliteit

Het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, dat als adviseur van de gemeente Schiedam optreedt, is enthousiast over de keuzes die de OCS in het Masterplan voor deze locatie heeft gemaakt. “Het gaat om circa 3.000 woningen op een relatief klein oppervlak; dat vraagt om slimme ontwerpprincipes die zorgen voor voldoende publieke ruimte en voorzieningen van hoge kwaliteit en grote diversiteit. Alleen door een integrale benadering kan de potentie van Schieveste als zeer aantrekkelijke strategische woon- en werklocatie ten volle worden benut, voor Schiedammers maar zeker ook voor nieuw talent dat een plek zoekt in de Randstad”, stelt adviseur Daan Zandbelt van De Zwarte Hond.

Hoe verder?

Met het besluit van de gemeenteraad kan de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste in gang worden gezet. Dat betekent dat er verschillende (verkeers)onderzoeken starten. De verwachting is dat het ontwerp-bestemmingsplan en de MER na de zomer ter inzage komen en begin 2021 door de raad kunnen worden vastgesteld. De OCS op haar beurt gaat de komende periode gebruiken om fase 1 van het bouwplan uit te werken.

Raad stemt in met woningbouw op Schieveste, alleen OPS tegen 'Bouwwethouder' Fahid Minhas deelde gebakjes uit vanwege zijn uitverkiezing tot beste Jonge Bestuurder van 2019
Advertentie
Advertentie
Advertentie
dinsdag, 28 januari 2020 23:03

Raad stemt in met woningbouw op Schieveste, alleen OPS tegen

Schiedam - De gemeenteraad van Schiedam heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorende MilieuEffectRapportage (MER) voor Schieveste te laten maken. Alleen de Ouderen Partij Schiedam (OPS) stemde tegen.

'Hiermee zet de gemeente Schiedam een nieuwe stap om woningbouw nabij het station Schiedam Centrum mogelijk te maken.' aldus de gemeente.

De OntwikkelCombinatie Schieveste (OCS) heeft plannen om hier een multifunctionele woonlocatie te realiseren met circa 3.000 woningen. Zie ook: video/met-nieuwbouw-schieveste-gaat-schiedam-vooral-nieuwe-bewoners-aantrekken

Het marktinitiatief om nieuwbouw op Schieveste te realiseren, is voor Schiedam het antwoord op de vraag naar woningen, aldus wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen). “Volgens de Verstedelijkingsopgave voor deze regio heeft de stad de publieke opgave om de komende jaren circa 7.000 woningen te bouwen. Schiedam heeft niet veel ruimte om uit te breiden. Met de wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie kan Schiedam vanuit haar publieke rol een goede invulling geven aan deze regionale afspraken. Bovendien is het een enorme kans om Schiedam een goede impuls te geven. ”

maxresdefault

Verhuisbewegingen

Er is een toename van de eigen bevolking. Bovendien verandert de samenstelling van huishoudens in Schiedam naar meer eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners. Woningbouw op Schieveste kan verhuisbewegingen in de stad op gang brengen en nieuwe doelgroepen aantrekken. Door nieuwbouw op deze locatie ontstaat ook een logische entree naar de binnenstad, een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant. De toekomstige woningen kunnen ook bijdragen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijvenpolders.

Vier grote bouw- en ontwikkelbedrijven in Nederland, verenigd in de OntwikkelCombinatie Schieveste, hebben zich met een initiatief gemeld in Schiedam. In december 2018 tekende OCS een overeenkomst voor de grondreservering voor Schieveste. Een jaar later – op 20 november 2019 – presenteerde de OCS een Masterplan met haar ambities voor deze locatie. Het gaat om een strook grond tussen het spoor en de rijksweg A20 van 8,5 hectare groot bij DCMR en Lentiz Life College. De aantrekkende economie en recente activiteiten op Schieveste (Bioscoop- en leisurecentrum, ontwikkeling hotel De Veste, revitalisering bedrijventerreinen) maken Schieveste een potentiële ontwikkellocatie voor woningbouw.

d98be9e7 f7b9 49ce a27a e75e1285ac36 thumb840

Voorzieningen van hoge kwaliteit

Het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond, dat als adviseur van de gemeente Schiedam optreedt, is enthousiast over de keuzes die de OCS in het Masterplan voor deze locatie heeft gemaakt. “Het gaat om circa 3.000 woningen op een relatief klein oppervlak; dat vraagt om slimme ontwerpprincipes die zorgen voor voldoende publieke ruimte en voorzieningen van hoge kwaliteit en grote diversiteit. Alleen door een integrale benadering kan de potentie van Schieveste als zeer aantrekkelijke strategische woon- en werklocatie ten volle worden benut, voor Schiedammers maar zeker ook voor nieuw talent dat een plek zoekt in de Randstad”, stelt adviseur Daan Zandbelt van De Zwarte Hond.

Hoe verder?

Met het besluit van de gemeenteraad kan de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan voor Schieveste in gang worden gezet. Dat betekent dat er verschillende (verkeers)onderzoeken starten. De verwachting is dat het ontwerp-bestemmingsplan en de MER na de zomer ter inzage komen en begin 2021 door de raad kunnen worden vastgesteld. De OCS op haar beurt gaat de komende periode gebruiken om fase 1 van het bouwplan uit te werken.

Raad stemt in met woningbouw op Schieveste, alleen OPS tegen 'Bouwwethouder' Fahid Minhas deelde gebakjes uit vanwege zijn uitverkiezing tot beste Jonge Bestuurder van 2019
Advertentie
Advertentie