Advertentie
Advertentie
woensdag, 22 juni 2022 11:10

Gemeente neemt culturele diversiteit personeelsbestand onder de loep

De gemeente Schiedam gaat het eigen personeelsbestand onder de loep nemen. In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders dat ze de komende jaren in willen zetten op diversiteit en inclusie om zo de dienstverlening in de toekomst op peil te houden. De gemeente Schiedam gaat daarbij de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau van de Statistiek gebruiken.

De barometer is een instrument waarmee grotere organisaties inzicht krijgen in de culturele diversiteit van het werknemersbestand. In Schiedam blijkt 73 procent van de personeelsleden een Nederlandse achtergrond te hebben, zestien procent een niet-westerse migratieachtergrond en elf procent een westerse migratieachtergrond. De achtergrond in de barometer wordt afgelezen aan het geboorteland van de ouders van een personeelslid.

De komende jaren wordt de barometer meermaals gebruikt om het personeelsbestand te monitoren en activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie te ontplooien. Daarbij neemt het college wel als uitgangspunt dat ze blijven koesteren wat ze hebben, maar willen aanscherpen wat beter kan.

In 2020 heeft de gemeente Schiedam al de eerste stappen genomen in het kader van diversiteit en inclusie met het opstellen van een diversiteitsbeleid. In dat plan staan 23 activiteiten die de gemeente tot en met eind dit jaar gaat doorlopen. De Barometer Culturele Diversiteit is één van die activiteiten.  

Advertentie
woensdag, 22 juni 2022 11:10

Gemeente neemt culturele diversiteit personeelsbestand onder de loep

De gemeente Schiedam gaat het eigen personeelsbestand onder de loep nemen. In een brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders dat ze de komende jaren in willen zetten op diversiteit en inclusie om zo de dienstverlening in de toekomst op peil te houden. De gemeente Schiedam gaat daarbij de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau van de Statistiek gebruiken.

De barometer is een instrument waarmee grotere organisaties inzicht krijgen in de culturele diversiteit van het werknemersbestand. In Schiedam blijkt 73 procent van de personeelsleden een Nederlandse achtergrond te hebben, zestien procent een niet-westerse migratieachtergrond en elf procent een westerse migratieachtergrond. De achtergrond in de barometer wordt afgelezen aan het geboorteland van de ouders van een personeelslid.

De komende jaren wordt de barometer meermaals gebruikt om het personeelsbestand te monitoren en activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie te ontplooien. Daarbij neemt het college wel als uitgangspunt dat ze blijven koesteren wat ze hebben, maar willen aanscherpen wat beter kan.

In 2020 heeft de gemeente Schiedam al de eerste stappen genomen in het kader van diversiteit en inclusie met het opstellen van een diversiteitsbeleid. In dat plan staan 23 activiteiten die de gemeente tot en met eind dit jaar gaat doorlopen. De Barometer Culturele Diversiteit is één van die activiteiten.