Advertentie
woensdag, 29 april 2020 13:17

Regionale energiestrategie zet in op restwarmte

Schiedam - Gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling.

Dit concept gaat in op de praktische stappen die in de regio kunnen worden uitgevoerd om te komen tot een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Zo is er in de regio een groot aanbod aan restwarmte en geothermie uit de kassen en de haven, die bijna twee keer zo groot is als de vraag naar warmte. Schiedam ligt op een strategisch punt, waar twee warmteleidingen in de toekomst zullen samenkomen. Restwarmte voor wijken zoals Groenoord en Nieuwland is een logische keuze. Vanwege de infrastructuur is een dergelijke voorziening voor het centrum van de stad naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk. Om een goed beeld te krijgen van de verwachte vraag en aanbod van warmte, elektriciteit en brandstoffen, wordt in het Warmtetransitieplan voor elke wijk afzonderlijk in kaart gebracht wat de beste mogelijkheden zijn om een duurzame energievoorziening te realiseren.

Op 17 juni vindt een informatiebijeenkomst over de concept-RES plaats, waarna de raad gelegenheid heeft amendementen op deze zienswijze te formuleren. In het voorjaar van 2021 zal de RES 1.0 ter besluitvorming worden aangeboden.

Advertentie
woensdag, 29 april 2020 13:17

Regionale energiestrategie zet in op restwarmte

Schiedam - Gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling.

Dit concept gaat in op de praktische stappen die in de regio kunnen worden uitgevoerd om te komen tot een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Zo is er in de regio een groot aanbod aan restwarmte en geothermie uit de kassen en de haven, die bijna twee keer zo groot is als de vraag naar warmte. Schiedam ligt op een strategisch punt, waar twee warmteleidingen in de toekomst zullen samenkomen. Restwarmte voor wijken zoals Groenoord en Nieuwland is een logische keuze. Vanwege de infrastructuur is een dergelijke voorziening voor het centrum van de stad naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk. Om een goed beeld te krijgen van de verwachte vraag en aanbod van warmte, elektriciteit en brandstoffen, wordt in het Warmtetransitieplan voor elke wijk afzonderlijk in kaart gebracht wat de beste mogelijkheden zijn om een duurzame energievoorziening te realiseren.

Op 17 juni vindt een informatiebijeenkomst over de concept-RES plaats, waarna de raad gelegenheid heeft amendementen op deze zienswijze te formuleren. In het voorjaar van 2021 zal de RES 1.0 ter besluitvorming worden aangeboden.

Advertentie