Advertentie
Advertentie
vrijdag, 05 augustus 2022 12:57

Dit is waarom de Schiedamse jeugd het beste af is met de Yets Foundation en Buurtwerk

Sinds vorige week zijn de Yets Foundation en Gro-up Buurtwerk verantwoordelijk voor al jeugdwerk in Schiedam. Yets en Buurtwerk kwamen -met hun plannen voor het jeugdwerk in de stad- als beste uit de bus en kregen de aanbesteding van de gemeente toegewezen. Het toekennen van de aanbesteding betekent een subsidiestop voor al het andere jeugdwerk in Schiedam. DOCK, Welzijn E25, en het Lentiz Life College kunnen niet meer op jeugdwerk subsidie van de gemeente rekenen. 

Volgens de gemeente is het toewijzen van aanbesteding geen kwestie van ‘een keuze’ geweest. “Er is een aanbesteding geweest waarvoor Buurtwerk en Yets zich gezamenlijk hebben ingeschreven. Zij hebben de meeste punten behaald op de gunningscriteria. Daarom hebben zij de opdracht gegund gekregen.” Laat de gemeente weten in een schriftelijke reactie. 

Met die zogenaamde gunningscriteria worden de partijen die zich aanmelden voor de aanbesteding beoordeeld op twee normen. ‘Impact & kwaliteit’ (gunningscriterium 1) en ‘implementatie’ (gunningscriterium 2). In totaal zijn er 1000 punten te verdienen voor beide criteria. Op het onderdeel ‘impact & kwaliteit’ kunnen partijen maximaal 600 punten binnenhalen. Op het onderdeel ‘implementatie’ zijn dat maximaal 400 punten.  

Positieve impact Schiedamse jeugd 

De gemeente wil door middel van deze opdracht een positieve impact maken op de Schiedamse jeugd. Een belangrijk onderdeel dat wordt getoetst in de beoordeling van de aanvragen is de ‘impact en kwaliteit’ van het jeugdwerk. Daarbij wordt er gekeken naar de visie van organisaties op gedragsverandering, het bereiken van jongeren, samenwerking met andere partijen, het betrekken van het gezin in het jeugdwerk en de kwaliteit en inzetbaarheid van personeel. De inschrijvende partijen zijn beoordeeld op de volgende punten: 

 1. Hoe wordt er ingezet op duurzame gedragsverandering? 
 2. Hoe zorgt de organisatie voor flexibele en alomvattende inzet van personeel? 
 3. De gemeente vraagt de inschrijvende partij hoe ze aankijken tegen de bejegening van jongeren. Hoe worden jongeren betrokken en hoe bereik je deze jongeren?  
 4. Hoe gaat de organisatie op een creatieve manier om met beperkte middelen? 
 5. Hoe betrekt de organisatie de ouders van het kind en voorkomen zij risicogedrag bij broertjes of zusjes? 
 6. Hoe zorgt de organisatie voor vaardigheden die aansluiten bij de behoefte van de Schiedamse jeugd? 

In deze gunningscriteria zijn de meeste punten te behalen op het onderdeel gedragsverandering waarbij er wordt gevraagd naar een duidelijke visie, aanpak en de inzet van positieve rolmodellen.  

Uitvoering 

Een ander belangrijk onderdeel in de beoordeling voor het toewijzen van de juiste partijen is de uitvoering van het jeugdwerk. In het onderdeel ‘implementatie’ wordt er gekeken naar de planning die een organisatie voor ogen heeft omtrent het jeugdwerk in Schiedam en de uitvoering daarvan. Hoeveel tijd heeft de organisatie nodig om hun doelen te halen? Daarnaast moet de partij duidelijk maken hoe de partij zich heeft voorbereid om met de aanbesteding aan de slag te kunnen en op wat voor een manier gaat de partij de samenwerking opzoeken met partners in de stad? 

Wat er zo goed was aan de plannen van Yets en Buurtwerk wordt niet helemaal duidelijk. De gemeente Schiedam laat in een schriftelijke reactie weten: “Wet- en regelgeving verbiedt het delen van de gunningscommunicatie. Hierin is de onderbouwing per gunningscriterium opgenomen, evenals de score per deelnemer. Er hebben meerdere partijen deelgenomen aan de inschrijving. De samenwerking combinatie Buurtwerk/Yets kwam als beste uit de bus.” 

