Slecht nieuws voor mensen in de bijstand: geen verhoging van de giftengrens

donderdag, 09 maart 2023 15:16

door Tjerk van der Ende

Het bedrag dat mensen in de bijstand zomaar mogen ontvangen gaat niet omhoog. November vorig jaar riep de gemeenteraad in Schiedam het college op om onderzoek te doen naar het verhogen van de giftengrens van 1.200 naar 2.250 euro. Na ruim drie maanden onderzoek is de conclusie: dat gaat niet gebeuren.

In een brief aan de gemeenteraad legt het college van burgemeester en wethouders uit dat het niet mogelijk is om de giftengrens op te hogen. Het idee was dat daarmee de armoede onder bijstandsgerechtigden verminderd zou worden. In Schiedam hebben ongeveer 2.600 mensen recht op bijstand.

In de gemeenteraadsvergadering in november vorig jaar werd een door de buren verkregen tas boodschappen als voorbeeld gegeven. “Mensen die echt financieel aan de onderkant van de samenleving zitten willen we dit extraatje gunnen”, zei John Maris (Progressief Schiedam) in november.

Het college werd met de aangenomen motie, ingediend door Alles voor Schiedam, opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de ophoging van de grens. De grens werd in 2021 al opgehoogd van 600 naar 1.200 euro. De raad in Schiedam pleitte voor een ophoging van de giften tot een bedrag van 2.250 euro zonder dat er gekort zou worden op het bijstandsbedrag.

Voor het onderzoek kreeg het college een maand de tijd. Maar dat onderzoek duurde langer, ruim drie maanden. Ook de Vlaardingse raad riep het college op om onderzoek te doen naar een hogere giftengrens. Samen met Maassluis en Vlaardingen wordt gemeenschappelijk beleid gevoerd. De uitvoering wordt gedaan door Stroomopwaarts.

Wat is een gift?

Centraal bij de beslissing voor het niet ophogen van de giftengrens is de vraag wat een gift is en wat niet. De aangehaalde tas boodschappen van de buren wordt door Stroomopwaarts beoordeeld als inkomen en niet als gift. “Omdat dit een kostenbesparing in het levensonderhoud oplevert en de bijstand hierop verlaagd moet worden”, aldus het college in de brief.

Het bedrag voor de tas boodschappen wordt dus gekort op het bijstandsbedrag. Dat geldt ook voor een energierekening die door een ander betaald wordt. Maar bij een gekregen  wasmachine, een voorbeeld van een ‘duurzaam gebruiksgoed’, gebeurt dat niet.

Rijk

In het besluit om de giftengrens niet op te hogen beweert het college dat het niet aan de gemeente is om inkomenspolitiek te voeren, maar aan het Rijk. En daar hoort volgens het college de hoogte van de giftengrens bij. “De gemeenten hebben wel enige beleidsvrijheid om te bepalen wat een bijstandsgerechtigde aan giften mag ontvangen. Deze giften mogen echter geen structureel karakter hebben dat tot kostenbesparing leidt”, meldt het college in de brief aan de gemeenteraad.

Slecht nieuws voor mensen in de bijstand: geen verhoging van de giftengrens
Advertentie

Slecht nieuws voor mensen in de bijstand: geen verhoging van de giftengrens

donderdag, 09 maart 2023 15:16

door Tjerk van der Ende

Het bedrag dat mensen in de bijstand zomaar mogen ontvangen gaat niet omhoog. November vorig jaar riep de gemeenteraad in Schiedam het college op om onderzoek te doen naar het verhogen van de giftengrens van 1.200 naar 2.250 euro. Na ruim drie maanden onderzoek is de conclusie: dat gaat niet gebeuren.

In een brief aan de gemeenteraad legt het college van burgemeester en wethouders uit dat het niet mogelijk is om de giftengrens op te hogen. Het idee was dat daarmee de armoede onder bijstandsgerechtigden verminderd zou worden. In Schiedam hebben ongeveer 2.600 mensen recht op bijstand.

In de gemeenteraadsvergadering in november vorig jaar werd een door de buren verkregen tas boodschappen als voorbeeld gegeven. “Mensen die echt financieel aan de onderkant van de samenleving zitten willen we dit extraatje gunnen”, zei John Maris (Progressief Schiedam) in november.

Het college werd met de aangenomen motie, ingediend door Alles voor Schiedam, opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de ophoging van de grens. De grens werd in 2021 al opgehoogd van 600 naar 1.200 euro. De raad in Schiedam pleitte voor een ophoging van de giften tot een bedrag van 2.250 euro zonder dat er gekort zou worden op het bijstandsbedrag.

Voor het onderzoek kreeg het college een maand de tijd. Maar dat onderzoek duurde langer, ruim drie maanden. Ook de Vlaardingse raad riep het college op om onderzoek te doen naar een hogere giftengrens. Samen met Maassluis en Vlaardingen wordt gemeenschappelijk beleid gevoerd. De uitvoering wordt gedaan door Stroomopwaarts.

Wat is een gift?

Centraal bij de beslissing voor het niet ophogen van de giftengrens is de vraag wat een gift is en wat niet. De aangehaalde tas boodschappen van de buren wordt door Stroomopwaarts beoordeeld als inkomen en niet als gift. “Omdat dit een kostenbesparing in het levensonderhoud oplevert en de bijstand hierop verlaagd moet worden”, aldus het college in de brief.

Het bedrag voor de tas boodschappen wordt dus gekort op het bijstandsbedrag. Dat geldt ook voor een energierekening die door een ander betaald wordt. Maar bij een gekregen  wasmachine, een voorbeeld van een ‘duurzaam gebruiksgoed’, gebeurt dat niet.

Rijk

In het besluit om de giftengrens niet op te hogen beweert het college dat het niet aan de gemeente is om inkomenspolitiek te voeren, maar aan het Rijk. En daar hoort volgens het college de hoogte van de giftengrens bij. “De gemeenten hebben wel enige beleidsvrijheid om te bepalen wat een bijstandsgerechtigde aan giften mag ontvangen. Deze giften mogen echter geen structureel karakter hebben dat tot kostenbesparing leidt”, meldt het college in de brief aan de gemeenteraad.

Slecht nieuws voor mensen in de bijstand: geen verhoging van de giftengrens
Advertentie