Advertentie
woensdag, 06 november 2019 17:17

Provincie staat geen vestiging Decathlon op Harga toe

Den Haag - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verlenen geen ontheffing voor een vestiging van Decathlon op locaties buiten de centra van Schiedam en Den Haag.

Het provinciebestuur houdt daarmee vast aan het beleid waarbij detailhandel zoveel mogelijk een plek moet krijgen binnen bestaande winkelgebieden. Dit houdt in dat er geen vestiging van Decathlon op sportpark Harga mag komen.

Op 3 juli heeft Provinciale Staten verzocht om voor Schiedam een uitzondering te maken. Volgens Gedeputeerde Staten heeft extern onderzoek echter aangetoond dat de juridische risico’s te groot en daarmee onaanvaardbaar zijn.

“Onderzoek laat zien dat er geen extra bijzondere omstandigheden zijn om Schiedam ontheffing te verlenen. Als we toch ontheffing verlenen, zoals PS verzoeken, kan dat gevolgen hebben voor andere locaties. We staan dan juridisch niet sterk om andere perifere detailhandelsontwikkelingen te weigeren. Met alle negatieve gevolgen voor stadscentra van dien”, aldus Gedeputeerde Anne Koning.

De vraag of Decathlon zich op Sportpark Harga mag vestigen speelt al sinds 2014. De Raad van State droeg de provincie in maart 2019 op om beter te onderbouwen waarom zij geen ontheffing heeft verleend. De rechtsinstantie moet nu gaan bepalen of er definitief een streep door de komst van Decathlon op Sportpark Harga gaat.

Advertentie
woensdag, 06 november 2019 17:17

Provincie staat geen vestiging Decathlon op Harga toe

Den Haag - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verlenen geen ontheffing voor een vestiging van Decathlon op locaties buiten de centra van Schiedam en Den Haag.

Het provinciebestuur houdt daarmee vast aan het beleid waarbij detailhandel zoveel mogelijk een plek moet krijgen binnen bestaande winkelgebieden. Dit houdt in dat er geen vestiging van Decathlon op sportpark Harga mag komen.

Op 3 juli heeft Provinciale Staten verzocht om voor Schiedam een uitzondering te maken. Volgens Gedeputeerde Staten heeft extern onderzoek echter aangetoond dat de juridische risico’s te groot en daarmee onaanvaardbaar zijn.

“Onderzoek laat zien dat er geen extra bijzondere omstandigheden zijn om Schiedam ontheffing te verlenen. Als we toch ontheffing verlenen, zoals PS verzoeken, kan dat gevolgen hebben voor andere locaties. We staan dan juridisch niet sterk om andere perifere detailhandelsontwikkelingen te weigeren. Met alle negatieve gevolgen voor stadscentra van dien”, aldus Gedeputeerde Anne Koning.

De vraag of Decathlon zich op Sportpark Harga mag vestigen speelt al sinds 2014. De Raad van State droeg de provincie in maart 2019 op om beter te onderbouwen waarom zij geen ontheffing heeft verleend. De rechtsinstantie moet nu gaan bepalen of er definitief een streep door de komst van Decathlon op Sportpark Harga gaat.

Advertentie