  

Advertentie
vrijdag, 05 augustus 2022 12:57

Dit is waarom de Schiedamse jeugd het beste af is met de Yets Foundation en Buurtwerk

Sinds vorige week zijn de Yets Foundation en Gro-up Buurtwerk verantwoordelijk voor al jeugdwerk in Schiedam. Yets en Buurtwerk kwamen -met hun plannen voor het jeugdwerk in de stad- als beste uit de bus en kregen de aanbesteding van de gemeente toegewezen. Het toekennen van de aanbesteding betekent een subsidiestop voor al het andere jeugdwerk in Schiedam. DOCK, Welzijn E25, en het Lentiz Life College kunnen niet meer op jeugdwerk subsidie van de gemeente rekenen. 

Volgens de gemeente is het toewijzen van aanbesteding geen kwestie van ‘een keuze’ geweest. “Er is een aanbesteding geweest waarvoor Buurtwerk en Yets zich gezamenlijk hebben ingeschreven. Zij hebben de meeste punten behaald op de gunningscriteria. Daarom hebben zij de opdracht gegund gekregen.” Laat de gemeente weten in een schriftelijke reactie. 

Met die zogenaamde gunningscriteria worden de partijen die zich aanmelden voor de aanbesteding beoordeeld op twee normen. ‘Impact & kwaliteit’ (gunningscriterium 1) en ‘implementatie’ (gunningscriterium 2). In totaal zijn er 1000 punten te verdienen voor beide criteria. Op het onderdeel ‘impact & kwaliteit’ kunnen partijen maximaal 600 punten binnenhalen. Op het onderdeel ‘implementatie’ zijn dat maximaal 400 punten.  

Positieve impact Schiedamse jeugd 

De gemeente wil door middel van deze opdracht een positieve impact maken op de Schiedamse jeugd. Een belangrijk onderdeel dat wordt getoetst in de beoordeling van de aanvragen is de ‘impact en kwaliteit’ van het jeugdwerk. Daarbij wordt er gekeken naar de visie van organisaties op gedragsverandering, het bereiken van jongeren, samenwerking met andere partijen, het betrekken van het gezin in het jeugdwerk en de kwaliteit en inzetbaarheid van personeel. De inschrijvende partijen zijn beoordeeld op de volgende punten: 

 1. Hoe wordt er ingezet op duurzame gedragsverandering? 
 2. Hoe zorgt de organisatie voor flexibele en alomvattende inzet van personeel? 
 3. De gemeente vraagt de inschrijvende partij hoe ze aankijken tegen de bejegening van jongeren. Hoe worden jongeren betrokken en hoe bereik je deze jongeren?  
 4. Hoe gaat de organisatie op een creatieve manier om met beperkte middelen? 
 5. Hoe betrekt de organisatie de ouders van het kind en voorkomen zij risicogedrag bij broertjes of zusjes? 
 6. Hoe zorgt de organisatie voor vaardigheden die aansluiten bij de behoefte van de Schiedamse jeugd? 

In deze gunningscriteria zijn de meeste punten te behalen op het onderdeel gedragsverandering waarbij er wordt gevraagd naar een duidelijke visie, aanpak en de inzet van positieve rolmodellen.  

Uitvoering 

Een ander belangrijk onderdeel in de beoordeling voor het toewijzen van de juiste partijen is de uitvoering van het jeugdwerk. In het onderdeel ‘implementatie’ wordt er gekeken naar de planning die een organisatie voor ogen heeft omtrent het jeugdwerk in Schiedam en de uitvoering daarvan. Hoeveel tijd heeft de organisatie nodig om hun doelen te halen? Daarnaast moet de partij duidelijk maken hoe de partij zich heeft voorbereid om met de aanbesteding aan de slag te kunnen en op wat voor een manier gaat de partij de samenwerking opzoeken met partners in de stad? 

Wat er zo goed was aan de plannen van Yets en Buurtwerk wordt niet helemaal duidelijk. De gemeente Schiedam laat in een schriftelijke reactie weten: “Wet- en regelgeving verbiedt het delen van de gunningscommunicatie. Hierin is de onderbouwing per gunningscriterium opgenomen, evenals de score per deelnemer. Er hebben meerdere partijen deelgenomen aan de inschrijving. De samenwerking combinatie Buurtwerk/Yets kwam als beste uit de bus.”